Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 26 z dnia 1.04.2004r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
281 w Kolbuszowej Nr XVIII/141/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2004 r. 1062
UCHWAŁY RAD GMIN:
282 w Gawłuszowicach Nr XVIII/91/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Gawłuszowice na 2004 r. 1078
283 w Świlczy Nr XIII/113/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. 1086
284 w Trzebownisku Nr XII/126/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1098
ZARZĄDZENIA STAROSTY KOLBUSZOWSKIEGO:
285 Nr 5/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Katolickiej Placówce Wychowawczej „NASZ DOM” Zgromadzenia Sióstr Św. Michała Archanioła w Widełce – Widełka 153 1099
286 Nr 6/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2004 średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie – Cmolas 274 1099
Dziennik Nr 27 z dnia 2.04.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
287 w Oleszycach Nr XV/137/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie referendum gminnego o przejęciu przez Miasto i Gminę Oleszyce, od właścicieli nieruchomości, obowiązków w zakresie zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych oraz pozbywania się tych odpadów 1102
288 w Sokołowie Młp. Nr XIII/138/04 z dnia 14 lutego 2004 r. w sprawie uchwaleniu budżetu Gminy i Miasta Sokołów Młp. na rok 2004 1103
289 w Ustrzykach Dolnych Nr XV/118/04 z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 1113
UCHWAŁY RAD GMIN:
290 w Besku Nr X/93/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Besko na 2004 rok 1128
291 w Horyńcu – Zdroju Nr 103/XII/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 1138
ZARZĄDZENIA:
292 Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 6/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. im. Ks. Kard. Wyszyńskiego 16 w 2004 roku 1138
293 Starosty Przeworskiego Nr 8/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Przeworsku w 2004 roku 1138
294 Starosty Przeworskiego Nr 9/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – Domu dla Dzieci w Łopuszce Małej w 2004 roku 1139
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
295 z dnia 29 marca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jarocin przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r. 1139
Dziennik Nr 28 z dnia 5.04.2004r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
296 w Sanoku Nr XXIV/248/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Sanoku przeznaczonego pod budowę ulicy zbiorczej typu „Z” – łącznika od skrzyżowania z ul. Rymanowską do skrzyżowania z ulicą zbiorczą „Z” 1142
UCHWAŁY RAD GMIN:
297 w Gaci Nr 64/XI/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Gać na rok 2004 1148
298 w Mielcu Nr XIII/62/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie budżetu na 2004 rok 1156
299 w Wiązownicy Nr XIII/139/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu Gminy Wiązownica na rok 2004 1168
Dziennik Nr 29 z dnia 6.04.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
300 w Ropczycach Nr XVI/153/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Ropczyce na 2004 rok 1182
301 w Sanoku Nr XXIV/247/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Sanoku przeznaczonego pod budowę ulicy zbiorczej typu „Z” od skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzyżowania z ul. Stróżowską 1203
UCHWAŁY RAD GMIN:
302 w Bojanowie Nr X/82/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Bojanów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1209
303 w Bojanowie Nr X/83/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy 1212
304 w Chłopicach Nr IX/53/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1213
305 w Ostrowie Nr XVIII/124/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 1216
Dziennik Nr 30 z dnia 7.04.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
306 w Lubaczowie Nr 131/XVII/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SKWEREK OBOK POCZTY” 1234
307 w Sieniawie Nr XIV/124/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie budżetu na rok 2004 1237
308 w Sokołowie Małopolskim Nr XIV/141/04 z dnia 20 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego 1244
309 w Strzyżowie Nr XVII/131/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy i Miasta Strzyżów 1245
310 w Ustrzykach Dolnych Nr XVIII/132/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/423/02 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2002 r. dot. zmian w podziale gminy na obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 1245
UCHWAŁY RAD GMIN:
311 w Dębowcu Nr XII/89/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do naliczania wysokości dodatku mieszkaniowego 1246
312 w Kamieniu Nr XIV/63/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających górną wysokość dodatku mieszkaniowego 1246
313 w Krempnej Nr XIV/104/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2004 r. 1247
314 w Solinie Nr XI/194/04 z dnia 24 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Solina na 2004 r. 1256
315 w Tarnowcu Nr XV/102/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych na podstawie których oblicza się wysokość dodatków mieszkaniowych 1267
316 w Tryńczy Nr XII/93/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tryńcza oraz granic ich obwodów 1267
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
