Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 150 z dnia 01.12.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2491 w Baranowie Sandomierskim Nr XXXV/252/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006. 9580
2492 w Baranowie Sandomierskim Nr XXXV/253/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2006 9580
2493 w Błażowej Nr XXXIII/180/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych 9581
2494 w Błażowej Nr XXXIII/181/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9590
2495 w Błażowej Nr XXXIII/182/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 9590
2496 w Błażowej Nr XXXIII/185/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 9591
2497 w Błażowej Nr XXXIII/186/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9592
2498 w Brzozowie Nr XXVIII/240/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Brzozów 9595
2499 w Brzozowie Nr XXVIII/241/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Brzozów w zakresie projektów nowych statutów sołectw 9596
2500 w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXIV/311/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9596
2501 w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXIV/312/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 9597
2502 w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXIV/313/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9598
2503 w Nowej Sarzynie Nr XXXVIII/382/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. 9600
2504 w Przemyślu Nr 237/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od posiadania psów 9601
2505 w Przemyślu Nr 238/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przemyśla. 9601
2506 w Przemyślu Nr 239/05 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 9604
2507 w Przemyślu Nr 240/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach 9604
2508 w Tyczynie Nr XXXIII/262/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych. 9635
2509 w Tyczynie Nr XXXIII/263/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 9638
2510 w Tyczynie Nr XXXIII/264/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 9642
2511 w Tyczynie Nr XXXIII/265/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, zmienionej uchwałą Nr XIII/103/2003 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 26 listopada 2003 r 9645
UCHWAŁY RAD GMIN:
2512 w Baligrodzie Nr XXXIII/138/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9649
2513 w Baligrodzie Nr XXXIII/139/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 9651
2514 w Baligrodzie Nr XXXIII/140/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9663
2515 w Cisnej Nr XXXIV/212/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy 9663
2516 w Cisnej Nr XXXIV/213/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 9664
2517 w Cisnej Nr XXXIV/214/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej i trybu jej poboru. 9665
2518 w Cisnej Nr XXXIV/215/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i trybu jej poboru 9665
2519 w Cisnej Nr XXXIV/216/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i trybu jego poboru 9666
2520 w Cisnej Nr XXXIV/217/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9666
2521 w Cisnej Nr XXXIV/218/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/150/2004 Rady Gminy Cisna z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 9669
2522 w Cisnej Nr XXXIV/219/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/149/2004 Rady Gminy Cisna z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 9673
2523 w Cisnej Nr XXXIV/220/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/148/2004 Rady Gminy Cisna z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 9679
2524 w Czerminie Nr XXXII/158/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku rolnego na obszarze Gminy Czermin 9686
2525 w Czerminie Nr XXXII/159/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9686
2526 w Czerminie Nr XXXII/160/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9687
2527 w Czerminie Nr XXXII/161/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Czernin 9689
2528 w Frysztaku Nr XXXVII/196/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 9689
2529 w Frysztaku Nr XXXVII/197/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach od nieruchomości na 2006 rok 9690
2530 w Grodzisku Dolnym Nr XXXVIII/211/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9690
2531 w Grodzisku Dolnym Nr XXXVIII/212/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 9691
2532 w Jarocinie Nr XXIV/187/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 9693
2533 w Jarocinie Nr XXIV/188/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok 9694
Dziennik Nr 151 z dnia 02.12.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2534 w Dębicy Nr XXXIII/419/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/167/03 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9700
2535 w Dukli Nr XLIII/260/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 9701
2536 w Leżajsku Nr XXVIII/262/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9701
2537 w Łańcucie Nr XXXIV/199/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9704
2538 w Łańcucie Nr XXXIV/200/05 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9704
2539 w Nisku Nr XXXIX/404/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 9706
2540 w Nisku Nr XXXIX/405/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok 9706
2541 w Nisku Nr XXXIX/406/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 9707
2542 w Nisku Nr XXXIX/407/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej na 2006 rok 9710
2543 w Nisku Nr XXXIX/408/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok 9711
2544 w Pilźnie Nr XXXVII/271/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9711
2545 w Pilźnie Nr XXXVII/272/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9712
2546 w Pilźnie Nr XXXVII/273/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 9715
2547 w Pilźnie Nr XXXVII/275/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 9723
2548 w Rzeszowie Nr XLVII/288/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów 9728
2549 w Sędziszowie Młp. Nr XXVI/248/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r 9734
2550 w Sędziszowie Młp. Nr XXVI/249/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9735
2551 w Sędziszowie Młp. Nr XXVI/250/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny 9738
2552 w Sędziszowie Młp. Nr XXVI/251/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 9744
2553 w Sędziszowie Młp. Nr XXVI/252/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny 9750
2554 w Sokołowie Młp. Nr XXIX/306/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 9753
2555 w Stalowej Woli Nr XLVI/634/05 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 9753
2556 w Stalowej Woli Nr XLVI/635/05 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 9765
2557 w Stalowej Woli Nr XLVI/636/05 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 9774
2558 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/268/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wysokości inkasa oraz ustanowienia zasad wypłacania i wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej 9781
UCHWAŁY RAD GMIN:
2559 w Boguchwale Nr XXXIV/418/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 9781
2560 w Boguchwale Nr XXXIV/421/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok. 9782
2561 w Boguchwale Nr XXXIV/423/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 9783
2562 w Boguchwale Nr XXXIV/424/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku i sposobu jego pobierania na terenie Gminy Boguchwała 9785
2563 w Boguchwale Nr XXXIV/426/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 9786
2564 w Czudcu Nr XLI/290/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Czudec 9786
2565 w Fredropolu Nr XXV/225/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2006 roku na terenie Gminy Fredropol 9789
2566 w Fredropolu Nr XXV/226/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2006 roku na terenie Gminy Fredropol 9790
2567 w Fredropolu Nr XXV/227/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w roku 2006 na terenie Gminy Fredropol 9790
2568 w Fredropolu Nr XXV/228/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów obowiązujących w 2006 r. na terenie Gminy Fredropol oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku 9793
2569 w Fredropolu Nr XXV/229/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek opłaty targowej 9793
2570 w Fredropolu Nr XXV/230/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 9794
2571 w Leżajsku Nr XXXIX/285/05 z dnia 24 października 2005 r. w sprawie pomocy de minimis dla przedsiębiorców realizujących inwestycje na terenie Parku Przemysłowego pn. „Stare Miasto PARK” 9805
2572 w Rakszawie – Komisarza Rządowego Nr XLV/168/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej 9805
2573 w Rakszawie – Komisarza Rządowego Nr XLV/174/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9806
2574 w Raniżowie Nr XXXIV/185/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/160/05 Rady Gminy w Raniżowie z dnia 26 kwietnia 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Raniżów 9807
2575 w Raniżowie Nr XXXIV/186/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru 9807
2576 w Solinie Nr XXVII/440/05 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy 9808
2577 w Solinie Nr XXVII/459/05 z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych Zespołów Szkół i granic ich obwodów na terenie Gminy Solina 9809
2578 w Wielkich Oczach Nr XXI/29/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 9810
2579 w Zarzeczu Nr 199/XXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9810
2580 w Zarzeczu Nr 206/XXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zarzecze 9811
2581 w Żołyni Nr XXI/156/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości 9813
2582 w Żołyni Nr XXI/157/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 9814
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
2583 z dnia 1 grudnia 2005 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Kolbuszowskiego 9815
Dziennik Nr 152 z dnia 03.12.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
2584 w Sanoku Nr XXXIX/288/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/182/2004 Rady Powiatu Sanockiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Zagórzu 9821
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2585 w Stalowej Woli Nr XLVI/639/05 z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9822
UCHWAŁY RAD GMIN:
2586 w Adamówce Nr XI/66/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 r 9824
2587 w Adamówce Nr XI/67/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2006 roku 9825
2588 w Adamówce Nr XI/68/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek od posiadania psów w 2006 roku oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku 9825
2589 w Adamówce Nr XI/69/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2006 roku 9826
2590 w Adamówce Nr XI/70/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych podatku od środków transportowych w 2006 roku 9826
2591 w Besku Nr XX/179/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/2002 Rady Gminy w Besku z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 9829
2592 w Brzostku Nr XXXI/248/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9833
2593 w Brzostku Nr XXXI/250/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Brzostek Nr XII/99/2003 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości . 9833
2594 w Chorkówce Nr XXXV/185/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 9834
2595 w Chorkówce Nr XXXV/186/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/89/03 Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9835
2596 w Czarna (powiat dębicki) Nr XLII/403/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 9836
2597 w Czarna (powiat dębicki) Nr XLII/404/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 9836
2598 w Czarna (powiat dębicki) Nr XLII/405/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej. 9837
2599 w Czarna (powiat dębicki) Nr XLII/406/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna . 9837
2600 w Czarna (powiat Łańcut) Nr XXX/268/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok . 9841
2601 w Czarna (powiat Łańcut) Nr XXX/269/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna na rok 2006 9841
2602 w Czarna (powiat Łańcut) Nr XXX/270/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek i poboru podatku od posiadania psów . 9845
2603 w Dębowcu Nr XXV/203/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 9845
2604 w Dydni Nr XXXI/242/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia niektórych opłat lokalnych na 2006 rok . 9847
