Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 164 z dnia 1.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2097 w Dębicy Nr XI/163/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2003 terenu usług publicznych miejskich komunalnych administracji, oświaty, sportu, mieszkalnictwa oraz komunikacji w rejonie ulic T. Kościuszki, Kosynierów Racławickich i Rzecznej w Dębicy 11030
2098 w Stalowej Woli Nr XV/206/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Programu pomocy horyzontalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola 11036
2099 w Stalowej Woli Nr XV/207/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie Programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Miasta Stalowa Wola 11038
UCHWAŁY RAD GMIN:
2100 w Cmolasie Nr IX/82/03 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cmolas 11040
2101 w Łańcucie Nr XIII/92/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Łańcut miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 11045
2102 w Tarnowcu Nr XI/72/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brzegówka 11046
2103 w Tarnowcu Nr XI/73/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Czeluśnica 11049
2104 w Tarnowcu Nr XI/74/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dobrucowa 11053
2105 w Tarnowcu Nr XI/75/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gąsówka 11057
2106 w Tarnowcu Nr XI/76/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Gliniczek 11060
2107 w Tarnowcu Nr XI/77/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Glinik Polski 11064
2108 w Tarnowcu Nr XI/78/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łajsce 11068
2109 w Tarnowcu Nr XI/79/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łubno Szlacheckie 11071
2110 w Tarnowcu Nr XI/80/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łubianko 11075
2111 w Tarnowcu Nr XI/81/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Łubno Opace 11079
2112 w Tarnowcu Nr XI/82/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowy Glinik 11082
Dziennik Nr 165 z dnia 2.12.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
2113 w Solinie Nr IX/160/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bóbrka 2/2003” 11090
2114 w Solinie Nr IX/161/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polańczyk 1/2003” 11093
2115 w Solinie Nr IX/162/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Terka 1/2003” 11096
2116 w Solinie Nr IX/163/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawóz 2/2002” 11099
2117 w Solinie Nr IX/164/03 z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawóz – 10” w Gminie Solina 11102
2118 w Wielkich Oczach Nr VIII/20/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielkie Oczy II” 11105
2119 w Wielkich Oczach Nr VIII/21/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielkie Oczy IV” 11107
SPRAWOZDANIE
2120 z wykonania budżetu Miasta Stalowa Wola za 2002 rok 11110
Dziennik Nr 166 z dnia 3.12.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2121 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w Województwie Podkarpackim w 2004 r., powołania oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich i poborowych 11171
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2122 w Cieszanowie Nr 69/VIII/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu w miejscowości Dachnów 11172
2123 w Głogowie Małopolskim Nr XIII/140/2003 z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 11175
2124 w Lesku Nr VII/71/2003 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Hoczew 1” 11175
2125 w Lesku Nr VII/72/2003 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Postołów 1” 11179
2126 w Lesku Nr VII/73/2003 z dnia 10 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Średnia Wieś 2” 11183
2127 w Leżajsku Nr IX/88/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 55/2003 terenu usług komunikacji, położonego przy ul. Warszawskiej w Leżajsku 11187
2128 w Przeworsku Nr XIV/103/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 11190
2129 w Przeworsku Nr XIV/104/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Miasta Przeworska 11190
2130 w Przeworsku Nr XIV/105/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie miasta, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 11191
2131 w Przeworsku Nr XIV/106/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 11192
UCHWAŁY RAD GMIN:
2132 w Czerminie Nr XII/49/2003 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia cen skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego oraz zwolnienia podatku na obszarze Gminy Czernin w roku 2004 11193
2133 w Czerminie Nr XII/50/2003 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 11193
2134 w Czerminie Nr XII/51/2003 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na 2004 rok 11194
2135 w Czerminie Nr XII/52/2003 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 11195
2136 w Czerminie Nr XII/53/2003 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie podatku i zwolnień od posiadania psów na rok 2004 11197
2137 w Czerminie Nr XII/54/2003 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Czermin na rok 2004 11198
2138 w Czerminie Nr XII/55/2003 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Czermin na rok 2004 11198
2139 w Leżajsku Nr XIII/101/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałami: Nr III/30/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz Nr V/58/2003 z dnia 14 kwietnia 2003 r. dla fragmentu terenu zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik do uchwały 11199
2140 w Mielcu Nr XI/50/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 11202
2141 w Mielcu Nr XI/51/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 11202
2142 w Mielcu Nr XI/52/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Mielec na rok 2004 11203
2143 w Mielcu Nr XI/53/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Mielec na rok 2004 11204
2144 w Mielcu Nr XI/54/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i środków transportowych na rok 2004 11204
2145 w Mielcu Nr XI/55/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i od nieruchomości oraz wzoru informacji o gruntach, lasach i o nieruchomościach 11205
2146 w Przecławiu Nr X/81/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Przecław na 2004 rok 11224
2147 w Przecławiu Nr X/82/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2004 roku 11224
2148 w Przecławiu Nr X/83/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w roku 2004 11225
2149 w Przecławiu Nr X/84/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej w 2004 roku 11225
2150 w Przecławiu Nr X/85/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów w 2004 roku 11226
2151 w Wielkich Oczach Nr VIII/22/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielkie Oczy – V” 11226
2152 w Wielkich Oczach Nr VIII/23/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielkie Oczy – VI” 11229
2153 w Wielkich Oczach Nr VIII/24/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wielkie Oczy – VII” 11232
2154 w Wielkich Oczach Nr VIII/25/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łukawiec – I” 11235
2155 w Wielkich Oczach Nr VIII/26/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łukawiec – VI” 11238
2156 w Wielkich Oczach Nr VIII/27/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łukawiec – V” 11241
2157 w Wiśniowej Nr IX/58/2003 z dnia 22 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego, zagrodowego oraz usług „Szufnarowa-2/2003” w Gminie Wiśniowa województwo podkarpackie 11243
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2158 Nr 183/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie województwa podkarpackiego jednostek do utylizacji (kasacji) pojazdów oraz wydawania zaświadczeń będących podstawą do ich wyrejestrowania 11248
Dziennik Nr 167 z dnia 4.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2159 w Leżajsku Nr X/106/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr VII/63/03 z dnia 18 czerwca 2003 r. dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 11251
2160 w Sieniawie Nr VII/71/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sieniawa 1/2000” dla terenów mieszkaniowo – usługowych 11251
2161 w Zagórzu Nr VII/62/2003 z dnia 21 października 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zagórza – „Wielopole V” 11254
UCHWAŁY RAD GMIN:
2162 w Niwiskach Nr X/81/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Hucisko 11257
2163 w Niwiskach Nr X/82/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zapole 11263
2164 w Niwiskach Nr X/83/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leszcze 11269
2165 w Niwiskach Nr X/84/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Niwiska 11275
