Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Numer Z dnia Pozycja Strona Typ Wydanie Nr uchwały Z dnia Opis Plik
3 2006-01-30 25 37 Zarządzenie Starosty Rzeszowskiego 2/06 2006-01-04 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej w Łące
3 2006-01-30 24 36 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie 2006-01-23 o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Leżajsku przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r
3 2006-01-30 23 35 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krośnie 2006-01-23 o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Olszanicy przeprowadzonych w dniu 22 stycznia 2006 r
3 2006-01-30 22 34 Uchwała Rady Miejskiej w Dukli XLVI/278/06 2006-01-27 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dukla dotyczących utworzenia Gminy Jaśliska
3 2006-01-30 21 34 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego 1/06 2006-01-29 w sprawie wprowadzenia obowiązku usuwania zalegającego śniegu i lodu z budynków i obiektów budowlanych
2 2006-01-13 20 31 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki PCC/640C/ 665/W/OKR/ 2006/JP 2006-01-13 Rafineria „Jasło” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle
2 2006-01-13 19 30 Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DEE/227A/ 683/W/ OKR/2006/JP 2006-01-04 Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S. A. z siedzibą w Nowej Sarzynie
2 2006-01-13 18 26 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR-4210-89(8)/2005/2006/ 470/IV/HH 2006-01-11 Carbon Black Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Jaśle
2 2006-01-13 17 22 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR-4210-71(15)/2005/2006/ 1154/III/HH 2006-01-10 Rafineria Nafty Jedlicze Spółka Akcyjna z siedzibą w Jedliczu
2 2006-01-13 16 19 Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OKR-4210-76(14)/2005/2006/ 175/V/MG 2006-01-09 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. z siedzibą w Mielcu
1 920 921 922 923 924