2605 w Dydni Nr XXXI/243/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na 2006 rok . 9848
2606 w Jeżowym Nr XXXIII/165/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 9851
2607 w Jeżowym Nr XXXIII/167/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok 9851
2608 w Jeżowym Nr XXXIII/168/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2006 roku . 9854
2609 w Jeżowym Nr XXXIII/169/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2006 rok 9854
2610 w Jeżowym Nr XXXIII/170/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 9855
2611 w Jeżowym Nr XXXIII/176/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 9855
2612 w Kołaczycach Nr XXXIX/185/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych 9857
2613 w Komańczy Nr XXVIII/185/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 9859
2614 w Komańczy Nr XXVIII/187/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 9860
2615 w Komańczy Nr XXVIII/189/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia do stosowana na terenie Gminy Komańcza wzoru deklaracji na podatek rolny 9860
2616 w Komańczy Nr XXVIII/190/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia do stosowania na terenie Gminy Komańcza wzoru deklaracji na podatek leśny 9866
2617 w Komańczy Nr XXVIII/192/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków budżetu gminy na prowadzenie szkoły publicznej przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego 9870
2618 w Krzeszowie Nr XXVIII/188/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 9871
2619 w Krzeszowie Nr XXVIII/189/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2006 9872
2620 w Krzeszowie Nr XXVIII/190/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2006 9872
2621 w Krzeszowie Nr XXVIII/191/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Krzeszów na rok 2006 9873
2622 w Krzeszowie Nr XXVIII/192/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 9874
2623 w Lutowiskach Nr XXXIII/170/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9876
2624 w Lutowiskach Nr XXXIII/171/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 9877
2625 w Lutowiskach Nr XXXIII/172/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 9878
2626 w Lutowiskach Nr XXXIII/173/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek rolny 9884
2627 w Lutowiskach Nr XXXIII/174/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny 9889
2628 w Padwi Narodowej Nr XXIX/137/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa w 2006 r 9892
2629 w Padwi Narodowej Nr XXIX/138/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie dokonania zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa 9892
2630 w Pruchniku Nr 221/XXX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości 9893
2631 w Pruchniku Nr 222/XXX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pruchnik 9894
2632 w Przeworsku Nr XXV/173/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 9897
2633 w Przeworsku Nr XXV/174/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Przeworsk 9897
2634 w Radomyślu nad Sanem Nr XXVIII/263/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006 9900
2635 w Radomyślu nad Sanem Nr XXVIII/264/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem na rok 2006 9900
2636 w Radomyślu nad Sanem Nr XXVIII/265/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 9901
2637 w Radomyślu nad Sanem Nr XXVIII/266/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2006 9904
2638 w Radomyślu nad Sanem Nr XXVIII/267/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2006 9905
2639 w Roźwienicy Nr 218/XXVII/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9905
2640 w Roźwienicy Nr 219/XXVII/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych . 9906
2641 w Tarnowcu Nr XXXI/194/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 9909
2642 w Tarnowcu Nr XXXI/195/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości 9910
2643 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/244/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 9910
2644 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/245/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2006 9911
2645 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/246/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2006 9912
2646 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/24705 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów i zasad jego poboru 9913
2647 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/248/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 9914
2648 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/249/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2006 9916
2649 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/250/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad pobierania opłaty targowej i zwolnień od tej opłaty na terenie Gminy Tuszów Narodowy 9916
2650 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/253/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszów Narodowy w latach 2006-2011 9917
2651 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXXI/150/05 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 9918
2652 w Wielopolu Skrzyńskim Nr XXXI/152/05 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 9919
2653 w Zaklikowie Nr XXXI/220/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na 2006 rok 9922
2654 w Zaklikowie Nr XXXI/221/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do celów wymiaru podatku leśnego na 2006 rok 9923
2655 w Zaklikowie Nr XXXI/222/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 9923
2656 w Zaklikowie Nr XXXI/223/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok 9924
2657 w Zaklikowie Nr XXXI/224/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 9924
2658 w Zaklikowie Nr XXXI/225/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2006 9926
2659 w Zaklikowie Nr XXXI/226/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 9926
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
2660 z dnia 2 grudnia 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Miejskiej w Ropczycach 9927
Dziennik Nr 153 z dnia 05.12.2005r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
2661 Nr XLVII/560/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r. 9932
2662 Nr XLVII/567/05 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania stypendiów dla słuchaczy, osiągających najlepsze wyniki w nauce, uczących się w szkołach oraz zakładach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez Województwo Podkarpackie. 9937
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2663 w Dębicy Nr XXXIII/418/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenie stawek podatku od nieruchomości. 9938
2664 w Dębicy Nr XXXIII/420/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 9939
2665 w Dębicy Nr XXXIII/421/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 9939
UCHWAŁY RAD GMIN:
2666 w Hyżnem Nr XXX/236/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek rolny (DR–1). 9940
2667 w Hyżnem Nr XXX/237/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości (DN–1). 9945
2668 w Hyżnem Nr XXX/238/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji na podatek leśny (DL–1). 9949
2669 w Hyżnem Nr XXX/239/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, od nieruchomości i leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych. 9952
2670 w Iwierzycach Nr XXIX/160/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 9962
2671 w Iwierzycach Nr XXIX/161/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów. 9963
2672 w Iwierzycach Nr XXIX/162/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 9963
2673 w Iwierzycach Nr XXIX/163/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych. 9965
2674 w Nozdrzcu Nr XXIII/224/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006. 9966
2675 w Nozdrzcu Nr XXIII/225/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2006. 9969
2676 w Nozdrzcu Nr XXIII/226/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec. 9969
2677 w Nozdrzcu Nr XXIII/227/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości. 9971
2678 w Nozdrzcu Nr XXIII/233/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 9971
2679 w Nozdrzcu Nr XXIII/234/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości. 9972
2680 w Nozdrzcu Nr XXIII/235/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego. 9976
2681 w Nozdrzcu Nr XXIII/236/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku leśnego. 9976
2682 w Nozdrzcu Nr XXIII/237/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego. 9979
2683 w Nozdrzcu Nr XXIII/238/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatku rolnego. 9979
2684 w Ostrowie Nr XXXIII/248/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2006 r. 9984
2685 w Ostrowie Nr XXXIII/249/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości. 9984
2686 w Ostrowie Nr XXXIII/250/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ostrów. 9985
2687 w Ostrowie Nr XXXIII/251/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 9988
2688 w Przecławiu Nr XXXI/189/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2006 roku. 9988
2689 w Przecławiu Nr XXXI/190/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2006. 9989
2690 w Przecławiu Nr XXXI/191/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2006 roku. 9989
2691 w Przecławiu Nr XXXI/192/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej w 2006 roku. 9991
2692 w Przecławiu Nr XXXI/193/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów w 2006 roku. 9992
2693 w Przecławiu Nr XXXI/194/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 9992
2694 w Przecławiu Nr XXXI/195/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. 9999
2695 w Przecławiu Nr XXXI/196/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 10005
2696 w Trzebownisku Nr XXIX/295/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2006 r. 10010
2697 w Trzebownisku Nr XXIX/296/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2006 r. 10010
2698 w Trzebownisku Nr XXIX/297/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok. 10011
2699 w Trzebownisku Nr XXIX/298/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. 10011
2700 w Trzebownisku Nr XXIX/300/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2006 na terenie Gminy Trzebownisko. 10014
2701 w Żurawicy Nr XXVIII/274/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Żurawica w roku 2006. 10014
2702 w Żurawicy Nr XXVIII/275/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żurawica w roku 2006. 10015
2703 w Żurawicy Nr XXVIII/276/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, zwolnień w podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Żurawica w roku 2006. 10016
2704 w Żurawicy Nr XXVIII/277/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żurawica w 2006 r. 10017
2705 w Żurawicy Nr XXVIII/278/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych w roku 2006. 10020
2706 w Żurawicy Nr XXVIII/279/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia na terenie Gminy Żurawica wysokości opłaty targowej, zasad jej poboru, inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w 2006 r. 10020
2707 w Żurawicy Nr XXVIII/280/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych na których zaprzestano produkcji rolnej. 10021
2708 w Żurawicy Nr XXVIII/282/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w poszczególnych sołectwach oraz ustalenia sposobu rozliczania wpłat i wynagrodzenia za inkaso. 10022
ZGROMADZENIE MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU ZAOPATRZENIA W WODĘ GMIN RADOMYŚL WIELKI I WADOWICE GÓRNE
2709 Nr 4/8/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania nieruchomości przez Związek oraz zbywania, obciążania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Związku na okres dłuższy niż 3 lata. 10023
ANEKS
2710 do porozumienia z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia zadania w zakresie powiatowego Programu Budowania Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną. 10024
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2711 z dnia 3 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów. 10025
INFORMACJE:
2712 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie operatu opisowo–kartograficznego obręb Nr 9 Wielowieś. 10034
2713 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie operatu opisowo–kartograficznego obręb Nr 7 Sielec. 10034
2714 Starosty Mieleckiego z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie operatów opisowo–kartograficznych w Gminie Gawłuszowice i Tuszów Narodowy. 10034
2715 Starosty Leskiego z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie operatu opisowo–kartograficznego w Gminie Olszanica. 10035
2716 Starosty Jasielskiego z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie operatów opisowo–kartograficznych w Gminie Brzyska. 10035