2166 w Nowym Żmigrodzie Nr X/90/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Nowy Żmigród 11281
2167 w Tarnowcu Nr XI/83/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Potakówka 11283
2168 w Tarnowcu Nr XI/84/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Roztoki 11286
2169 w Tarnowcu Nr XI/85/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Sądkowa 11290
2170 w Tarnowcu Nr XI/86/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tarnowiec 11294
2171 w Tarnowcu Nr XI/87/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Umieszcz 11297
2172 w Tarnowcu Nr XI/88/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wrocanka 11301
2173 w Wielkich Oczach Nr VIII/29/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ŻMIJOWSKA – I” 11305
2174 w Wielkich Oczach Nr VIII/30/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego „ŻMIJOWISKA – II” 11307
2175 w Wielkich Oczach Nr VIII/31/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego „WÓLKA ŻMIJOWSKA – I” 11310
2176 w Wielkich Oczach Nr VIII/32/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „BIHALE – I” 11312
2177 w Wielkich Oczach Nr VIII/34/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „ŁUKAWIEC – III, „ŁUKAWIEC – VII”, „WIELKIE OCZY – III’, „SKOLIN – I”, „SKOLIN – II”, „KOBYLNICA WOŁOSKA – I” 11314
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
2178 Nr 123/03 z dnia 4 sierpnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie województwa podkarpackiego jednostek do utylizacji (kasacji) pojazdów oraz wydawania zaświadczeń będących podstawą do ich wyrejestrowania 11323
2179 Nr 172/03 z dnia 2 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie województwa podkarpackiego jednostek do utylizacji (kasacji) pojazdów oraz wydawania zaświadczeń będących podstawą do ich wyrejestrowania 11323
2180 Nr 176/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia na terenie województwa podkarpackiego jednostek do utylizacji (kasacji) pojazdów oraz wydawania zaświadczeń będących podstawą do ich wyrejestrowania 11324
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2181 Nr OWA-820/4268-A/22/2003/I/BH (PKP CARGO S.A. ul. Grójecka 17, 02 – 021 Warszawa) 11324
Dziennik Nr 168 z dnia 5.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2182 w Narolu Nr 66/VIII/2003 z dnia 21 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MAZIARNIA” 11330
2183 w Tyczynie Nr XII/86/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej w Tyczynie 11332
2184 w Tyczynie Nr XII/87/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 6/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej w Tyczynie 11335
2185 w Tyczynie Nr XII/88/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 7/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej w Tyczynie 11338
2186 w Tyczynie Nr XII/89/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 8/2003 terenu urządzeń sportowo – rekreacyjnych w Tyczynie 11341
2187 w Tyczynie Nr XII/90/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 10/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziwój 11344
UCHWAŁY RAD GMIN:
2188 w Chmielniku Nr XI/70/2003 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Chmielnik 11347
2189 w Cisnej Nr XI/58/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Liszna 1/2003” 11409
2190 w Cisnej Nr XI/59/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przysłup 2/2003” 11412
2191 w Cisnej Nr XI/60/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzebowiska 1/2003” 11415
2192 w Cisnej Nr XI/61/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywe 1/2003” 11418
2193 w Cisnej Nr XI/62/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przysłup 1/2003” 11421
2194 w Cisnej Nr XI/63/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smerek 2/2003” 11424
2195 w Cisnej Nr XI/95/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Roztoki Górne1/2003” 11427
2196 w Grodzisku Dolnym Nr XIII/86/03 z dnia 31 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 65/1/2003, Nr 66/2/2003 i Nr 67/3/2003 w Gminie Grodzisko Dolne 11430
Dziennik Nr 169 z dnia 6.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2197 w Baranowie Sandomierskim Nr XV/80/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2003 11439
2198 w Baranowie Sandomierskim Nr XV/81/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 11439
2199 w Baranowie Sandomierskim Nr XV/89/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 11440
2200 w Baranowie Sandomierskim Nr XV/90/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11449
2201 w Baranowie Sandomierskim Nr XV/91/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 11458
2202 w Dębicy Nr XII/176/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania 11465
2203 w Jedliczu Nr XI/120/2003 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dobieszyn II” w Gminie Jedlicze obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego i usługowego 11468
2204 w Przeworsku Nr XIII/90/03 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Pod Rozborzem II” 11471
2205 w Przeworsku Nr XIII/91/03 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Misiągiewicza – Pszenna” 11474
2206 w Przeworsku Nr XIII/92/03 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orląt Lwowskich” 11477
2207 w Przeworsku Nr XIII/93/03 z dnia 23 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Studziańska II” 11480
2208 w Tyczynie Nr XI/78/2003 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów urządzeń zaopatrzenia w wodę położonych w Tyczynie 11482
2209 w Tyczynie Nr XII/91/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 11/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziwój 11486
2210 w Tyczynie Nr XII/92/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 12/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziwój 11489
2211 w Tyczynie Nr XII/93/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 13/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziwój 11492
2212 w Tyczynie Nr XII/94/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 14/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Budziwój 11495
2213 w Tyczynie Nr XII/95/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 15/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Matysówka 11498
2214 w Tyczynie Nr XII/96/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 16/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Matysówka 11501
UCHWAŁY RAD GMIN:
2215 we Frysztaku Nr IX/56/2003 z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Frysztak 11504
2216 w Kuryłówce Nr VIII/64/03 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Kuryłówka 11519
2217 w Wielkich Oczach Nr VIII/28/03 z dnia 9 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Łukawiec IV” 11526
POROZUMIENIA:
2218 zawarte w dniu 25 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Brzozowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 11529
2219 zawarte w dniu 14 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Jarosławskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 11532
2220 zawarte w dniu 27 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Leżajskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 11535
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2221 Nr OKR-421-27(16)/2003/2779/WK z dnia 5 grudnia 2003 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. z siedzibą w Jarosławiu) 11538
Dziennik Nr 170 z dnia 8.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2222 w Jarosławiu Nr 149/XV/03 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ZABUDOWA JEDNORODZINNA I USŁUGOWA przy ul. Skrzyneckiego – 6/01” 11548
2223 w Kolbuszowej Nr XIV/115/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. w Mieście i Gminie Kolbuszowa 11551
2224 w Kolbuszowej Nr XIV/116/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 r. w Mieście i Gminie Kolbuszowa 11551
2225 w Kolbuszowej Nr XIV/117/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr II/7/2002 z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny w Mieście i Gminie Kolbuszowa 11552
2226 w Mielcu Nr X/79/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. 11561
2227 w Mielcu Nr X/80/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 r. 11562
2228 w Mielcu Nr X/81/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r. 11562
2229 w Mielcu Nr X/82/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 r. 11563
2230 w Mielcu Nr X/83/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11563
2231 w Mielcu Nr X/84/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 11572
2232 w Mielcu Nr X/85/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 11580
2233 w Mielcu Nr X/87/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej w roku 2004 11587
