Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Numer Z dnia Pozycja Strona Typ Wydanie Nr uchwały Z dnia Opis Plik
2 2006-01-13 15 18 Informacja Prezydenta Miasta Przemyśla 2006-01-10 w sprawie operatu opisowo–kartograficznego budynków Miasta Przemyśla – obręb nr 205
2 2006-01-13 14 18 Informacja Starosy Sanockiego 2006-01-05 sprawie operatu opisowo–kartograficznego obrębu Trepcza Gmina Sanok
2 2006-01-13 13 17 Obwieszczenie 2006-01-09 o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Niżańskiego
2 2006-01-13 12 17 Porozumienie zawarte w Przemyślu między Gminą Miejską Przemyśl i Miastem Lubaczów 2006-01-12 w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl działań w zakresie obsługi mieszkańców Miasta Lubaczów w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom
2 2006-01-13 11 16 Zarządzenie Wojewody podkarpackiego 8/06 2006-01-12 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Frysztak
2 2006-01-13 10 15 Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego 7/06 2006-01-12 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej i Krempnej
2 2006-01-13 9 14 Zarządzenie Wojewody Podkarpackiego 9/06 2006-01-11 w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jarosław
1 2006-01-02 8 9 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki WCC/338D/ 881/W/OKR/ 2005/TK 2005-12-28 zmieniająca koncesje na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielone Sanockim Zakładom Przemysłu Gumowego „Stomil – Sanok” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku
1 2006-01-02 7 8 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2005-12-22 stwierdzająca wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonych Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Tarnobrzegu
1 2006-01-02 6 8 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKR-4210-53(10)/2005/1338/ V/WS 2005-12-22 Elektrociepłownia „EC-WSK” Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie
1 921 922 923 924