Dziennik Nr 154 z dnia 06.12.2005r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
2716 Nr XLVI/543/05 z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2005 r. 10040
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2717 w Sokołowie Małopolskim Nr XXIII/237/05 z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 10044
UCHWAŁY RAD GMIN:
2718 w Bukowsku Nr XXIX/162/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 10048
2719 w Bukowsku Nr XXIX/163/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 10049
2720 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVI/229/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Horyniec-Zdrój na 2006 rok. 10051
2721 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVI/230/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2006 r. 10052
2722 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVI/231/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłaty targowej w 2006 r. 10053
2723 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVI/232/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłaty miejscowej. 10053
2724 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVI/233/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej. 10054
2725 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVI/234/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej. 10055
2726 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVI/235/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Horyniec – Zdrój na 2006 rok. 10055
2727 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVI/236/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na terenie Gminy Horyniec-Zdrój. 10058
2728 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVI/237/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych rolnego, leśnego i od nieruchomości w formie inkasa oraz wynagradzania za inkaso w 2006 roku. 10059
2729 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVI/242/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Horyniec – Zdrój. 10059
2730 w Korczynie Nr XXXII/220/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r. 10060
2731 w Korczynie Nr XXXII/221/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 r. 10061
2732 w Laszkach Nr XXVI/187/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych. 10063
2733 w Laszkach Nr XXVI/193/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wskazania miejsc prowadzenia handlu obwoźnego środkami spożywczymi na terenie Gminy Laszki. 10066
2734 w Łańcucie Nr XXXI/235/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych zmienionej uchwałą Nr XIII/87/03 Rady Gminy Łańcut z dnia 25 listopada 2003 r. 10067
2735 w Markowej Nr XXXIV/138/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 r. 10068
2736 w Markowej Nr XXXIV/139/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok w Gminie Markowa. 10069
2737 w Markowej Nr XXXIV/140/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w 2006 w roku drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 10070
2738 w Markowej Nr XXXIV/141/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie. 10071
2739 w Mielcu Nr XXX/157/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006. 10081
2740 w Mielcu Nr XXX/158/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2006. 10081
2741 w Mielcu Nr XXX/159/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2006. 10083
2742 w Mielcu Nr XXX/160/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Mielec na rok 2006. 10084
2743 w Mielcu Nr XXX/161/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2006. 10084
2744 w Mielcu Nr XXX/162/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i środków transportowych na rok 2006. 10085
2745 w Mielcu Nr XXX/163/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji o gruntach, lasach i o nieruchomościach. 10086
2746 w Pysznicy Nr XXVIII/183/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pysznica. 10105
2747 w Pysznicy Nr XXVIII/184/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 10105
2748 w Radymnie Nr XXXV/57/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radymno. 10107
2749 w Radymnie Nr XXXV/58/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radymno. 10107
2750 w Radymnie Nr XXXV/59/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Radymno. 10108
2751 w Radymnie Nr XXXV/60/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2006 na terenie Gminy Radymno. 10111
2752 w Radymnie Nr XXXV/61/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Radymno. 10112
2753 w Radymnie Nr XXXV/62/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i zmiany uchwały. 10112
2754 w Radymnie Nr XXXV/63/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny i zmiany uchwały. 10118
2755 w Radymnie Nr XXXV/64/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny i zmiany uchwały. 10123
2756 w Tryńczy Nr XXVII/195/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych. 10127
2757 w Tryńczy Nr XXVII/200/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 10129
2758 w Tryńczy Nr XXVII/201/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 10141
2759 w Tryńczy Nr XXVII/202/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. 10148
2760 w Zaleszanach Nr XXIX/285/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 10157
2761 w Zaleszanach Nr XXIX/287/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 10157
ANEKSY:
2762 do porozumienia z dnia 27 stycznia 2005 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Przemyśl przedmiotem którego jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Przemyśl w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu spisany w dniu 24 października 2005 r. 10160
2763 do porozumienia z dnia 1 marca 2005 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Laszki przedmiotem którego jest powierzenie Gminie Miejskiej Przemyśl działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Laszki w Miejskim Ośrodku Zapobiegania Uzależnieniom w Przemyślu spisany w dniu 1 grudnia 2005 r. 10160
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
2764 w Rzeszowie z dnia 5 grudnia 2005 r. o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Czarna w powiecie łańcuckim, przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2005 r. 10160
2765 w Tarnobrzegu z dnia 5 grudnia 2005 r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Kolbuszowej przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2005 r. 10161
INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
2766 Nr PCC/651D/404/W/OKR/2005/JP (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych). 10162
2767 Nr WCC/623E/404/W/OKR/2005/JP (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych). 10162
Dziennik Nr 155 z dnia 07.12.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2768 w Przeworsku Nr XL/255/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/105/03 Rady Miasta Przeworska z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 10168
2769 w Tarnobrzegu Nr XLV/510/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Tarnobrzeg. 10168
UCHWAŁY RAD GMIN:
2770 w Haczowie Nr XXX/211/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2006 roku. 10174
2771 w Haczowie Nr XXX/212/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2006 roku. 10175
2772 w Haczowie Nr XXX/213/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia inkasentów podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2006 roku. 10175
2773 w Haczowie Nr XXX/214/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2006 roku. 10176
2774 w Haczowie Nr XXX/215/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2006 rok. 10176
2775 w Haczowie Nr XXX/216/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych w 2006 roku. 10179
2776 w Haczowie Nr XXX/217/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru. 10179
2777 w Haczowie Nr XXX/218/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 10180
2778 w Haczowie Nr XXX/223/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny, obowiązujących w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych. 10181
2779 w Krasnem Nr XXXIII/298/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości. 10190
2780 w Krasnem Nr XXXIII/299/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 10190
2781 w Krasnem Nr XXXIII/300/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Krasne. 10194
2782 w Krasnem Nr XXXIII/301/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/2003 Rady Gminy Krasne z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru. 10195
2783 w Krasnem Nr XXXIII/305/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie Gminy Krasne. 10195
2784 w Lubaczowie Nr XXX/300/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2006 rok. 10196
2785 w Lubaczowie Nr XXX/301/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 10197
2786 w Lubaczowie Nr XXX/302/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej w 2006 r. 10199
2787 w Lubaczowie Nr XXX/303/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/128/2003 Rady Gminy w Lubaczowie z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 10200
2788 w Lubaczowie Nr XXX/304/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/16/2002 Rady Gminy w Lubaczowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 10204
2789 w Lubaczowie Nr XXX/305/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/17/2002 Rady Gminy w Lubaczowie z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 10209
2790 w Lubaczowie Nr XXX/306/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Lubaczów i ustalenia inkasenta do poboru opłaty targowej na terenie Gminy Lubaczów. 10212
2791 w Niebylcu Nr XXXII/153/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niebylec. 10212
2792 w Niwiskach Nr XXX/211/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Niwiska. 10216
2793 w Starym Dzikowie Nr 198/XXVIII/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stary Dzików. 10217
2794 w Starym Dzikowie Nr 201/XXVIII/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych. 10219
2795 w Starym Dzikowie Nr 202/XXVIII/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 10229
2796 w Starym Dzikowie Nr 205/XXVIII/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2006 r. 10241
2797 w Wadowicach Górnych Nr XXXI/148/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wadowice Górne w roku 2006. 10241
2798 w Wadowicach Górnych Nr XXXI/149/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2006 na terenie gminy. 10242
2799 w Wadowicach Górnych Nr XXXI/150/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2006 na terenie gminy. 10242
2800 w Wadowicach Górnych Nr XXXI/151/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Wadowice Górne na rok 2006, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów, ustalenia terminu płatności i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty. 10243
2801 w Wadowicach Górnych Nr XXXI/152/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku w 2006 roku na terenie gminy. 10244
2802 w Wadowicach Górnych Nr XXXI/153/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2006 na terenie gminy. 10244
2803 w Wiązownicy Nr XXV/323/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 10245
2804 w Żurawicy Nr XXVII/283/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 10247
2805 w Żurawicy Nr XXVII/284/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych Agencji N nieruchomości Rolnych. 10270
2806 w Żyrakowie Nr XXXVI/338/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2006 rok. 10280
2807 w Żyrakowie Nr XXXVI/339/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenie opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 10280
2808 w Żyrakowie Nr XXXVI/340/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 10281
2809 w Żyrakowie Nr XXXVI/341/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żylaków. 10282
2810 w Żyrakowie Nr XXXVI/342/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych. 10285
2811 w Żyrakowie Nr XXXVI/343/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/I/243/04 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 10285
2812 w Żyrakowie Nr XXXVI/344/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/I/244/04 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 listopada 2004 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 10290
2813 w Żyrakowie Nr XXXVI/345/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/I/245/04 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 10293
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU
2814 z dnia 6 grudnia 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu Jarosławskiego. 10297
INFORMACJE:
2815 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie operatu opisowo–kartograficznego budynków Miasta Przemyśla – obręb nr 207. 10297
2816 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie operatu opisowo–kartograficznego budynków Miasta Przemyśla – obręb nr 212. 10298