2234 w Rudniku nad Sanem Nr XI/83/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 11588
2235 w Rudniku nad Sanem Nr XI/84/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości 11588
2236 w Rudniku nad Sanem Nr XI/85/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 11589
2237 w Rymanowie Nr IX/100/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 11593
2238 w Rymanowie Nr IX/101/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej dla celów obliczania podatku rolnego w 2004 roku 11593
2239 w Rymanowie Nr IX/102/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej i zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa 11594
2240 w Rymanowie Nr IX/103/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa 11595
2241 w Rymanowie Nr IX/109/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rymanów 11595
2242 w Sędziszowie Małopolskim Nr IX/80/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r. 11596
2243 w Sędziszowie Małopolskim Nr IX/81/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11597
2244 w Sędziszowie Małopolskim Nr IX/82/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta ogłoszonej przez Prezesa GUS za okres 3-ch pierwszych kwartałów 2003 r. 11607
2245 w Sędziszowie Małopolskim Nr IX/83/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 11607
2246 w Stalowej Woli Nr XV/208/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 11610
UCHWAŁY RAD GMIN:
2247 w Boguchwale Nr XIV/138/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 11610
2248 w Boguchwale Nr XIV/140/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 11611
2249 w Boguchwale Nr XIV/141/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku środków transportowych 11630
2250 w Boguchwale Nr XIV/142/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Boguchwała na 2004 rok 11632
2251 w Boguchwale Nr XIV/143/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej, terminu płatności oraz sposobu poboru 11633
2252 w Boguchwale Nr XIV/144/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku i sposobu jego pobierania na terenie Gminy Boguchwała 11633
2253 w Bukowsku Nr X/57/03 z dnia 22 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowsko V 11634
2254 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VII/70/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 11636
2255 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VII/71/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 11636
2256 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VII/72/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej na terenie Gminy Czarna 11637
2257 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VII/73/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, stosowania dodatkowych zwolnień oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Czarna 11637
2258 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VII/74/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 11638
2259 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VII/75/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 11638
2260 w Jaśle Nr XIII/67/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Jasło 11639
2261 w Jaśle Nr XIII/68/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku i sposobów jego pobierania na terenie Gminy Jasło 11640
2262 w Jaśle Nr XIII/69/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jasło 11640
2263 w Kołaczycach Nr XV/66/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11642
2264 w Kołaczycach Nr XV/67/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1g żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2004 r. oraz zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 11643
2265 w Kołaczycach Nr XV/68/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży lm3 drewna dla celów obliczenia podatku leśnego oraz zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 11644
2266 w Kołaczycach Nr XV/69/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 11644
2267 w Kołaczycach Nr XV/70/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 11646
2268 w Kołaczycach Nr XV/71/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej 11647
2269 w Przeworsku Nr IX/62/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespół Kulturalno – Sportowy w Gorliczynie” 11647
2270 w Pysznicy Nr XI/73/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2004 11653
2271 w Pysznicy Nr XI/74/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11653
2272 w Pysznicy Nr XI/75/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 11654
2273 w Pysznicy Nr XI/76/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 11654
2274 w Pysznicy Nr XI/77/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 11655
2275 w Radomyślu n/Sanem Nr XI/116/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 11657
2276 w Radomyślu n/Sanem Nr XI/117/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Radomyśl n/Sanem na rok 2004 11657
2277 w Radomyślu n/Sanem Nr XI/118/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 11658
2278 w Radomyślu n/Sanem Nr XI/119/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 11660
2279 w Radomyślu n/Sanem Nr XI/120/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004 11661
2280 w Radomyślu n/Sanem Nr XI/121/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa wyliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Radomyśl n/Sanem w roku 2004 11661
POROZUMIENIA:
2281 z dnia 28.XI.2003 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Krośnieński Miastu Krosno prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu krośnieńskiego 11662
2282 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie przekazania Gminie Radomyśl Wielki zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2003/2004 11663
Dziennik Nr 171 z dnia 9.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2283 w Jarosławiu Nr 176/XIX/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11668
2284 w Jarosławiu Nr 177/XIX/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 11675
2285 w Jarosławiu Nr 178/XIX/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jego poboru 11675
2286 w Nisku Nr XIV/173/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 rok 11676
2287 w Nisku Nr XIV/174/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 11676
2288 w Nisku Nr XIV/175/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 11677
2289 w Nisku Nr XIV/176/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie opłaty targowej na 2004 rok 11681
2290 w Nisku Nr XIV/177/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok 11682
2291 w Oleszycach Nr XII/103/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 11683
2292 w Oleszycach Nr XII/106/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobów jego poboru 11683
2293 w Oleszycach Nr XII/107/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 11684
2294 w Pilźnie Nr XIII/110/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilzno 11684
2295 w Pilźnie Nr XIII/111/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Pilzno w roku 2004 11685
2296 w Pilźnie Nr XIII/112/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pilzno 11686
2297 w Pilźnie Nr XIII/113/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilzno 11689
2298 w Pilźnie Nr XIII/115/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11689
2299 w Ropczycach Nr XIII/130/2003 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych od 2004 roku 11696
2300 w Ropczycach Nr XIII/131/2003 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2004 roku 11698
2301 w Strzyżowie Nr XIII/95/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Strzyżów 11699
2302 w Strzyżowie Nr XIII/96/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 11700
2303 w Strzyżowie Nr XIII/98/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 11700
2304 w Strzyżowie Nr XIII/99/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 11704
2305 w Strzyżowie Nr XIII/100/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 11709
2306 w Tyczynie Nr XIII/101/2003 z dnia 26 listopada 2003 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 11712
2307 w Tyczynie Nr XIII/102/2003 z dnia 26 listopada 2003 r w sprawie określenia sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i ustalenia wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy 11712
2308 w Tyczynie Nr XIII/103/2003 z dnia 26 listopada 2003 r w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 3 grudnia 2002 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 11713
2309 w Tyczynie Nr XIII/107/2003 z dnia 26 listopada 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 11717
UCHWAŁY RAD GMIN:
2310 w Cmolasie Nr XI/96/03 z dnia 2 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 11717
2311 w Cmolasie Nr XI/97/03 z dnia 2 grudnia 2003 r w sprawie podatku od posiadania psów w Gminie Cmolas 11718
2312 w Cmolasie Nr XI/98/03 z dnia 2 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 11719
2313 w Cmolasie Nr XI/99/03 z dnia 2 grudnia 2003 r w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w Gminie Cmolas 11722
2314 w Iwierzycach Nr X/44/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia ceny kwintala żyta 11742
2315 w Iwierzycach Nr X/45/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11742
2316 w Iwierzycach Nr X/46/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów 11743
2317 w Iwierzycach Nr X/47/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 11744
2318 w Iwierzycach Nr X/48/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych 11746
2319 w Jarosławiu Nr VIII/58/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie stawek podatku od nieruchomości 11746
2320 w Jarosławiu Nr VIII/59/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11747
2321 w Jarosławiu Nr VIII/60/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności i sposobu jej poboru 11753
2322 w Jarosławiu Nr VIII/61/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów 11753
2323 w Jarosławiu Nr VIII/62/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jarosław 11753
2324 w Krasiczynie Nr 77/XI/2003 z dnia 19 listopada 2003 r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 11756
2325 w Miejscu Piastowym Nr XII/93/02 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miejsce Piastowe 11760
2326 w Miejscu Piastowym Nr XII/94/02 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie zmiany uchwały określającej wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 11761
2327 w Miejscu Piastowym Nr XII/96/02 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 11762
2328 w Miejscu Piastowym Nr XII/97/02 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 11769
2329 w Miejscu Piastowym Nr XII/98/02 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 11776
PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA
2330 z referendum gminnego w Gminie Jasienica Rosielna przeprowadzonego w dniu 7 grudnia 2003 r. 11781
Dziennik Nr 172 z dnia 10.12.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
2331 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Kołacznia” 11788
2332 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Sołokija” 11789
UCHWAŁY RAD MIAST:
2333 w Jarosławiu Nr 167/XVIII/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 11790
2334 w Oleszycach Nr XII/103/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 11791
2335 w Oleszycach Nr XII/105/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce 11791
2336 w Oleszycach Nr XII/108/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 11792
2337 w Tarnobrzegu Nr XVIII/187/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11796
2338 w Tarnobrzegu Nr XVIII/188/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 11796
2339 w Tarnobrzegu Nr XVIII/189/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 11799
2340 w Tarnobrzegu Nr XVIII/190/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11799
2341 w Tarnobrzegu Nr XVIII/191/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 11811
2342 w Tarnobrzegu Nr XVIII/192/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 11824
UCHWAŁY RAD GMIN:
2343 w Brzostku Nr XII/93/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Brzostek w 2004 roku 11833
2344 w Brzostku Nr XII/94/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11833
2345 w Brzostku Nr XII/95/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Brzostek 11834
2346 w Brzostku Nr XII/96/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenie dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach w Gminie Brzostek 11837
2347 w Brzostku Nr XII/99/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości 11838
2348 w Brzostku Nr XII/103/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 11838
2349 w Chorkówce Nr XI/86/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 11844
2350 w Chorkówce Nr XI/89/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 11844
2351 w Czudcu Nr XV/102/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 11847
2352 w Czudcu Nr XV/103/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 11848
2353 w Fredropolu Nr XI/84/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia ceny skupu 1q żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego dla obszaru Gminy Fredropol 11848
2354 w Fredropolu Nr XI/85/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w 2004 r. na terenie Gminy Fredropol oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku 11849
2355 w Fredropolu Nr XI/86/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 11849
2356 w Fredropolu Nr XI/87/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów obowiązujących w 2004 r. na terenie Gminy Fredropol oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku 11856
2357 w Gawłuszowicach Nr XIV/75/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gawłuszowice w roku 2004 11856
2358 w Gawłuszowicach Nr XIV/76/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 11857
2359 w Gawłuszowicach Nr XIV/77/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004 11867
2360 w Gawłuszowicach Nr XIV/78/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Gawłuszowice w roku 2004 11858
2361 w Gawłuszowicach Nr XIV/79/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 11858
2362 w Gawłuszowicach Nr XV/84/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 11859
2363 w Jasienicy Rosielnej Nr X/72/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Jasienica Rosielna 11861
2364 w Jasienicy Rosielnej Nr X/73/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości w Gminie Jasienica Rosielna 11861
2365 w Jasienicy Rosielnej Nr X/74/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz wprowadzenia opłat lokalnych w Gminie Jasienica Rosielna 11862
2366 w Jasienicy Rosielnej Nr X/75/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2004 roku 11862
2367 w Jasienicy Rosielnej Nr X/76/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 11865
2368 w Jasienicy Rosielnej Nr X/77/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w formie inkasa oraz określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Jasienica Rosielna 11871
2369 w Krasiczynie Nr 85/XII/03 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej 11871
2370 w Lubeni Nr X/53/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Lubenia 11873
2371 w Lubeni Nr X/54/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 11873
2372 w Lubeni Nr X/55/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2002 Rady Gminy Lubenia z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11874
2373 w Lubeni Nr X/56/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIII/156/2001 z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od podatku leśnego 11878
2374 w Lubeni Nr X/57/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Lubenia 11878
2375 w Olszanicy Nr IX/73/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11881
2376 w Olszanicy Nr IX/74/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 11882
2377 w Olszanicy Nr IX/75/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od posiadania psów 11888
2378 w Tyrawie Wołoskiej Nr X/55/03 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 11888
2379 w Tyrawie Wołoskiej Nr X/56/03 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek dziennych opłaty targowej 11889
2380 w Tyrawie Wołoskiej Nr X/57/03 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów 11889
2381 w Tyrawie Wołoskiej Nr X/58/03 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 11890
2382 w Wielopolu Skrzyńskim Nr X/53/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 11891
2383 w Wielopolu Skrzyńskim Nr X/54/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 11892
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA
2384 Nr 158/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega 11895
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
2385 z dnia 9 grudnia 2003 r. Nr OKR-421-76(6)/2003/860/HH (RAF – ENERGIA Spółka z o. o. z siedzibą w Jedliczu) 11899
Dziennik Nr 173 z dnia 11.12.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2386 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Moczary w Gminie Ustrzyki Dolne 11908
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2387 w Nowej Dębie Nr XVIII/125/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 11908
2388 w Nowej Dębie Nr XVIII/126/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11909