317 Nr 44/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Cieszanowie 1268
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU:
318 z dnia 29 marca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dubiecko w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r. 1269
319 z dnia 29 marca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Horyniec – Zdrój w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r. 1270
INFORMACJA
320 o decyzji Prezesa URE zmieniającej okres obowiązywania bazowych cen i stawek opłat ustalonych w taryfie dla ciepła – Solar Bin Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie 1270
Dziennik Nr 31 z dnia 8.04.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
321 w Leżajsku Nr XXI/138/04 z dnia 17 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr IV/30/03 Rady Powiatu w Leżajsku z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za czynności związane z usuwaniem i parkowaniem pojazdów na koszt właściciela na terenie Powiatu Leżajskiego 1274
UCHWAŁY RAD GMIN:
322 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XIII/125/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Czarnej na 2004 rok 1275
323 w Dynowie Nr XII/74/04 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Dynów na 2004 rok 1284
324 w Fredropolu Nr XIII/102/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Fredropol na 2004 rok 1295
325 w Pysznicy Nr XIII/83/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzieleniu dotacji z budżetu Gminy Pysznica podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań 1305
326 w Świlczy Nr XIII/115/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków 1308
327 w Świlczy Nr XIII/116/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie dzieci – uczęszczających do klasy „0” – w stołówkach szkolnych lub przedszkolach 1308
328 w Tryńczy Nr XII/97/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 1309
POROZUMIENIE
329 zawarte w dniu 3 marca 2004 r. w Ustrzykach Dolnych pomiędzy Powiatem Bieszczadzkim a Powiatem Sanockim (dot. przyjęcia dziecka pozbawionego opieki do pogotowia rodzinnego 1310
ZARZĄDZENIA STAROSTY BRZOZOWSKIEGO:
330 Nr 15/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2004 r. (Dom Pomocy Społecznej w Starej Wsi 1311
331 Nr 16/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2004 r. (Dom Pomocy Społecznej w Brzozowie 1311
Dziennik Nr 32 z dnia 9.04.2004r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
332 w Fredropolu Nr XIII/112/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 1314
333 w Krzeszowie Nr XIV/89/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. 1318
334 w Krzeszowie Nr XIV/91/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Krzeszów podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1326
335 w Krzywczy Nr 107/XIV/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. 1328
336 w Laszkach Nr XIV/85/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Laszki na rok 2004 1339
337 w Ostrowie Nr XVIII/125/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2002 w Gminie Ostrów, wieś Kozodrza 1347
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
338 Nr VII/6/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Haczów 1351
Dziennik Nr 33 z dnia 13.04.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
339 w Baranowie Sandomierskim Nr XVII/97/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 1354
340 w Baranowie Sandomierskim Nr XVII/105/04 z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie projektów nowych statutów sołectw i osiedli 1354
341 w Brzozowie Nr XII/129/04 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 1355
342 w Cieszanowie Nr 19/III/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmian Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie 1355
343 w Cieszanowie Nr 23/III/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego 1356
344 w Nowej Sarzynie Nr XVIII/167/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Nowa Sarzyna na 2004 r. 1356
345 w Oleszycach Nr XV/127/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Oleszyce na 2004 rok 1367
346 w Rzeszowie Nr XX/27/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Rzeszowa podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań miasta, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1373
347 w Strzyżowie Nr XVI/121/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie poboru należności pieniężnych stanowiących dochody gminy oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso 1375
UCHWAŁY RAD GMIN:
348 w Brzostku Nr XIII/107/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/59/03 Rady Gminy w Brzostku z dnia 7 kwietnia 2003 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 1376
349 w Jeżowem Nr XIV/77/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jeżowe podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1376
350 w Kamieniu Nr XIV/65/04 z dnia 17 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1380
351 w Kuryłówce Nr X/79/04 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kuryłówka podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1380
352 w Radymnie Nr XVI/4/04 z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie nauki szkolnej w 2004 r. 1383
353 w Wielkich Oczach Nr X/05/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 1384
Dziennik Nr 34 z dnia 15.04.2004r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