2817 Prezydenta Miasta Tarnobrzeg z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie operatu opisowo–kartograficznego budynków Miasta Tarnobrzeg – obręb nr 5. 10298
Dziennik Nr 156 z dnia 08.12.2005r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
2818 w Strzyżowie Nr XXXIX/219/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Strzyżowskiego. 10304
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2819 w Błażowej Nr XXXIII/183/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. 10304
2820 w Brzozowie Nr XXVII/233/05 z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Brzozów. 10305
2821 w Brzozowie Nr XXVIII/242/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 10310
2822 w Cieszanowie Nr 71/IX/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. 10315
2823 w Głogowie Małopolskim Nr XXXIX/399/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy w 2006 roku. 10317
2824 w Głogowie Małopolskim Nr XXXIX/400/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. 10317
2825 w Głogowie Małopolskim Nr XXXIX/401/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 10318
2826 w Głogowie Małopolskim Nr XXXIX/403/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 10320
2827 w Lesku Nr XXVII/275/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości. 10321
2828 w Lesku Nr XXVII/276/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości. 10322
2829 w Lesku Nr XXVII/277/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego. 10332
2830 w Lesku Nr XXVII/278/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego. 10338
2831 w Oleszycach Nr XXXV/259/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad i kryteriów przyznawania dzieciom: klas zerowych, szkół podstawowych i młodzieży realizujący obowiązek szkolny pomocy w formie gorącego posiłku. 10347
2832 w Oleszycach Nr XXXV/261/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia na terenie Miasta i Gminy Oleszyce liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży. 10347
2833 w Oleszycach Nr XXXV/264/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uznania dęba za pomnik przyrody pod nazwą „ADAM”. 10348
2834 w Radymnie Nr 181/XXV/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno. 10349
2835 w Radymnie Nr 182/XXV/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru. 10349
2836 w Radymnie Nr 183/XXV/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymna. 10350
2837 w Sędziszowie Małopolskim Nr XXVI/260/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sędziszów Młp. 10354
2838 w Sieniawie Nr XXVIII/257/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 10354
UCHWAŁY RAD GMIN:
2839 w Brzyskach Nr XXXI/132/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości. 10354
2840 w Brzyskach Nr XXXI/133/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych. 10355
2841 w Brzyskach Nr XXXI/134/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 10362
2842 w Brzyskach Nr XXXI/135/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 10369
2843 w Brzyskach Nr XXXI/136/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 10374
2844 w Dubiecku Nr 218/XXXII/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 10376
2845 w Dydni Nr XXXI/249/05 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dydnia. 10376
2846 w Cmolasie Nr XXXI/241/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zwiększenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. 10377
2847 w Cmolasie Nr XXXI/244/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cmolas. 10377
2848 w Czerminie Nr XXXII/164/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wprowadzonego uchwałą Nr XXVI/130/2005 Rady Gminy Czermin z dnia 11 marca 2005 roku. 10381
2849 w Fredropolu Nr XXV/233/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Fredropol. 10381
2850 w Jarocinie Nr XXIV/190/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jarocin w latach 2006-2011. 10387
2851 w Jaśle Nr XXXVI/220/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SZEBNIE 9”. 10388
2852 w Krasnem Nr XXXIII/303/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg z terenu Gminy Krasne do kategorii dróg gminnych. 10393
2853 w Krościenku Wyżnym Nr XXIX/166/05 z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krościenko Wyżne. 10396
2854 w Medyce Nr XXVIII/46/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Medyka. 10396
2855 w Medyce Nr XXVIII/47/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych. 10397
2856 w Medyce Nr XXVIII/I48/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XII/65/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. 10407
2857 w Medyce Nr XXVIII/49/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Medyka Nr II/9/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. 10411
2858 w Medyce Nr XXVIII/50/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr II/10/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. 10415
2859 w Medyce Nr XXVIII/51/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania regulaminu określającego sposób, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 10418
2860 w Medyce Nr XXVIII/54/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok w Gminie Medyka. 10418
2861 w Niebylcu Nr XXXII/54/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. 10420
2862 w Padwi Narodowej Nr XXIX/139/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Padew Narodowa na 2006 r. 10421
Dziennik Nr 157 z dnia 09.12.2005r.
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2863 z dnia 9 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów 10426
ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
2864 Nr 8/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych śródlądowych wodach powierzchniowych płynących 10429
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2865 z dnia 9 grudnia 2005 r. Nr OKR-4210-52(16)/2005/1155/IV/EW (Zakłady Tworzyw Sztucznych 'GAMRAT’ S.A. z siedzibą w Jaśle) 10489
INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2866 zmieniających koncesje na wytwarzanie ciepła, na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz decyzji cofającej koncesję na obrót ciepłem Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu 10493
Dziennik Nr 158 z dnia 10.12.2005r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2867 w Dębicy Nr XXXIII/424/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2004 Miasta Dębicy, terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, położonego w rejonie ulic Starzyńskiego, Granicznej i Energetycznej w Dębicy 10500
2868 w Dynowie Nr XLIII/226/05 z dnia 10 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 10506
2869 w Jaśle Nr LIII/398/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości 10509
2870 w Jaśle Nr LIII/399/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 10510
2871 w Jaśle Nr LIII/400/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych 10510
2872 w Jaśle Nr LIII/408/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/32/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 10513
2873 w Jaśle Nr LIII/410/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/31/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 10522
2874 w Jaśle Nr LIII/411/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2003 Rady Miejskiej Jasła z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 10525
2875 w Kańczudze Nr V/32/05 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 10529
2876 w Kańczudze Nr V/33/05 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 10533
2877 w Sanoku Nr XLIX/484/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 10534
2878 w Sanoku Nr XLIX/485/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad jego poboru oraz terminów płatności 10535
2879 w Sanoku Nr XLIX/486/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej 10535
2880 w Sanoku Nr XLIX/487/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 10536
2881 w Zagórzu Nr XXVIII/167/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 10538
2882 w Zagórzu Nr XXVIII/168/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 10539
UCHWAŁY RAD GMIN:
2883 w Birczy Nr XXXIV/44/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bircza na 2006 r 10541
2884 w Birczy Nr XXXIV/45/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 10542
2885 w Birczy Nr XXXIV/46/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 10554
2886 w Birczy Nr XXXIV/47/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów 10556
2887 w Birczy Nr XXXIV/48/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 10557
2888 w Dynowie Nr XXII/170/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości 10558
2889 w Dynowie Nr XXII/171/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 10558
2890 w Dzikowcu Nr XXXVI/260/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2006 10561
2891 w Grębowie Nr XXVI/234/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów na rok 2006 10561
2892 w Grębowie Nr XXVI/235/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Grębów w roku 2006 10562
2893 w Grębowie Nr XXVI/236/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Grębów na 2006 rok 10563
2894 w Grębowie Nr XXVI/237/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od posiadania psów na terenie Gminy Grębów 10565
2895 w Grębowie Nr XXVI/238/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Grębów 10565
2896 w Grębowie Nr XXVI/239/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego, od nieruchomości i podatku leśnego, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 10566
2897 w Grębowie Nr XXVI/240/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 10567
2898 w Grębowie Nr XXVI/241/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 10575
2899 w Grębowie Nr XXVI/242/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 10580
2900 w Grębowie Nr XXVI/246/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grębów 10586
2901 w Jodłowej Nr XXVIII/52/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jodłowa w 2006 roku 10586
2902 w Jodłowej Nr XXVIII/53/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 10587
2903 w Jodłowej Nr XXVIII/54/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa 10588
2904 w Niwiskach Nr XXXI/218/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Niwiska na 2006 rok 10591
2905 w Raniżowie Nr XXXV/201/05 z dnia 8 grudnia 2005 r . w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2006 roku 10594
2906 w Raniżowie Nr XXXV/202/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2006 10595
2907 w Rokietnicy Nr XXXVII/141/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rokietnica 10597
2908 w Skołyszynie Nr XXVI/207/05 z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Skołyszyn’ 10599
2909 w Stubnie Nr XXIX/165/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stubno 10607
2910 w Stubnie Nr XXIX/166/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Stubno 10608
2911 w Stubnie Nr XXIX/167/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie stawek podatku od posiadanych psów, terminów płatności i sposobu jego poboru. 10610
2912 w Wiśniowej Nr XXXI/165/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006 rok 10611
2913 w Wiśniowej Nr XXXII/166/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach od nieruchomości na 2006 r 10612
2914 w Wiśniowej Nr XXXII/167/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok 10612
INFORMACJE:
2915 Starosty Jasielskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie operatów opisowo–kartograficznych w Gminie Kołaczyce 10615
2916 Starosty Lubaczowskiego z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie operatów opisowo–kartograficznych w Mieście Lubaczów 10616
Dziennik Nr 159 z dnia 12.12.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
2917 Nr 86/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie Parku Krajobrazowego 'Lasy Janowskie’ 10620
2918 Nr 87/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zniesienia ochrony pomnika przyrody 10622
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2919 w Jarosławiu Nr 562/KLIX/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od wschodu linią PKP, od południa ul. Szczytniańską, od zachodu ul. Lotników i od północy ul. Krakowską. 10622
2920 w Lubaczowie Nr 300/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa dróg na osiedlu Orzeszkowa w Lubaczowie 10630
2921 w Lubaczowie Nr 301/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa dróg na osiedlu Mazury w Lubaczowie.. 10630
2922 w Lubaczowie Nr 302/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Kanalizacja sanitarna dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kościuszki w Lubaczowie 10631
2923 w Lubaczowie Nr 303/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Starzyny w Lubaczowie. 10631