2389 w Nowej Dębie Nr XVIII/127/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 11917
2390 w Nowej Dębie Nr XVIII/128/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od posiadania psów na obszarze Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2004 rok 11920
2391 w Nowej Dębie Nr XVIII/130/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XV/99/03 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 września 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej 11921
2392 w Radomyślu Wielkim Nr XI/81/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Radomyśl Wielki 11922
2393 w Radomyślu Wielkim Nr XI/82/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 11922
2394 w Radomyślu Wielkim Nr XI/83/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Radomyśl Wielki w roku 2004 11923
2395 w Radomyślu Wielkim Nr XI/84/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Radomyśl Wielki 11923
2396 w Radomyślu Wielkim Nr XI/85/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 11924
2397 w Radomyślu Wielkim Nr XI/86/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od posiadania psów 11925
2398 w Radomyślu Wielkim Nr XI/87/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych 11925
2399 w Ropczycach Nr XIII/133/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku rolnym w 2004 roku 11925
2400 w Rzeszowie Nr XVI/190/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 11926
2401 w Rzeszowie Nr XVI/191/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 11927
2402 w Rzeszowie Nr XVI/192/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 11928
2403 w Rzeszowie Nr XVI/193/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 11931
2404 w Stalowej Woli Nr XVI/232/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11949
2405 w Stalowej Woli Nr XVI/234/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11949
2406 w Stalowej Woli Nr XVI/235/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 11958
2407 w Stalowej Woli Nr XVI/236/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 11968
2408 w Strzyżowie Nr XIII/97/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy i Miasta Strzyżów 11974
UCHWAŁY RAD GMIN:
2409 w Adamówce Nr IX/83/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w 2004 roku 11977
2410 w Adamówce Nr IX/86/2003 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 11977
2411 w Chłopicach Nr VII/42/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego 11978
2412 w Chmielniku Nr XII/71/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chmielnik 11978
2413 w Chmielniku Nr XII/72/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy 11979
2414 w Chmielniku Nr XII/73/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/2002 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 11980
2415 w Chmielniku Nr XII/74/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 11983
2416 w Domaradzu Nr XII/75/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 11986
2417 w Domaradzu Nr XII/76/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 11987
2418 w Leżajsku Nr XIV/108/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 11989
2419 w Leżajsku Nr XIV/109/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w roku 2004 11990
2420 w Nowym Żmigrodzie Nr XI/93/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Nowy Żmigród 11991
2421 w Nowym Żmigrodzie Nr XI/94/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za wydanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 11994
2422 w Osieku Jasielskim Nr IX/65/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 11995
2423 w Przecławiu Nr X/88/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2004 roku 11997
2424 w Świlczy Nr XI/90/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 11999
2425 w Świlczy Nr XI/91/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świlcza 12000
2426 w Świlczy Nr XI/92/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 12000
2427 w Świlczy Nr XI/103/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatku od nieruchomości 12004
2428 w Trzebownisku Nr X/112/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2004 r. 12010
2429 w Trzebownisku Nr X/113/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Trzebownisko w 2004 r. 12011
2430 w Trzebownisku Nr X/114/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 12011
2431 w Trzebownisku Nr X/115/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 r. 12012
2432 w Wiązownicy Nr X/100/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów, określenia zasad jego ustalania i poboru, terminów płatności, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 12015
2433 w Zaleszanach Nr X/99/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 12015
2434 w Zaleszanach Nr X/101/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Zaleszany opłaty administracyjnej 12016
2435 w Zaleszanach Nr X/102/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 12016
2436 w Zaleszanach Nr X/103/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty targowej, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 12017
2437 w Zaleszanach Nr X/105/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od posiadania psów 12017
2438 w Zarzeczu Nr 82/XI/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12018
2439 w Żurawicy Nr XI/98/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej, zasad jej poboru, określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso w 2004 r. 12019
ANEKS
2440 z dnia 15 października 2003 r. do porozumienia zwartego w dniu 1 lipca 2003 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli poprzez budowę siedziby posterunku wodnego policji w miejscowości Ożanna 12019
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2441 z dnia 10 grudnia 2003 r. o sprostowaniu błędu 12020
POROZUMIENIA:
2442 zawarte w dniu 7 listopada 2003 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Krościenko Wyżne w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 12020
2443 zawarte w dniu 12 listopada 2003 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Korczyna w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 12021
INFORMACJA
2444 o decyzji Prezesa URE uchylającej decyzję zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez RAF – ENERGIA Spółka z o.o. z siedzibą w Jedliczu 12022
Dziennik Nr 174 z dnia 12.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2445 w Głogowie Małopolskim Nr XIV/148/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie gminy w 2004 roku oraz zwolnień z tego podatku 12029
2446 w Głogowie Małopolskim Nr XIV/149/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12030
2447 w Głogowie Małopolskim Nr XIV/150/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2004 12032
2448 w Głogowie Małopolskim Nr XIV/151/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów oraz zwolnienia mieszkańców gminy z tego podatku 12033
2449 w Głogowie Małopolskim Nr XIV/152/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12033
2450 w Iwoniczu – Zdroju Nr XV/132/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12034
2451 w Iwoniczu – Zdroju Nr XV/133/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12035
2452 w Iwoniczu – Zdroju Nr XV/134/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 12037
2453 w Iwoniczu – Zdroju Nr XV/135/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 12038
2454 w Iwoniczu – Zdroju Nr XV/136/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie poboru podatków leśnego i rolnego od osób fizycznych 12039
2455 w Jaśle Nr XV/122/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 12039
2456 w Jaśle Nr XV/123/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 12040
2457 w Jaśle Nr XV/126/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 12041
2458 w Leżajsku Nr X/101/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12043
2459 w Leżajsku Nr X/102/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i terminów płatności 12044
2460 w Leżajsku Nr X/103/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12044
2461 w Łańcucie Nr XI/67/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12047
2462 w Łańcucie Nr XI/70/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IPN) i deklaracji na podatek od nieruchomości (DN) stanowiących odpowiednio załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr II/18/2002 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości 12048
2463 w Nowej Sarzynie Nr XV/138/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 12049
2464 w Nowej Sarzynie Nr XV/143/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2003 rok 12049
2465 w Przemyślu Nr 151/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych Miasta Przemyśla 12050