354 w Iwoniczu – Zdroju Nr XVII/157/04 z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 1394
UCHWAŁY RAD GMIN:
355 w Krościenku Wyżnem Nr XII/83/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2004 r. 1408
356 w Pysznicy Nr XIII/81/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 r. 1419
357 w Żurawicy Nr XIII/123/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w zakresie statutów sołectw 1428
ZARZĄDZENIE STAROSTY JASIELSKIEGO
358 Nr 124/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Jasielskiego na 2004 rok 1429
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
359 Nr IX/10/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Laszki na dzień 31 grudnia 2004 r. 1429
360 Nr IX/39/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu Gminy Laszki na 2004 r. 1431
Dziennik Nr 35 z dnia 16.04.2004r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
361 z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Nowe Sady w Gminie Fredropol 1435
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
362 Krośnieńskiego Nr XV/112/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu krośnieńskiego 1435
363 Przeworskiego Nr XIV/102/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Przeworskiego 1437
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
364 w Cieszanowie Nr 16/III/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Gminy i Miasta Cieszanów 1437
365 w Lubaczowie Nr 106/XV/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mazury II/2003” 1439
UCHWAŁY RAD GMIN:
366 w Chmielniku Nr XIV/82/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Chmielnik na 2004 rok 1442
367 w Chmielniku Nr XIV/84/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/72/2003 Rady Gminy Chmielnik z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy 1449
368 w Haczowie Nr XIV/111/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 1450
369 w Korczynie Nr XV/109/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 1450
370 w Krasiczynie Nr 98/XVI/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy w latach 2004 – 2008 1451
371 w Krasnem Nr XIV/126/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zasad obrotu napojami alkoholowymi na terenie Gminy Krasne 1454
372 w Kuryłówce Nr X/78/04 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw realizujących nowe inwestycje 1454
373 w Majdanie Królewskim Nr XIII/91/04 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 1456
374 w Miejscu Piastowym Nr XIV/107/04 z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie zmiany programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejsce Piastowe 1457
375 w Przecławiu Nr XIII/95/04 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 1457
376 w Świlczy Nr XIV/125/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających górną granicę dodatku mieszkaniowego 1467
377 w Żołyni Nr X/73/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających górną granicę wysokości dodatku mieszkaniowego 1467
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
378 Nr IX/5/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Radymno na dzień 31 grudnia 2004 roku 1468
379 Nr IX/18/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przedstawionego deficytu budżetu Gminy Radymno na 2004 rok 1469
SPRAWOZDANIE
380 z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tarnobrzegu w roku 2003 1470
Dziennik Nr 36 z dnia 17.04.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
381 w Błażowej Nr XV/82/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Błażowa podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1474
382 w Jaśle Nr XX/150/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie podwyższenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 1477
383 w Nisku Nr XVI/183/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy i Miasta Nisko 1477
384 w Nisku Nr XVII/189/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nisko na 2004 r. 1478
UCHWAŁY RAD GMIN:
385 w Bukowsku Nr XIV/76/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004 1485
386 w Komańczy Nr XI/91/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. 1497
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
387 Nr 40/04 z dnia 17 marca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie 1511
Dziennik Nr 37 z dnia 19.04.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
388 w Cieszanowie Nr 11/III/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Cieszanowie w 2004 roku 1514
389 w Nisku Nr XVII/208/04 z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle przy ul. Polnej – 1 w Nisku” 1523
390 w Przeworsku Nr XVIII/125/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2004 1528
UCHWAŁY RAD GMIN:
391 w Jeżowem Nr XIV/78/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Jeżowe na 2004 rok 1537
392 w Padwi Narodowej Nr XIV/67/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na 2004 r. 1545
Dziennik nr 38 z dnia 20.04.2004r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW
393 w Lubaczowie Nr XII/101/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg 1554
394 w Przeworsku Nr XIV/99/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dla dróg powiatowych na terenie powiatu przeworskiego 1554
UCHWAŁA RADY MIASTA
395 w Dynowie Nr XX/128/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania 1555
UCHWAŁY RAD GMIN:
396 w Brzostku Nr XV/123/04 z dnia 22 marca 2004 r. sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2004-2008 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 1556
397 w Dydni Nr XVI/111/04 z dnia 20 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XIV/99/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1559
398 w Kamieniu Nr XIV/61/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2004 rok 1559
399 w Radomyślu n. Sanem Nr XIII/134/04 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w gminie 1566
400 w Wojaszówce Nr XI/95/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojaszówka na 2004 r. 1567
401 w Zaleszanach Nr XII/130/04 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zaleszany miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1589
402 w Żołyni Nr X/74/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żołynia 1590
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
403 w Sanoku Nr 24/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Sanockiego 1591
Dziennik Nr 39 z dnia 21.04.2004r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
404 w Krasnem Nr XIV/122/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie określenia stawki opłaty administracyjnej, sposobu poboru i terminu płatności 1594
405 w Krasnem Nr XIV/133/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/114/2003 Rady Gminy Krasne z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 1594
406 w Kuryłówce Nr X/76/04 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 1595
407 w Mielcu Nr XIV/65/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mielec 1602
408 w Trzebownisku Nr XII/125/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 r. 1603
409 w Tuszowie Narodowym Nr XIV/98/04 z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Tuszów Narodowy na 2004 rok 1620
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
410 z dnia 9 kwietnia 2004 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Gminy w Boguchwale 1626
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
411 Nr X/21/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Gać na 2004 rok prognozy długu na dzień 31 grudnia 2004 roku 1627
412 Nr X/24/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gać w 2004 roku 1628
413 Nr XII/25/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Sieniawa na 2004 rok prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 roku 1629
414 Nr XII/33/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Sieniawa w 2004 roku 1630
Dziennik Nr 40 z dnia 22.04.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
415 w Dębicy Nr XIV/191/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia i likwidacji publicznych szkół podstawowych 1634
416 w Dębicy Nr XIV/192/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/55/99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie założenia publicznych gimnazjów w Dębicy 1636
417 w Dębicy Nr XIV/193/04 z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/56/99 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie założenia Szkoły Podstawowej w Dębicy przy ul. Gajowej 9 1639
418 w Kolbuszowej Nr XIX/150/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Kolbuszowa podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1640
UCHWAŁY RAD GMIN:
419 w Baligrodzie Nr XVI/73/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Baligród na rok 2004 1643
420 w Korczynie Nr XV/108/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 1649
421 w Nozdrzcu Nr XIII/126/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych 1658
422 w Nozdrzcu Nr XIII/127/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Nozdrzec liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży 1658
423 w Rokietnicy Nr XVII/58/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Rokietnica na 2004 rok 1659
424 w Żołyni Nr X/68/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy, podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu rozliczania tej dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 1666
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
425 Nr XII/47/04 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Przeworska na 2004 r. prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2004 r. 1670
426 Nr XII/48/04 z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Przeworska na 2004 r. 1671
Dziennik Nr 41 z dnia 23.04.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
427 w Błażowej Nr XV/81/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Błażowa na 2004 rok 1674
428 w Dynowie Nr XX/125/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Dynowa na 2004 rok 1686
429 w Iwoniczu – Zdroju Nr XVIII/166/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Iwonicz – Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1695
430 w Krośnie Nr XVIII/370/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie opłaty targowej 1696
431 w Krośnie Nr XVIII/371/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna 1698
432 w Krośnie Nr XVIII/372/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorstw udzielanej w Mieście Krośnie 1699
433 w Łańcucie Nr XVI/92/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 1702
434 w Sędziszowie Małopolskim Nr XIII/119/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu miasta i gminy dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 1703