2924 w Lubaczowie Nr 304/XXXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich po zakończeniu inwestycji pn. Budowa dróg na osiedlu Świerczewskiego w Lubaczowie. 10632
2925 w Rzeszowie Nr XLVII/284/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 99/7/2005 na osiedlu Słocina w Rzeszowie 10632
2926 w Sieniawie Nr XXVIII/254/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 10636
2927 w Sokołowie Małopolskim Nr XXIX/312/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4.5% alkoholu.. 10636
2928 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/271/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 10637
UCHWAŁA RAD GMIN:
2929 w Czerminie Nr XXXII/163/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czermin w 2006 roku 10642
2930 w Dębicy Nr XXVI/412/05 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębica 10647
2931 w Gawłuszowicach Nr XXXII/175/05 z dnia 24 listopada 2005 r. sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/144/2005 Rady Gminy w Gawłuszowicach z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 10652
2932 w Gorzycach Nr XXXV/213/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok 10653
2933 w Jarocinie Nr XXIV/191/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 10655
2934 w Jaśle Nr XXXVI/218/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 10657
2935 w Lubaczowie Nr XXX/310/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubaczów. 10662
2936 w Lubeni Nr XXIII/184/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/144/2005 Rady Gminy Lubenia z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lubenia. 10663
2937 w Nowym Żmigrodzie Nr XXXV/240/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Żmigród.. 10663
2938 w Orłach Nr XXIX/253/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Orły 10666
2939 w Sanoku Nr XXXII/209/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 10670
2940 w Sanoku Nr XXXII/210/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach.. 10677
2941 w Sanoku Nr XXXII/211/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach.. 10684
2942 w Sanoku Nr XXXII/212/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 10689
2943 w Sanoku Nr XXXII/213/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.. 10690
2944 w Zarzeczu Nr 198/XXVII/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi stanowiącej własność Gminy Zarzecze do kategorii dróg gminnych 10692
2945 w Żołyni Nr XXI/159/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gminę Żołynia.. 10694
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
2946 w Lubaczowie Nr 73/293/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2006 r. na terenie powiatu lubaczowskiego.. 10697
POROZUMIENIA:
2947 zawarte w dniu 5 kwietnia 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Urzędem Miasta i Gminy Narol w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Przemyśl i przyjęcia przez tę Gminę do realizacji działań w zakresie obsługi mieszkańców Gminy Narol w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Przemyślu z siedzibą w Żurawicy 107 00
2948 zawarte w dniu 22 listopada 2005 r. w sprawie powierzenia zadania powiatowego Programu Budowania Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.. 10701
2949 zawarte w dniu 6 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji projektu: 'Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewniach rzek Szkło i San na terenie Gmin Laszki i Radymno’ pomiędzy gminami powiatu jarosławskiego 10702
2950 Nr 64/05 zawarte w dniu 7 grudnia 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Medyka w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Przemyśl zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi 10703
2951 zawarte w dniu 9 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Przemyskim a Gminą Bircza w sprawie powierzenia zadania w zakresie powiatowego Programu Budownictwa Lokalnego Systemu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną.. 10704
2952 Nr 30/05 zawarte w dniu 12 grudnia 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Krzywcza w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Przemyśl zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego przedszkola z oddziałami integracyjnymi 10706
2953 Nr 31/05 zawarte w dniu 12 grudnia 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Gminą Orły w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Przemyśl zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego przedszkola. 10707
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2954 Nr 229/05 z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiązownica 10709
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE:
2955 z dnia 12 grudnia 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatów w Sejmiku Województwa Podkarpackiego.. 10710
2956 z dnia 12 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tyczynie przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2005 r. 10710
INFORMACJE:
2957 Starosty Rzeszowskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo–kartograficznego w Gminie Boguchwała. 10711
2958 Starosty Rzeszowskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo–kartograficznego w Gminie Trzebownisko. 10711
2959 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIELEC NA LATA 2005-2012.. 10712
Dziennik Nr 160 z dnia 13.12.2005r.
ROZPORZĄDZENIEWOJEWODY PODKARPACKIEGO
2960 Nr 88/05 z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czarna w powiecie łańcuckim 10747
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2961 w Jarosławiu Nr 560/XLIX/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 10756
2962 w Oleszycach Nr XXXVI/276/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Oleszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 10760
2963 w Radymnie Nr 184/XXV/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Radymno 10760
UCHWAŁY RAD GMIN:
2964 w Czudcu Nr XLI/296/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do regulaminu określającego kryteria, tryb zgłaszania i przyznawania nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły (placówki) 10761
2965 w Dębowcu Nr XXV/204/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 10762
2966 w Frysztaku Nr XXXVII/205/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 10766
2967 w Komańczy Nr XXIX/197/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia do stosowana na terenie Gminy Komańcza wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 10774
2968 w Komańczy Nr XXIX/198/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 10778
2969 w Komańczy Nr XXIX/199/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej. 10780
2970 w Krzeszowie Nr XXVIII/193/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2006 10781
2971 w Krzeszowie Nr XXVIII/194/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2006 10781
2972 w Krzywczy Nr 249/XXXII/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w 2006 roku podatków od osób fizycznych rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 10782
2973 w Krzywczy Nr 250/XXXII/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzywcza w 2006 roku 10782
2974 w Krzywczy Nr 251/XXXII/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 10783
2975 w Krzywczy Nr 252/XXXII/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia i poboru w 2006 r. stawek opłaty targowej. 10784
2976 w Krzywczy Nr 253/XXXII/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie określenia obowiązujących w 2006 r. stawek podatku od posiadania psów, zasad poboru, zwolnień oraz inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 10784
2977 w Krzywczy Nr 254/XXXII/05 z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krzywcza 10785
2978 w Laszkach Nr XXVI/189/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie statutu sołectwa 'Wietlin Osada’ 10787
2979 w Lubeni Nr XXI/138/05 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Lubenia na 2005 r 10796
2980 w Niebylcu Nr XXIV/113/05 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Niebylec na 2005 rok 10808
2981 w Niebylcu Nr XXXII/155/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków funkcyjnego i motywacyjnego, oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 10828
2982 w Orłach Nr XXIX/250/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 10824
2983 w Orłach Nr XXIX/251/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 10827
2084 w Padwi Narodowej Nr XXIII/109/05 z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na 2005 r 10831
2985 w Stubnie Nr XXIX/172/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stubno 10838
2986 w Trzebownisku Nr XXIX/301/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w miejscowości Nowa Wieś 10839
2987 w Trzebownisku Nr XXIX/302/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w miejscowości Zaczernie 10839
2988 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/243/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/178/05 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów Gminy Tuszów Narodowy 10840
2989 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXIII/121/05 z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2005 rok 10840
POROZUMIENIE
2990 z dnia 30 listopada 2005 r. zawarte pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krosno w sprawie realizacji zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 10848
SPRAWOZDANIA:
2991 Starosty Brzozowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 roku 10849
2992 Starosty Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaśle za 2005 r 10849
2993 Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Leżajskiego za 2005 r 10850
Dziennik Nr 161 z dnia 14.12.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
2994 Nr 85/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Hyżne 10854
2995 Nr 89/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Turze Pole 10863
2996 Nr 90/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzemienna 10866
2997 Nr 91/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Przysietnica 10869
2998 Nr 92/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Besko 10872
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU:
2999 Gminy i Miasta Stzryżow za 2004 rok 10876
3000 Gminy Cisna za 2004 r 10884
3001 Gminy Dębica za 2004 rok 109 00
3002 Gminy Grodzisko Dolne za 2004 rok 10906
3003 Gminy Medyka za 2004 rok 10924
3004 Gminy Olszanica za 2004 rok 10936
3005 Gminy Zarszyn za 2004 rok 10951
Dziennik Nr 162 z dnia 15.12.2005r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
3006 Nr 93/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2006 r. w Województwie Podkarpackim, powołania oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich.. 10967
UCHWAŁA RADY POWIATU
3007 w Jaśle Nr XXXVI/241/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom, zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jasielski, dodatków do wynagrodzeń zasadniczych. 10969
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3008 w Rzeszowie Nr XLVIII/323/05 z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość, warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia oraz nagród w roku 2006… 10976
3009 w Stalowej Woli Nr XLVIII/679/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.. 10981
UCHWAŁY RAD GMIN:
3010 w Besku Nr XXI/198/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XX/179/05 Rady Gminy w Besku z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/18/02 Rady Gminy w Besku z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach.. 10982
3011 w Besku Nr XXI/199/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/88/2003 Rady Gminy w Besku z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie. 10983
3012 w Besku Nr XXI/200/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/87/03 Rady Gminy w Besku z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie. 10987
3013 w Besku Nr XXI/201/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/ 86/03 Rady Gminy w Besku z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.. 10990
3014 w Besku Nr XXI/204/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 10995
3015 w Besku Nr XXI/210/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/135/04 Rady Gminy w Besku z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie zarządzenia niektórych podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. 10997
3016 w Łańcucie Nr XXXI/226/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Albigowa.. 10997
3017 w Łańcucie Nr XXXI/227/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cierpisz. 11003
3018 w Łańcucie Nr XXXI/228/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Głuchów. 11008
3019 w Łańcucie Nr XXXI/229/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Handzlówka.. 11013
3020 w Łańcucie Nr XXXI/230/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kosina. 11018
3021 w Łańcucie Nr XXXI/231/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kraczkowa.. 11024