2466 w Przemyślu Nr 155/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przemyśla 12055
2467 w Przemyślu Nr 156/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania. 12059
2468 w Przemyślu Nr 158/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów, opłat dodatkowych, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych oraz zasad sprzedaży biletów obowiązujących w granicach administracyjnych Miasta Przemyśla 12061
2469 w Radymnie Nr 85/IX/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Radymno. 12062
2470 w Radymnie Nr 86/IX/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru 12063
2471 w Radymnie Nr 87/IX/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Radymno. 12063
2472 w Radymnie Nr 88/IX/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na terenie Miasta Radymno 12067
UCHWAŁY RAD GMIN:
2473 w Besku Nr VIII/67/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na 2004 rok. 12068
2474 w Besku Nr VIII/68/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatków od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Besko w roku 2004 12068
2475 w Besku Nr VIII/69/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru w 2004 roku na terenie Gminy Besko. 12069
2476 w Besku Nr VIII/70/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek dziennych opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru. 12069
2477 w Besku Nr VIII/86/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie. 12070
2478 w Besku Nr VIII/87/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie. 12075
2479 w Besku Nr VIII/88/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie. 12078
2480 w Białobrzegach Nr XIII/69/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków w Gminie Białobrzegi 12082
2481 w Białobrzegach Nr XIII/70/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz określenia inkasentów. 12083
2482 w Białobrzegach Nr XIII/71/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Białobrzegi 12083
2483 w Birczy Nr XII/95/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta jako podstawa do obliczenia podatku na rok 2004 12086
2484 w Birczy Nr XII/96/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bircza na 2004 rok. 12086
2485 w Birczy Nr XII/97/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru 12087
2486 w Birczy Nr XII/98/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru. 12087
2487 w Borowej Nr X/65/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Borowa w roku 2004 oraz określenia trybu i szczególnych warunków zwolnień z podatku rolnego 12088
2488 w Borowej Nr X/66/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Borowa w 2004 roku 12089
2489 w Borowej Nr X/67/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Borowa na rok 2004 12089
2490 w Borowej Nr X/68/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004 12090
2491 w Borowej Nr X/69/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 12091
2492 w Borowej Nr X/70/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podatku od nieruchomości 12093
2493 w Borowej Nr X/71/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Borowa na rok 2004 12098
2494 w Bukowsku Nr XI/61/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12098
2495 w Bukowsku Nr XI/62/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 12101
2496 w Bukowsku Nr XI/63/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr II/19/02 z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych 12102
2497 w Brzyskach Nr XII/51/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek, zwolnień i poboru podatku od nieruchomości 12102
2498 w Brzyskach Nr XII/52/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Brzyska 12103
2499 w Brzyskach Nr XII/53/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 12104
2500 w Cisnej Nr XII/75/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy 12106
2501 w Cisnej Nr XII/76/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 12107
2502 w Cisnej Nr XII/77/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej i trybu jej poboru 12107
2503 w Cisnej Nr XII/78/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów i trybu jego poboru 12108
2504 w Cisnej Nr XII/79/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12109
2505 w Cisnej Nr XII/80/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 12111
2506 w Gaci Nr 54/IX/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. przyjmowaną za podstawę obliczenia podatku rolnego 12122
2507 w Gaci Nr 55/IX/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 12122
2508 w Gaci Nr 56/IX/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12123
2509 w Grębowie Nr IX/89/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 12126
2510 w Grębowie Nr IX/90/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Grębów w roku 2004 12127
2511 w Grębowie Nr IX/91/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r. 12127
2512 w Grębowie Nr IX/92/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych 12129
2513 w Grębowie Nr IX/93/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12130
2514 w Grodzisku Dolnym Nr XIV/88/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień 12136
2515 w Grodzisku Dolnym Nr XIV/89/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta stanowiącej podstawę obliczenia stawki podatku rolnego 12137
2516 w Grodzisku Dolnym Nr XIV/91/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 12137
2517 w Haczowie Nr XI/87/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2004 roku 12138
2518 w Haczowie Nr XI/88/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów w 2004 roku 12138
2519 w Haczowie Nr XI/90/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok 12139
2520 w Haczowie Nr XI/95/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia inkasentów podatku rolnego i leśnego oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 roku 12142
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
2521 w Lubaczowie Nr 27/80/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2004 r. na terenie powiatu lubaczowskiego 12142
Dziennik Nr 175 z dnia 13.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2522 w Błażowej Nr XII/69/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12148
2523 w Błażowej Nr XII/70/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 12149
2524 w Błażowej Nr XII/71/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12152
2525 w Brzozowie Nr X/105/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12162
2526 w Brzozowie Nr X/106/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, zarządzania poboru podatku w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12163
2527 w Brzozowie Nr X/107/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12164
2528 w Brzozowie Nr X/108/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 12166
2529 w Brzozowie Nr X/109/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru, terminów płatności, zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12167
2530 w Brzozowie Nr X/110/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 12167
2531 w Dynowie Nr XV/88/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny 1 q żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 rok 12168
2532 w Dynowie Nr XV/89/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 12168
2533 w Dynowie Nr XV/90/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2004 12169
2534 w Dynowie Nr XV/91/03 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12170
2535 w Jedliczu Nr XIII/131/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12173
2536 w Jedliczu Nr XIII/132/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości 12173
2537 w Jedliczu Nr XIII/133/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 12174
2538 w Jedliczu Nr XIII/134/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 12183
2539 w Kańczudze Nr VIII/50/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003 roku podanej w komunikacie Prezesa GUS jako podstawa prawna do obliczenia podatku rolnego 12186
2540 w Kańczudze Nr VIII/51/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 12186
2541 w Kańczudze Nr VIII/52/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 12187
2542 w Kańczudze Nr VIII/53/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 12187
2543 w Krośnie Nr XIV/282/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 12190
2544 w Krośnie Nr XIV/283/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 12191
2545 w Krośnie Nr XIV/284/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty targowej 12191
2546 w Lubaczowie Nr 97/XV/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r. 12193
2547 w Lubaczowie Nr 98/XV/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok 12197
2548 w Lubaczowie Nr 99/XV/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 12198
