Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 1 z dnia 12.01.2004r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
1 Nr XVIII/186/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 2
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
2 w Tyczynie Nr XV/115/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/102/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. dot. określenia sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy 9
UCHWAŁY RAD GMIN:
3 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VIII/81/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2004 rok 9
4 w Gawłuszowicach Nr XIII/73/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod rozbudowę cmentarza w Kliszowie Gmina Gawłuszowiece 18
5 w Grodzisku Dolnym Nr XV/99/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Grodzisko Dolne na 2004 rok. 22
6 w Łańcucie Nr XIV/98/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 28
7 w Stubnie Nr XI/80/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stubno PT/Mn” 29
8 w Stubnie Nr XI/81/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Starzawa US” 32
9 w Wielkich Oczach Nr IX/41/03 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 35
POROZUMIENIE
10 zawarte w dniu 7 stycznia 2004 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Stalowowolskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r. 35
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
11 Nr 2/2004 z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jarocin 38
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
12 w Tarnobrzegu z dnia 5 stycznia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czermin przeprowadzonych w dniu 4 stycznia 2004 r. 39
13 w Krośnie z dnia 7 stycznia 2004 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatów radnych powiatów 39
Dziennik Nr 2 z dnia 16.01.2004r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
14 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Bór” 42
15 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Łęka”. 43
16 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Na Oratyku” 44
UCHWAŁY RAD GMIN:
17 w Czerminie Nr XIII/68/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wskaźnika procentowego uwzględnianego przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego 46
18 w Jodłowej Nr XIII/60/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Jodłowa na 2004 rok 46
19 w Markowej Nr XVI/68/04 z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 57
20 w Niebylcu Nr XI/54/03 z dnia 18 listopada 2003 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Niebylec 67
21 w Osieku Jasielskim Nr X/69/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Osiek Jasielski na 2004 rok 67
22 w Zarzeczu Nr 97/XII/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do naliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego 74
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
23 Nr 5/04 z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Dubiecko i Rady Gminy Horyniec – Zdrój 74
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
24 z dnia 12 stycznia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasne 76
SPRAWOZDANIE STAROSTY:
25 Brzozowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 roku 76
26 Jasielskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaśle za 2003 r. 77
Dziennik Nr 3 z dnia 27.01.2004r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
27 z dnia 20 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie Nr 12/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie podziału województwa rzeszowskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego Nr 3, poz. 26; zm.: Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2001 r. Nr 93, poz. 1604 i z 2003 r. Nr 8, poz. 163; Nr 132, poz. 1818) 82
28 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Buszkowice w Gminie Żurawica 83
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
29 w Przemyślu Nr 170/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok 83
UCHWAŁY RAD GMIN:
30 w Dębicy Nr XII/175/2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Dębica 106
31 w Krasnem Nr XIII/114/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 106
32 w Laszkach Nr XIII/80/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Laszki na lata 2004 – 2009 107
33 w Stubnie Nr XII/84/04 z dnia 19 stycznia 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych ograniczających wysokość dodatku mieszkaniowego 109
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
34 w Rzeszowie z dnia 19 stycznia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wiśniowa 110
35 w Tarnobrzegu z dnia 19 stycznia 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jarocin przeprowadzonych w dniu 18 stycznia 2004 r. 110
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
36 Nr OKR-421-130(12)/2003/1620/JI z dnia 26 stycznia 2004 r. („WAFRO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzozowie) 111
SPRAWOZDANIE
37 Starosty Przeworskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2003 roku 115