3022 w Łańcucie Nr XXXI/232/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rogóżno.. 11029
3023 w Łańcucie Nr XXXI/233/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sonina. 11034
3024 w Łańcucie Nr XXXI/234/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka. 11039
3025 w Solinie Nr XXIX/473/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. 11045
3026 w Solinie Nr XXIX/474/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 11050
3027 w Solinie Nr XXIX/475/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 11055
3028 w Solinie Nr XXIX/476/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych. 11058
3029 w Solinie Nr XXIX/479/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru i wyznaczenia inkasentów. 11068
3030 w Solinie Nr XXIX/480/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy. 11068
POROZUMIENIA:
3031 zawarte w dniu 30 listopada 2005 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Komańcza w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest utrzymanie dróg. 11069
3032 zawarte w dniu 30 listopada 2005 r. pomiędzy Powiatem Sanockim a Gminą Tyrawa Wołoska w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania publicznego jakim jest utrzymanie dróg. 11070
3033 zawarte w dniu 8 grudnia 2005 r. pomiędzy Gminą Jasło a Gminą Miasto Jasło w sprawie finansowania oddziału przedszkolnego oraz pokrycia kosztów związanych z jego funkcjonowaniem w Szkole Podstawowej Nr 8 w Jaśle. 11071
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA
3034 Nr 234/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzeg. 11071
Dziennik Nr 163 z dnia 16.12.2005r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
3035 Nr 94/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzeźnica. 11079
3036 Nr 95/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brzostek. 11081
3037 Nr 96/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Zawada. 11088
UCHWAŁA RADY POWIATU
3038 w Brzozowie Nr XXXIV/200/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za posiłki w stołówce Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz ustalenia warunków odpłatności za pobyt uczniów nie będących wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. 11091
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3039 w Narolu Nr 185/XXVI/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 11092
3040 w Nowej Dębie Nr XLVIII/337/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 10 kwietnia 2002 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 11094
3041 w Rudniku nad Sanem Nr XXXIV/230/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 r. 11095
3042 w Rudniku nad Sanem Nr XXXIV/231/05 z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem Nr XXV/173/05 z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem. 11095
3043 w Sędziszowie Małopolskim Nr XXVI/258/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania na terenie Gminy Sędziszów Młp. 11096
3044 w Stalowej Woli Nr XLVIII/682/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rewitalizacji obszaru istniejącego osiedla Fabrycznego w Stalowej Woli. 11105
UCHWAŁY RADY GMIN:
3045 w Besku Nr XXI/202/05 z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Besko. 11118
3046 w Bojanowie Nr XX/175/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 11121
3047 w Brzyskach Nr XXXI/131/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie obliczeń podatku rolnego. 11124
3048 w Chłopicach Nr XIV/88/05 z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chłopice na lata 2005 – 2010. 11125
3049 w Frysztaku Nr XXXI/165/05 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 r. 11126
3050 w Niwiskach Nr XXXI/219/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/215/05 Rady Gminy Niwiska z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. 11144
3051 w Przecławiu Nr XXIV/164/05 z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2004. 11145
3052 w Rakszawie Komisarza Rządowego Nr XLVII/175/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi oraz warunków częściowego zwolnienia z opłat. 11159
3053 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/251/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie 'Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tuszów Narodowy’. 11160
3054 w Tuszowie Narodowym Nr XXVI/254/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuszów Narodowy. 11166
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
3055 w Nisku Nr 336/05 z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu niżańskiego na 2006 r. 11168
ZARZĄDZENIE
3056 Burmistrza Miasta i Gminy w Narolu Nr 57/B/05 z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. 11171
Dziennik Nr 164 z dnia 17.12.2005r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
3057 w Dynowie Nr XLIII/230/05 z dnia 10 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2006 rok. 11186
UCHWAŁY RAD GMIN:
3058 w Czarnej (powiat bieszczadzki) Nr XXI/218/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek rolny. 11189
3059 w Czarnej (powiat bieszczadzki) Nr XXI/219/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości. 11193
3060 w Czarnej (powiat bieszczadzki) Nr XXI/220/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie. 11197
3061 w Fryszatku Nr XXXVII/195/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/1/05 w Gminie Frysztak. 11207
3062 w Gorzycach Nr XXXV/216/05 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Gorzyce – Centrum Rekreacyjno-Sportowe w miejscowości Gorzyce. 11214
3063 w Pysznicy Nr XXVIII/187/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia i świadczeń, wynikających ze stosunku pracy. 11218
3064 w Zaleszanach Nr XXIX/291/05 z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'Kotowa Wola – zbiornik retencyjny’. 11221
SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETÓW:
3065 w Leżajsku z wykonania budżetu miasta za 2004 rok. 11224
3066 w Sokołowie Małopolskim z realizacji budżetu za 2004 r. Gminy i Miasta Sokołów Małopolski. 11236
3067 w Ustrzykach Dolnych z wykonania budżetu gminy za 2004 rok. 11243
3968 w Besku z realizacji budżetu Gminy Besko na dzień 31-12-2004 r. 11252
3069 w Białobrzegach z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2004 r. 11262
3070 w Cmolasie z wykonania budżetu Gminy Cmolas za 2004 r. 11274
3071 w Majdanie Królewskim z wykonania budżetu Gminy Majdan Królewski za rok 2004. 11280
Dziennik Nr 165 z dnia 19.12.2005r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
3072 w Jarosławiu Nr 573/L/05 z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. 11290
POROZUMIENIA:
3073 zawarte w dniu 19 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Lubaczowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 r. 11302
3974 zawarte w dniu 19 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Mieleckiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 r. 11304
INFORMACJA
3075 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo–kartograficznego Miasta Przemyśla obręb nr 202. 11306
3076 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLESZYCE. 11306
Dziennik Nr 166 z dnia 20.12.2005r.
UCHWAŁA RADY GMINY
3077 w Czarnej (powiat bieszczadzki) Nr XXI/217/05 z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 11358
3078 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RADYMNO NA LATA 2005-2008. 11359
Dziennik Nr 168 z dnia 22.12.2005r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
3101 w Radomyślu Wielkim Nr XXXII/240/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze 11530
UCHWAŁA RADY GMINY
3102 w Krempnej Nr XXVIII/229/05 z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krempna na lata 2003-2007 11533
POROZUMIENIAw sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 r.
3103 zawarte w dniu 20 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Jarosławskiego 11533
3104 zawarte w dniu 20 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Leskiego 11535
3105 zawarte w dniu 20 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Niżańskiego 11537
3106 zawarte w dniu 20 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Rzeszowskiego 11538
3107 zawarte w dniu 20 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Sanockiego 11540
3108 zawarte w dniu 22 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Leżajskiego 11542
SPRAWOZDANIA:
3109 z wykonania budżetu Miasta Przemyśla za 2004 r 11543
3110 Wójta Gminy Haczów z wykonania budżetu gminy za 2004 rok 11614
3111 z wykonania budżetu Gminy Leżajsk za 2004 rok 11623
Dziennik Nr 169 z dnia 23.12.2005r.
SPRAWOZDANIA:
3112 z wykonania budżetu Miasta i Gminy Głogów Małopolski za 2004 rok 11642
3113 z wykonania budżetu Gminy Łańcut za 2004 rok 11657
3114 z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2004 rok 11669
Dziennik Nr 170 z dnia 27.12.2005r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
3115 Nr 97/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Borowa 11747
UCHWAŁA RADY POWIATU
3116 Przeworskiego Nr XXXIII/236/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 11754
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
3117 w Rymanowie Nr XXXII/315/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 11758
UCHWAŁAY RAD GMIN:
3118 w Boguchwale Nr XXXV/440/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej na 2006 rok 11760
3119 w Boguchwale Nr XXXV/441/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Boguchwała 11761
3120 w Korczynie Nr XXVIII/204/05 z dnia 21 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 11763
3121 w Nozdrzcu Nr XXIII/231/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia z godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 11763
INFORMACJE:
3122 Starosty Łańcuckiego z dnia 23 grudnia 2005 r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Krzemienica Gmina Czarna 11766
3123 Starosty Bieszczadzkiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Lutowiska Gmina Lutowiska 11767
3124 Starosty Bieszczadzkiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Brzegi Dolne Gmina Ustrzyki Dolne 11767
3125 Starosty Bieszczadzkiego z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu Równia Gmina Ustrzyki Dolne 11767
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
3126 w Lesku Nr 76/216/05 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w grudniu 2005 roku oraz w roku 2006 na obszarze Powiatu Leskiego 11768
SPRAWOZDANIA:
3127 Starosty Kolbuszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 roku 11769
3128 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim za 2005 r 11770
3129 z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Lubaczowie za 2005 rok 11771
3130 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku utworzonej przez Starostę Powiatu Mieleckiego za 2005 rok 11773
3131 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Przeworsku w 2005 roku 11774
3132 z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2004 rok 11777
3133 z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2004 rok 11799
3134 z wykonania budżetu Gminy Solina za 2004 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 11850
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGOREGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
3135 Nr IX/70/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Rymanów na 2006 rok prognozy kwoty długu 11862
3136 Nr IX/71/05 z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Rymanów na 2006 r 11863
Dziennik Nr 171 z dnia 28.12.2005r.- część I
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3137 Krośnieńskiego Nr XXXIV/267/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Krośnieński 11867
3138 w Strzyżowie Nr XLI/231/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 11871
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3139 w Głogowie Małopolskim Nr XL/412/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na terenie Gminy Głogów Małopolski 11877
3140 w Jaśle Nr LV/420/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 11878
3141 w Jedliczu Nr XLII/327/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych 11878
3142 w Leżajsku Nr XXX/267/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli 11881
3143 w Leżajsku Nr XXX/273/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr VII/63/03 z dnia 18 czerwca 2003 r. dotyczącej zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 11887
3144 w Nowej Sarzynie Nr XXXIX/388/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 11888
UCHWAŁY RAD GMIN:
3145 w Krasiczynie Nr 189/XXXI/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 11894
3146 w Krasnem Nr XXXIV/313/05 z dnia 28 grudnia 2005 r.. w sprawie zwolnienia od opłaty z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 11899
3147 w Kuryłówce Nr XXVI/173/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kuryłówka 11899