2549 w Lubaczowie Nr 101/XV/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12198
2550 w Pilźnie Nr XIII/114/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe. 12204
2551 w Sanoku Nr XXI/215/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 12204
2552 w Sanoku Nr XXI/216/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad jego poboru oraz terminów płatności na 2004 rok 12205
2553 w Sanoku Nr XXI/217/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej na 2004 rok. 12206
2554 w Sanoku Nr XXI/218/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 12206
2555 w Sanoku Nr XXI/219/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach. 12209
2556 w Sanoku Nr XXI/220/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania 12215
2557 w Sanoku Nr XXI/228/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży 12216
2558 w Sieniawie Nr XI/98/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości. 12217
2559 w Sieniawie Nr XI/99/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Sieniawa 12223
2560 w Sieniawie Nr XI/100/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 12223
2561 w Sieniawie Nr XI/101/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na rok 2004 12224
2562 w Sieniawie Nr XI/102/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 12224
2563 w Sieniawie Nr XI/103/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej. 12226
2564 w Tyczynie Nr XIV/108/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 12227
2565 w Tyczynie Nr XIV/109/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 12227
2566 w Ulanowie Nr XI/73/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należnych od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 12230
2567 w Ulanowie Nr XI/74/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. 12231
2568 w Ulanowie Nr XI/75/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za poświadczanie osobom zainteresowanym ich oświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstw rolnych. 12231
2569 w Ulanowie Nr XI/76/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 r. 12232
2570 w Ulanowie Nr XI/77/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ulanów na 2004 r. 12235
2571 w Ulanowie Nr XI/78/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 12237
UCHWAŁY RAD GMIN:
2572 w Bojanowie Nr VIII/57/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004. 12253
2573 w Bojanowie Nr VIII/58/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004. 12253
2574 w Bojanowie Nr VIII/60/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 12254
2575 w Bojanowie Nr VIII/61/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie dziennej stawki opłaty targowej na terenie Gminy Bojanów na rok 2004 12254
2576 w Krasnem Nr XII/97/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości, opłaty targowej oraz opłaty administracyjnej 12255
2577 w Krasnem Nr XII/98/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 12256
2578 w Krasnem Nr XII/99/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru 12259
2579 w Kuryłówce Nr IX/66/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12260
2580 w Kuryłówce Nr IX/67/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12261
POROZUMIENIE
2581 zawarte w dniu 27 listopada 2003 roku pomiędzy Powiatem Brzozowskim a Gminą Brzozów w sprawie realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej 12262
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE:
2582 z dnia 12 grudnia 2003 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu w Strzyżowie. 12263
2583 z dnia 12 grudnia 2003 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim. 12264
Dziennik Nr 176 z dnia 15.12.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
2584 w Czarnej (pow łańcucki) Nr XI/109/03 z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 12269
2585 w Czarnej (pow łańcucki) Nr XI/110/03 z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Czarna na rok 2004 12269
2586 w Czarnej (pow łańcucki) Nr XI/112/03 z dnia 25 listopada 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok 12273
2587 w Czudcu Nr XV/104/2003 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty targowej w 2004 roku 12273
2588 w Czudcu Nr XV/112/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Czudec na 2004 rok 12274
2589 w Czudcu Nr XV/113/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych 12277
2590 w Czudcu Nr XV/114/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie zmian w uchwale Nr XV/104/2003 Rady Gminy Czudec z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty targowej w 2004 roku 12277
2591 w Dębicy Nr XI/153/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 12278
2592 w Dębicy Nr XI/154/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 12278
2593 w Dębicy Nr XI/155/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12279
2594 w Dębicy Nr XI/156/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego 12286
2595 w Dębicy Nr XI/157/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na rok 2004 12286
2596 w Dębicy Nr XI/158/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej na rok 2004 12287
2597 w Dębicy Nr XI/159/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Gminie Dębica oraz określenia zasad poboru tych opłat 12287
2598 w Dębicy Nr XI/160/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 12288
2599 w Jarocinie Nr IX/75/03 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 12291
2600 w Jarocinie Nr IX/76/03 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 rok 12292
2601 w Jarocinie Nr IX/77/03 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 12292
2602 w Jeżowem Nr XII/61/03 z dnia 4 grudnia 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 12296
2603 w Jeżowem Nr XII/62/03 z dnia 4 grudnia 2004 r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004 12297
2604 w Jeżowem Nr XII/63/03 z dnia 4 grudnia 2004 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jeżowe w 2004 roku 12297
2605 w Jeżowem Nr XII/64/03 z dnia 4 grudnia 2004 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 12298
2606 w Jeżowem Nr XII/65/03 z dnia 4 grudnia 2004 r w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2004 rok 12300
2607 w Jeżowem Nr XII/66/03 z dnia 4 grudnia 2004 r w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok 12301
2608 w Jeżowem Nr XII/67/03 z dnia 4 grudnia 2004 r w sprawie inkasa podatków łącznego zobowiązania pieniężnego 12301
2609 w Komańczy Nr VIII/81/03 z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie podatku od posiadania psów 12302
2610 w Komańczy Nr VIII/82/03 z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 12302
2611 w Komańczy Nr VIII/83/03 z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 12305
2612 w Komańczy Nr VIII/84/03 z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej 12306
2613 w Korczynie Nr XII/94/03 z dnia 11 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 r 12307
2614 w Korczynie Nr XII/95/03 z dnia 11 grudnia 2003 r o zmianie uchwały w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 12307
2615 w Krościenku Wyżnym Nr X/68/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie podatku od nieruchomości na 2004 rok 12308
2616 w Krościenku Wyżnym Nr X/70/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok 12309
2617 w Krościenku Wyżnym Nr X/71/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na 2004 rok 12310
2618 w Krościenku Wyżnym Nr X/72/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 roku 12310
2619 w Krościenku Wyżnym Nr X/73/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2004 roku 12311
2620 w Lutowiskach Nr XIII/58/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12311
2621 w Lutowiskach Nr XIII/59/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie określenia wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości 12312
2622 w Lutowiskach Nr XIII/60/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny i informacji o gruntach 12322
2623 w Lutowiskach Nr XIII/61/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek leśny i informacji o lasach 12331
2624 w Lutowiskach Nr XIII/65/03 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 12337
2625 w Medyce Nr XII/65/03 z dnia 9 grudnia 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12338
2626 w Medyce Nr XII/66/03 z dnia 9 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Medyka 12345
2627 w Medyce Nr XII/67/03 z dnia 9 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy 12345
2628 w Medyce Nr XII/68/03 z dnia 9 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 12346
2629 w Medyce Nr XII/69/03 z dnia 9 grudnia 2003 r w sprawie podatku od środków transportowych 12346