435 w Strzyżowie Nr XVI/117/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Strzyżów 1704
436 w Strzyżowie Nr XVI/121/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie poboru należności pieniężnych stanowiących dochody gminy oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso 1710
UCHWAŁY RAD GMIN:
437 w Białobrzegach Nr XV/79/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy, podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu rozliczania tej dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania 1711
438 w Chorkówce Nr XV/109/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Chorkówka podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1715
439 w Krościenku Wyżnym Nr XIII/85/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Krościenko Wyżne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1718
440 w Lubeni Nr XII/72/04 z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków w szkołach i dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych 1722
441 w Lubeni Nr XIII/78/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/73/04 Rady Gminy Lubenia z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 1723
442 w Pysznicy Nr XIII/84/04 z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu kosztów dożywiania uczniów 1723
Dziennik Nr 42 z dnia 24.04.2004r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
443 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 1726
444 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 1727
445 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 1728
446 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 1729
447 z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 1730
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
448 w Nowej Sarzynie Nr XIX/179/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1731
UCHWAŁY RAD GMIN:
449 w Bojanowie Nr X/72/04 z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody 1734
450 w Frysztaku Nr XVII/96/04 z dnia 26 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/56/03 Rady Gminy Frysztak z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak 1737
451 w Iwierzycach Nr XIV/74/04 z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie założenia gimnazjum w Iwierzycach 1737
452 w Lubaczowie Nr XV/162/04 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lubaczów podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1738
453 w Lutowiskach Nr XVIII/77/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Lutowiska podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1755
454 w Łańcucie Nr XVI/112/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Łańcut podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1758
POROZUMIENIE
455 zawarte w dniu 1 marca 2004 r. pomiędzy Gminą Krosno a Powiatem Brzozowskim w sprawie powierzenia gminie prowadzenia zadań z zakresu pomocy społecznej świadczonych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Krośnie 1761
UCHWAŁA REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
456 Nr VIII/34/04 z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Chorkówka na 2004 r. prognozy kwoty długu 1762
Dziennik Nr 43 z dnia 26.04.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
457 w Błażowej Nr XV/83/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie opłaty administracyjnej 1767
458 w Nisku Nr XVIII/212/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy i Miasta Nisko podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele związane z realizacją zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zadań 1767
459 w Nisku Nr XVIII/214/04 z dnia 29 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4.5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 1778
460 w Pilźnie Nr XVII/136/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Pilzno obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej 1779
461 w Przemyślu Nr 76/04 z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w Przemyślu 1779
462 w Sędziszowie Młp. Nr XIII/129/04 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie utworzenia nowych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 1780
463 w Stalowej Woli Nr XXI/305/04 z dnia 26 marca 2004 r. sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Stalowa Wola podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Miasta Stalowa Wola, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1781
464 w Stalowej Woli Nr XXI/323/04 z dnia 26 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia na obszarze Miasta Stalowa Wola stałych obwodów głosowania 1787
465 w Stalowej Woli Nr XXI/324/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli 1788
466 w Tyczynie Nr XVI/121/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Tyczyn podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań 1788
UCHWAŁY RAD GMIN:
467 w Białobrzegach Nr XV/73/04 z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2004 rok 1791
468 w Chłopicach Nr IX/51/04 z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Chłopice na 2004 rok 1801
469 w Czudcu Nr XIX/139/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 1809
470 w Jaśle Nr XV/86/04 z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie utworzenia dodatkowego obwodu głosowania Nr 18 w Zakładzie Karnym w Warzycach 1809
471 w Trzebownisku Nr XII/135/04 z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebownisko 1810
Dziennik nr 44 z dnia 27.04.2004r.