3148 w Niwiskach Nr XXXII/222/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Niwiska z dnia 24 listopada 2005 r. Nr XXX/211/05 11905
3149 w Niwiskach Nr XXXII/223/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niwiska 11905
3150 w Tuszowie Narodowym Nr XXVII/260/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/251/05 Rady Gminy Tuszów Narodowy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie 'Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tuszów Narodowy’ 11911
3151 w Tuszowie Narodowym Nr XXVII/261/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/254/05 Rady Gminy w Tuszowie Narodowym z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuszów Narodowy 11911
3152 w Tuszowie Narodowym Nr XXVII/265/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuszów Narodowy 11912
3153 w Zaklikowie Nr XXXIII/231/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu na terenie Gminy Zaklików 11916
3154 w Żołyni Nr XXII/168/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 11916
POROZUMIENIAw sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 r.:
3155 zawarte w dniu 28 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Kolbuszowskiego 11921
3156 zawarte w dniu 28 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Przeworskiego 11923
3157 zawarte w dniu 28 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Tarnobrzega 11924
SPRAWOZDANIA:
3158 z wykonania budżetu Gminy Pilzno za 2004 rok 11926
3159 z wykonania budżetu Miasta Sanoka w okresie od 1.01 do 31.12.2004 r 11956
3160 z wykonania budżetu Gminy Radymno za 2004 rok 11973
Dziennik Nr 171 z dnia 28.12.2005r.- część II
UCHWAŁY RAD GMIN:
3161 w Brzyskach Nr XXXII/137//05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 11986
3162 w Gorzycach Nr XXXVI/224/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce 11992
3163 w Jodłowej Nr XXIX/55/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 11996
3164 w Jodłowej Nr XXIX/56/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 12003
3165 w Jodłowej Nr XXIX/57/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku leśnego 12009
3166 w Korczynie Nr XXXIII/229/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Korczyna 12014
3167 w Krościenku Wyżnem Nr XXX/174/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Krościenko Wyżne 12021
3168 w Nozdrzcu Nr XXIV/240/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w uchwale własnej Nr XXIII/226/05 z dnia 30.11.2005 roku w sprawie zwolnień nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Nozdrzec 12030
3169 w Nozdrzcu Nr XXIV/241/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie opłaty targowej 12030
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
3170 Dębickiego Nr 132/530/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych Powiatu Dębickiego na rok 2006 12031
SPRAWOZDANIE
3171 z wykonania budżetu Miasta Stalowa Wola za 2004 rok 12035
Dziennik Nr 172 z dnia 29.12.2005r.- część I
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3172 w Błażowej Nr XXXIV/194/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/183/05 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkas 12078
3173 w Błażowej Nr XXXIV/195/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/184/05 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od posiadania psów 12078
3174 w Sędziszowie Małopolskim Nr XXVII/274/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sędziszów Młp 12079
UCHWAŁY RAD GMIN:
3175 w Grodzisku Dolnym Nr XXXIX/221/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej przy Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym 12079
3176 w Jarosławiu Nr X/60/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 12084
3177 w Jarosławiu Nr X/64/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stawek dziennych opłaty targowej, zwolnień, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 12085
3178 w Zarszynie Nr XXXII/218/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku 12085
3179 w Zarszynie Nr XXXII/222/05 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XXIII/169/04 Rady Gminy Zarszyn z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny, wzoru informacji o lasach oraz wzorów załączników do tych deklaracji i informacji 12086
SPRAWOZDANIE
3180 z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2004 r 12089
Dziennik Nr 172 z dnia 29.12.2006r. – część II
UCHWAŁY RAD POWIATÓW
3181 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/237/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli. 12200
3182 w Ustrzykach Dolnych Nr XXXVIII/238/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli szkół i placówek, których organem prowadzącym jest powiat bieszczadzki. 12204
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3183 w Dynowie Nr XLIV/243/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/197/05 z dnia 12 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Dynów. 12205
3184 w Przeworsku Nr XLI/262/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 12205
3185 w Ropczycach Nr XXXVII/428/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego, za warunki pracy a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród ze specjalnego funduszu za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli. 12209
3186 w Tarnobrzegu Nr XLVII/538/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu targowiska przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu. 12214
3187 w Ustrzykach Dolnych XXXIX/279/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne. 12215
UCHWAŁY RAD GMIN:
3188 w Chłopicach Nr XVIII/111/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli. 12222
3189 w Chłopicach Nr XVIII/112/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 12225
3190 w Cisnej Nr XXXV/230/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cisna. 12226
3191 w Dębicy Nr XXVII/435/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dębica. 12230
3192 w Dębicy Nr XXVII/436/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dębica. 12231
3193 w Haczowie Nr XXXI/227/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Haczów. 12246
3194 w Haczowie Nr XXXI/230/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu Gminy Haczów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 12246
3195 w Jeżowem Nr XXXIII/166/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2006 rok 12249
3196 w Kamieniu Nr XXVIII/165/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego w odniesieniu do nieruchomości pozostających w zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie. 12250
3197 w Kamieniu Nr XXVIII/166/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów pobranych przez nich podatków. 12260
3198 w Olszanicy Nr XXV/184/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. 12261
3199 w Olszanicy Nr XXV/185/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu lat. 12264
3200 w Orłach Nr XXX/265/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciemięrzowice. 12265
3201 w Orłach Nr XXX/266/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Duńkowiczki. 12269
3202 w Osieku Jasielskim Nr XXV/171/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek Jasielski. 12274
3203 w Ostrowie Nr XXXIV/260/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej od 2006 r. 12278
3204 w Ostrowie Nr XXXIV/261/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrów. 12278
3205 w Przemyślu Nr XXX/187/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokości stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających za stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowo i godziny doraźnych zastępstw. 12288
3206 w Raniżowie Nr XXXVI/204/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2006. 12294
3207 w Sanoku Nr XXX/219/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 12295
3208 w Starym Dzikowie Nr 214/XXX/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 12297
3209 w Trzebownisku Nr XXX/312/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze. 12302
3210 w Trzebownisku Nr XXX/314/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z wybudowaniem sieci wodociągowych w miejscowościach położonych na terenie Gminy Trzebownisko. 12307
3211 w Tyrawie Wołoskiej Nr XXIX/149/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego. 12308
POROZUMIENIA:
3212 zawarte w dniu 29 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Brzozowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 r. 12308
3213 zawarte w dniu 29 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Dębickiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 r. 12310
3214 zawarte w dniu 29 grudnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Powiatem Ropczycko – Sędziszowskim w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 r. 12311
3215 zawarte w dniu 29 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Rymanów, w sprawie przekazania Gminie Rymanów do realizacji zadania własnego Powiatu Krośnieńskiego, polegającego na prowadzeniu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Posadzie Górnej ul. 3 Maja 164. 12313
3216 zawarte w dniu 29 grudnia 2005 r. pomiędzy Gminą Krosno realizującą zadania powiatu a Powiatem Krośnieńskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, zwany dalej 'Ośrodkiem’. 12314
3217 zawarte w dniu 29 grudnia 2005 roku pomiędzy Miastem Rzeszów – miastem na prawach powiatu a Powiatem Rzeszowskim w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, przypisanych ośrodkom adopcyjno – opiekuńczym Miasto Rzeszów to w rozumieniu niniejszego porozumienia – powiat posiadający Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy. 12315
Dziennik Nr 172 z dnia 29.12.2005r. – część III
UCHWAŁA RADY POWIATU
3218 w Lubaczowie Nr XXVI/237/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 12319
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3219 w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXV/330/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania dla nauczycieli nagród ze specjalnego funduszu nagród 12323
3220 w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXV/331/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój 12325
3221 w Iwoniczu-Zdroju Nr XXXV/332/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie 12330
3222 w Pilźnie Nr XXXVIII/293/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2006 rok określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, oraz warunki przyznawania i wypłacania nagród a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 12340
3223 w Pilźnie Nr XXXVIII/294/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 12347
3224 w Pilźnie Nr XXXVIII/295/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pilzno 12354
3225 w Strzyżowie Nr XXXIV/292/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 12354
3226 w Tarnobrzegu Nr XLVII/537/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Tarnobrzeg 12359
UCHWAŁY RAD GMIN:
3227 w Frysztaku Nr XXXVIII/206/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2006 r 12364
3228 w Frysztaku Nr XXXVIII/207/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach od nieruchomości na 2006 r 12367
3229 w Frysztaku Nr XXXVIII/213/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych 12368
3230 w Grodzisku Dolnym Nr XXXIX/225/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 35-959 RZESZÓW, ul. 8 Marca 13 12378
3231 w Grodzisku Dolnym Nr XXXIX/226/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 35-959 RZESZÓW, ul. 8 Marca 13 12383
3232 w Grodzisku Dolnym Nr XXXIX/227/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 35-959 RZESZÓW, ul. 8 Marca 13. 12386
3233 w Kamieniu Nr XXVIII/163/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokości i szczegółowych zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 12390
3234 w Niebylcu Nr XXXIII/164/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny od gruntów będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych 12397
3235 w Niebylcu Nr XXXIII/165/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych 12402
3236 w Niebylcu Nr XXXIII/166/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek leśny od lasów, będących we władaniu Agencji Nieruchomości rolnych 12406
3237 w Wiśniowej Nr XXXII/171/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiśniowa na lata 2005-2010 12409
3238 w Wiśniowej Nr XXXII/172/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiśniowa 12411
3239 w Wiśniowej Nr XXXII/173/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiśniowa 12412
3240 w Wiśniowej Nr XXXII/174/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 12416
3241 w Wiśniowej Nr XXXII/176/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 12425
POROZUMIENIE
3242 zawarte w dniu 29 grudnia 2005 roku w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Przemyśl zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego przedszkola 12431
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
