Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Numer Z dnia Pozycja Strona Typ Wydanie Nr uchwały Z dnia Opis Plik
19 2009-03-31 510 1601 Uchwała Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych XXX/232/09 2009-03-10 w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku wiejskiego oraz mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz warunki i wysokość wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze
19 2009-03-31 509 1601 Uchwała Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych XXX/229/09 2009-03-10 w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Ustrzykach Dolnych
19 2009-03-31 508 1600 Uchwała Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych XXX/228/09 2009-03-10 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/37/03 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzyki Dolne
19 2009-03-31 507 1599 Uchwała Rady Miejskiej w Strzyżowie XXVII/263/09 2009-02-26 w sprawie zmiany w podziale na obwody głosowania
19 2009-03-31 506 1599 Uchwała Rady Miejskiej w Sanoku XLI/308/09 2009-03-17 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz wysokości opłaty targowej
19 2009-03-31 505 1594 Uchwała Rady Miejskiej w Sanoku XXXIX/303/09 2009-01-29 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Błonie – I” terenu położonego w dzielnicy Błonie m. Sanoka
19 2009-03-31 504 1592 Uchwała Rady Miejskiej w Rzeszowie L/820/09 2009-02-24 w sprawie zaliczenia Alei Tadeusza Rejtana w Rzeszowie do kategorii dróg powiatowych i ustalenia jej przebiegu
19 2009-03-31 503 1586 Uchwała Rady Miejskiej w Ropczycach XXX/385/09 2009-03-02 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli
19 2009-03-31 502 1585 Uchwała Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim XXIV/179/09 2009-02-18 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości i ich stosowania
19 2009-03-31 501 1584 Uchwała Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim XXIV/178/09 2009-02-18 w sprawie stałych obwodów głosowania
1 4 5 6 7 8 924