Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Numer Z dnia Pozycja Strona Typ Wydanie Nr uchwały Z dnia Opis Plik
20 2009-04-03 530 1658 Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy XXVIII/449/09 2009-03-23 w sprawie utworzenia obwodów do głosowania
20 2009-04-03 529 1657 Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy XXVIII /448/09 2009-03-23 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/234/00 z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na Obszarze Gminy Miasta Dębicy
20 2009-04-03 528 1656 Uchwała Rady Miejskiej w Dębicy XXVIII/443/09 2009-03-23 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/370/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
19 2009-03-31 527 1648 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy w Stubnie 2009-03-03 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu sołectwa Stubno
19 2009-03-31 526 1644 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy w Stubnie 2009-03-03 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Sołectwa Nakło
19 2009-03-31 525 1640 Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Gminy w Stubnie 2009-03-03 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu sołectwa Kalników
19 2009-03-31 524 1640 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Przemyślu 2009-03-30 o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielkie Oczy przeprowadzonych w dniu 29 marca 2009 r.
19 2009-03-31 523 1639 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie 2009-03-19 o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego
19 2009-03-31 522 1639 Zarządzenie Starosty Powiatu Sanockiego 14/09 2009-03-24 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Powiatowej Placówce Socjalizacyjnej w Sanoku w 2009 roku
19 2009-03-31 521 1638 Zarządzenie Starosty Powiatu Sanockiego 12/09 2009-03-13 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku im. św. Brata Alberta w Zagórzu w 2009 roku
1 2 3 4 5 6 924