3243 w Brzozowie Nr 235/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Brzozowskiego w 2006 r 12432
Dziennik Nr 172 z dnia 29.12.2005r. – część IV
UCHWAŁY RAD GMIN:
3243 w Olszanicy Nr XXV/186/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Olszanica podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywanych zadań 12438
3244 w Tarnowcu Nr XXXII/202/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec 12440
SPRAWOZDANIE
3245 analityczno-opisowe z realizacji budżetu Gminy Domaradz za rok 2004 r 12445
3246 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MIEJSCE PIASTOWE NA LATA 2004-2015 12460
Dziennik Nr 173 z dnia 30.12.2005r. – część I
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
3247 Nr XLIX/600/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu prac nad Strategią rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. 12542
UCHWAŁA RADY POWIATU
3248 w Tarnobrzegu Nr XXVIII/164/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – Środowiskowym Domu Samopomocy w Gorzycach. 12550
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3249 w Dukli Nr XLII/249/05 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie uchwalenia 'Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, na terenie Gminy Dukla’. 12551
3250 w Krośnie Nr XLIII/837/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno na lata 2006-2010. 12559
3251 w Krośnie Nr XLIII/840/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna 'ŚRÓDMIEŚCIE I’. 12566
3252 w Krośnie Nr XLIII/841/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna 'ŚRÓDMIEŚCIE I’. 12568
3253 w Lubaczowie Nr 331/XXXVIII/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli 12572
3254 w Nowej Sarzynie Nr XXXIX/393/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od wnoszenia opłat za dokonanie wpisu oraz za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 12576
3255 w Radymnie Nr 187/XXV/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze. 12576
3256 w Rymanowie Nr XXXII/312/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Romanów. 12580
3257 w Rzeszowie Nr XLIX/328/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej z tytułu zgłoszenia o dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej. 12592
3258 w Rzeszowie Nr XLIX/333/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej. 12592
UCHWAŁY RAD GMIN:
3259 w Białobrzegach Nr XXVIII/148/05 z dnia 30 grudnia 2005 r . w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 12593
3260 w Białobrzegach Nr XXVIII/150/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Białobrzegi. 12597
3261 w Dubiecku Nr 225/XXXIII/05 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, zasady obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz doraźnych zastępstw a także wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych składników wynagrodzenia oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 126 02
3262 w Hyżnem Nr XXXI/242/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość, szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów – w Gminie Hyżne. 12607
3263 w Pawłosiowie Nr XXIX/193/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. 12611
3264 w Pawłosiowie Nr XXIX/194/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. 12615
3265 w Pawłosiowie Nr XXIX/195/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 12616
3266 w Skołyszynie Nr XXVII/211/05 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli z terenu Gminy Skołyszyn w roku 2006. 12621
3267 w Skołyszynie Nr XXVII/217/05 z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Skołyszyn. 12626
3268 w Sanoku Nr XXXII/214/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'MIĘDZYBRODZIE 5′. 12626
3269 w Sanoku Nr XXXII/215/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'PISAROWCE 4′. 12630
3270 w Sanoku Nr XXXII/216/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'PISAROWCE 6′. 12632
3271 w Stubnie Nr XXX/178/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stubno. 12635
3272 w Stubnie Nr XXX/180/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy. 12638
UCHWAŁY ZARZĄDU POWIATU:
3273 w Jarosławiu Nr 417/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Jarosławskiego. 12639
3274 w Ustrzykach Dolnych Nr 114/216/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. 12642
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA
3275 w Krośnie Nr 688/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2006 roku. 12644
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE
3276 z dnia 30 grudnia 2005 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu w Brzozowie. 12645
INFORMACJA STAROSTY DĘBICKIEGO
3277 z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Dębica dla obrębów nr 1, 2, 3, 4 i 5. 12646
SPRAWOZDANIE
3278 z wykonania budżetu Gminy Jodłowa a 2004 rok. 12646
Dziennik Nr 173 z dnia 30.12.2005r. – część II
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
3279 Nr XLIX/602/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2006 r 12663
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3280 w Lesku Nr XXVIII/286/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIII/133/04 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 30 marca 2004 r. (dotycząca parkowania pojazdów samochodowych) 12693
3281 w Lesku Nr XXVIII/287/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lesku z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmian w statutach jednostek pomocniczych stanowiących sołectwa 12694
3282 w Lesku Nr XXVIII/288/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 12694
3283 w Lesku Nr XXVIII/290/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/213/05 z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lesko 12698
3284 w Nisku Nr XL/416/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 12699
3285 w Oleszycach Nr XXXVII/283/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 12703
UCHWAŁY RAD GMIN:
3286 w Besku Nr XX/185/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku 12707
3287 w Białobrzegach Nr XXVIII/145/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Wsi Białobrzegi Gmina Białobrzegi Powiat Łańcucki Województwo Podkarpackie 12714
3288 w Białobrzegach Nr XXVIII/149/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych i trybu ustalania i pobierania opłat za usługi oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi 12740
3289 w Boguchwale Nr XXXV/448/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli 12741
3290 w Boguchwale Nr XXXV/449/05 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów dodatków do wynagrodzenia nauczycieli 12742
3291 w Czudcu Nr XLI/295/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz jego wysokości 12745
3292 w Dydni Nr XXXII/254/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno–wychowawcze nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 12749
3293 w Jaśle Nr XXXVII/226/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło 12755
3294 w Jaśle Nr XXXVII/227/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków w Gminie Jasło 12759
3295 w Jaśle Nr XXXVII/229/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 'ZIMNA WODA 3′ – w Gminie Jasło 12764
3296 w Orłach Nr XXIX/249/05 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw 12769
POROZUMIENIA:
3297 z dnia 30 grudnia 2005 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Prezydentem Miasta Rzeszowa w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2006 r 12773
3298 z dnia 30 grudnia 2005 r. Nr 5/05 zawarte pomiędzy Miastem Rzeszów a Powiatem Leżajskim w sprawie zlecenia realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, przypisanych ośrodkom adopcyjno-opiekuńczym 12775
3299 z dnia 30 grudnia 2005 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Brzozów w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 12776
3300 z dnia 30 grudnia 2005 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dukla w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 12778
3301 z dnia 30 grudnia 2005 r. w Brzozowie pomiędzy Starostą Brzozowskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dynów w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa 12779
Dziennik Nr 173 z dnia 30.12.2005r. – część III
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3302 w Dukli Nr XLIV/270/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru informacji o nieruchomościach oraz wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości 12783
3303 w Radymnie Nr 192/XXVI/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Radymno 12795
UCHWAŁY RAD GMIN:
3304 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVIII/249/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 12795
3305 w Horyńcu-Zdroju Nr XXVIII/252/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 12801
3306 w Hyżnem Nr XXXI/241/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Hyżne 12807
3307 w Markowej Nr XXXV/150/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz Regulaminu określającego wysokość, zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 12811
3308 w Roźwienicy Nr 227/XXVIII/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 12816
3309 w Wiązownicy Nr XXVI/343/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagradzania wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania 12820
3310 w Żyrakowie Nr XXXVII/350/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żyraków na obszarze części działki nr 800 położonej w miejscowości Żyraków 12824
3311 w Żyrakowie Nr XXXVII/356/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 12828
POROZUMIENIA:
3312 zawarte w dniu 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Miastem Tarnobrzeg a Powiatem Mieleckim w sprawie ustalenia zakresu zadań wykonywanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu jednostkę organizacyjną Miasta Tarnobrzeg na rzecz Powiatu Mieleckiego oraz wysokości dotacji przeznaczonej na realizację tych zadań 12833
3313 zawarte w dniu 30 grudnia 2005 r. pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Brzozowskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 12834
3314 zawarte w dniu 30 grudnia 2005 r. pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Leskim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 12835
ANEKSY:
3315 Nr 1 z dnia 23 listopada 2005 r. do porozumienia w dniu 30 grudnia 2004 r. pomiędzy Miastem Tarnobrzeg a Powiatem Mielckim w sprawie ustalenia zakresu zadań wykonywanych przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Tarnobrzegu jednostkę organizacyjną Miasta Tarnobrzega na rzecz Powiatu Mieleckiego oraz wysokości dotacji przeznaczonej na realizację tych zadań. 12836
3316 z dnia 30 grudnia 2005 r. zawarty pomiędzy Starostą Powiatu Dębickiego, a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębica do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2002 r. pomiędzy Starostą Powiatu Dębickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębica 12837
SPRAWOZDANIA:
3317 Starosty Powiatu Dębickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2005 ro 12837
3318 Starosty Rzeszowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2005 rok 12839
3319 Burmistrza Miasta Jasła z wykonania budżetu za 2004 rok 12840
Dziennik Nr 174 z dnia 31.12.2005r. – część I
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3320 w Krośnie Nr XLIII/839/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo–wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno 12918
3321 w Przeworsku Nr XXXII/215/05 z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/204/05 Rady Miasta Przeworska z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk 12929
UCHWAŁY RAD GMIN:
3322 w Besku Nr XX185/05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Besku 12929
3323 w Brzostku Nr XXXII/260/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia stawek i poboru opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek 12936
3324 w Brzostku Nr XXXII/262/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzostek 12937
3325 w Laszkach Nr XXVII/204/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Laszki 12940
3326 w Ostrowie Nr XXXIV/258/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. 'CYZIÓWKA’, terenu położonego w miejscowości Kamionka w Gminie Ostrów 12945
3327 w Roźwienicy Nr 231/XXVIII/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w poszczególnych sołectwach oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 12949
SPRAWOZDANIA:
3328 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście Jarosławskim w 2005 rok 12949
3329 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego za 2005 rok. 12953
3330 z wykonania budżetu Gminy Horyniec-Zdrój za 2004 rok 12955
3331 z przebiegu wykonania budżetu Gminy Zaleszany na 2004 rok 12969
Dziennik Nr 174 z dnia 31.12.2005r. – część II
3332 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2004–2015 – GMINA CZARNA (powiat bieszczadzki) 12994