Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Numer Z dnia Pozycja Strona Typ Wydanie Nr uchwały Z dnia Opis Plik
19 2009-03-31 520 1638 Zarządzenie Starosty Leżajskiego 13/09 2009-03-13 w sprawie określenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej i dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w roku 2009
19 2009-03-31 519 1636 Porozumienie pomiędzy Powiatem Łańcuckim a Gminą Łańcut 2009-03-18 w sprawie przekazania Gminie Łańcut przez Powiat Łańcucki zadania prowadzenia Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiej
19 2009-03-31 518 1636 Uchwała Rady Gminy w Stubnie XX/160/09 2009-03-02 zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stubno na lata 2007-2011
19 2009-03-31 517 1617 Uchwała Rady Gminy w Sanoku XXXII/237/09 2009-03-02 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Sanok
19 2009-03-31 516 1617 Uchwała Rady Gminy w Pysznicy XXIII/173/09 2009-02-04 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, i trybu ich pobierania
19 2009-03-31 515 1612 Uchwała Rady Gminy w Lubaczowie XXIX/296/09 2009-02-27 w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli i Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
19 2009-03-31 514 1612 Uchwała Rady Gminy w Jaworniku Polskim 235/XXXIV/09 2009-03-05 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości
19 2009-03-31 513 1606 Uchwała Rady Gminy w Gawłuszowicach XXV/142/09 2009-02-20 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady wypłacania dodatku wiejskiego i dodatku za wysługę lat
19 2009-03-31 512 1602 Uchwała Rady Gminy w Dubiecku 152/XXVII/09 2009-02-27 w sprawie ustanowienia pomników przyrody
19 2009-03-31 511 1602 Uchwała Rady Gminy w Dębowcu XXV/176/09 2009-03-19 w sprawie utworzenia odrębnego zamkniętego obwodu głosowania Nr 7 w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
1 3 4 5 6 7 924