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
476 Nr 57/04 z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie województwa podkarpackiego jednostek do utylizacji (kasacji) pojazdów oraz wydawania zaświadczeń będących podstawą do ich wyrejestrowania 1826
OBWIESZCZENIE
477 Rady Gminy w Laszkach z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitych tekstów statutów sołectw 1826
Dziennik Nr 45 z dnia 28.04.2004r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
478 w Cieszanowie Nr 3/I/04 z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego, dotyczącego przejęcia przez Gminę Cieszanów od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych 1942
479 w Oleszycach Nr XV/137/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie referendum gminnego o przejęciu przez Miasto i Gminę Oleszyce, od właścicieli nieruchomości, obowiązków w zakresie zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych oraz pozbywania się tych odpadów 1943
480 w Rymanowie Nr XII/133/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przejęcia przez Gminę Rymanów od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych zebranych na tych nieruchomościach 1945
481 w Rymanowie Nr XII/134/04 z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Rymanów 1947
Dziennik Nr 46 z dnia 29.04.2004r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
482 z dnia 22 kwietnia 2004 r. sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Rabe w Gminie Czarna 2062
483 z dnia 22 kwietnia 2004 r. sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Doliny Sanu 2062
484 z dnia 22 kwietnia 2004 r. sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Gór Słonnych 2064
485 z dnia 22 kwietnia 2004 r. sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Przemyskiego w sprawie utworzenia Zespołu Parków Krajobrazowych z siedzibą w Przemyślu 2065
486 z dnia 22 kwietnia 2004 r. sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa krośnieńskiego 2066
487 z dnia 22 kwietnia 2004 r. sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia Jaśliskiego Parku Krajobrazowego 2066
488 z dnia 22 kwietnia 2004 r. sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Przemyskiego w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa przemyskiego 2067
UCHWAŁY RAD GMIN:
489 w Chorkówce Nr XIV/104/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok 2068
490 w Krzywczy Nr 108/XIV/04 z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „RUSZELCZYCE V/98” 2079
491 w Medyce Nr XIV/2/04 z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 2082
492 w Niebylcu Nr XV/66/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Niebylec na 2004 rok 2091
493 w Przemyślu Nr XIV/90/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Przemyśl 2101
494 w Świlczy Nr XII/110/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Świlcza 2101
495 w Wojaszówce Nr XI/100/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe wykonywanych przez organy Gminy Wojaszówka 2103
ANEKS
496 z dnia 14 kwietnia 2003 r. do porozumienia zawartego 27 listopada 2003 r. pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Gminą Brzozów dotyczącym powierzenia Gminie Brzozów prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej 2104
Dziennik Nr 47 z dnia 30.04.2004r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
497 w Kolbuszowej Nr XX/151/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Kolbuszowskiego na cele publiczne związane z realizacją zadań powiatu podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku oraz sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zadania 2106
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
498 w Iwoniczu – Zdroju Nr XVIII/163/04 z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji: na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych w Rzeszowie 2109
499 w Leżajsku Nr XII/118/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 9/97 w Leżajsku 2119
500 w Leżajsku Nr XII/119/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 52/2002 terenu położonego przy ulicy Burmistrzów Zawilskich w Leżajsku 2122
501 w Leżajsku Nr XII/120/04 z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 54/2002 terenu położonego przy ulicy A. Mickiewicza i J. Matejki w Leżajsku 2125
502 w Radymnie Nr 99/XII/04 z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2004 r. 2128
UCHWAŁY RAD GMIN:
503 w Osieku Jasielskim Nr XII/79/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Osiek Jasielski podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań gminy, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zadań 2136
504 w Osieku Jasielskim Nr XII/84/04 z dnia 25 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 2140
505 w Osieku Jasielskim Nr XII/85/04 z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie obniżenia w roku 2004 stawki podatku od nieruchomości 2140
506 w Radymnie Nr XVII/11/04 z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radymno 2141
507 w Roźwienicy Nr 86/XII/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2004 2144
508 w Zarzeczu Nr 111/XIV/04 z dnia 29 marca 2004 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zarzecze – 1/2002” 2150
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
509 Nr VIII/33/04 z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Chorkówka na 2004 r. 2154