2630 w Niebylcu Nr XII/56/03 z dnia 11 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego w 2004 r na terenie Gminy Niebylec 12349
2631 w Niebylcu Nr XII/57/03 z dnia 11 grudnia 2003 r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 12350
2632 w Niebylcu Nr XII/58/03 z dnia 11 grudnia 2003 r w sprawie zmiany ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Niebylec 12351
2633 w Padwi Narodowej Nr XII/60/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa w 2004 r 12353
2634 w Padwi Narodowej Nr XII/62/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej za wypis i wyrys ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Padew Narodowa 12354
2635 w Pruchniku Nr 86/XII/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie podatku od nieruchomości 12354
2636 w Pruchniku Nr 87/XII/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 12355
2637 w Przemyślu Nr XII/76/2003 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Przemyśl na rok 2004 12355
2638 w Przemyślu Nr XII/77/2003 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 12356
2639 w Przemyślu Nr XII/78/2003 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie zarządzenia poboru w 2004 r podatków od osób fizycznych rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12357
2640 w Przemyślu Nr XII/79/2003 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 12357
2641 w Przeworsku Nr X/68/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok 12358
2642 w Przeworsku Nr X/69/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie uchwalenia opłaty administracyjnej 12358
2643 w Przeworsku Nr X/70/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie stawek podatku od nieruchomości 12359
2644 w Przeworsku Nr X/71/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 12360
2645 w Przeworsku Nr X/72/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Przeworsk 12360
2646 w Raniżowie Nr XII/71/03 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do wyliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Raniżów 12363
2647 w Raniżowie Nr XII/72/03 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2004 roku 12363
2648 w Skołyszynie Nr XI/80/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku 12364
2649 w Starym Dzikowie Nr 97/XII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na 2004 rok 12367
2650 w Starym Dzikowie Nr 98/XII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 12367
2651 w Starym Dzikowie Nr 99/XII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 12368
2652 w Starym Dzikowie Nr 100/XII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej 12368
2653 w Starym Dzikowie Nr 101/XII/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego w 2004 roku 12369
2654 w Stubnie Nr XI/73/03 z dnia 9 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Stubno na rok 2004 12369
2655 w Stubnie Nr XI/74/03 z dnia 9 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stubno 12370
2656 w Tuszowie Narodowym Nr XII/75/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 12370
2657 w Tuszowie Narodowym Nr XII/76/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004 12371
2658 w Tuszowie Narodowym Nr XII/77/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w roku 2004 12372
2659 w Tuszowie Narodowym Nr XII/78/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 12372
2660 w Tuszowie Narodowym Nr XII/79/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Tuszów Narodowy na rok 2004 12373
2661 w Tuszowie Narodowym Nr XII/80/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Tuszów Narodowy na rok 2004 12373
2662 w Tuszowie Narodowym Nr XII/82/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2004 12374
2663 w Wiśniowej Nr X/63/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 12374
2664 w Wiśniowej Nr X/64/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2004 rok 12375
2665 w Wiśniowej Nr X/65/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 12375
2666 w Zaklikowie Nr XII/66/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 12379
2667 w Zaklikowie Nr XII/67/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2004 12382
2668 w Zaklikowie Nr XII/68/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 12382
2669 w Zaklikowie Nr XII/69/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004 12383
2670 w Zaklikowie Nr XII/70/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zaklików w roku 2004 12383
2671 w Zaklikowie Nr XII/71/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na obszarze Gminy Zaklików w roku 2004 12383
2672 w Zaklikowie Nr XII/72/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 12384
Dziennik Nr 177 z dnia 16.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2673 w Cieszanowie Nr 89/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego 12388
2674 w Cieszanowie Nr 90/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12388
2675 w Cieszanowie Nr 91/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta i Gminy Cieszanów 12389
2676 w Cieszanowie Nr 92/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 12391
2677 w Cieszanowie Nr 93/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie podatku od posiadania psów 12392
2678 w Cieszanowie Nr 94/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny 12392
2679 w Cieszanowie Nr 95/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie wzorów informacji o gruntach, o lasach i o nieruchomościach 12402
2680 w Cieszanowie Nr 97/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003 – 2008 12410
2681 w Cieszanowie Nr 100/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia godzin otwarcia placówek handlu detalicznego oraz zakładów gastronomicznych ze sprzedażą napojów alkoholowych 12414
2682 w Dębicy Nr XII/166/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 12415
2683 w Dębicy Nr XII/167/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12416
2684 w Dębicy Nr XII/168/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 12419
2685 w Dębicy Nr XII/169/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12419
2686 w Dębicy Nr XII/174/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12420
2687 w Dukli Nr XIII/87/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla 12429
2688 w Dukli Nr XIII/89/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 12429
2689 w Dukli Nr XIII/90/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 12430
2690 w Dukli Nr XIII/91/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 12430
2691 w Dukli Nr XIII/92/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12431
2692 w Dukli Nr XIII/93/03 z dnia 12 grudnia 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12432
2693 w Dynowie Nr XV/93/03 z dnia 8 grudnia 2003 r w sprawie zwolnienia gruntów oznaczonych symbolem dr w ewidencji gruntów i budynków 12443
2694 w Kolbuszowej Nr XV/119/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 w Mieście i Gminie Kolbuszowa 12443
2695 w Krośnie Nr XIV/281/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie podatku od nieruchomości 12445
2696 w Rzeszowie Nr XVI/194/2003 z dnia 2 grudnia 2003 r w sprawie „Programu pomocy regionalnej w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorstw inwestujących na terenie Gminy Miasto Rzeszów” 12446
2697 w Stalowej Woli Nr XVII/253/03 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12449
2698 w Stalowej Woli Nr XVII/254/03 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 12451
UCHWAŁY RAD GMIN:
2699 w Adamówce Nr X/89/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej podatku od nieruchomości 12452
2700 w Adamówce Nr XI/91/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004 roku 12452
2701 w Adamówce Nr XI/92/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie podatku od posiadania psów w roku 2004 12453
2702 w Adamówce Nr XI/93/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych podatku od środków transportowych w 2004 roku 12453
2703 w Czarnej (pow dębicki) Nr XIV/135/2003 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 12456
2704 w Czarnej (pow dębicki) Nr XIV/137/2003 z dnia 27 listopada 2003 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12456
2705 w Dynowie Nr X/60/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie podatku od nieruchomości 12466
2706 w Dynowie Nr X/61/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12466
2707 w Dzikowcu Nr XII/85/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie stawek podatkowych od nieruchomości na rok 2004 12469
2708 w Dzikowcu Nr XII/86/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 12469
2709 w Dzikowcu Nr XII/87/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004 12472
2710 w Dzikowcu Nr XII/91/03 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dzikowiec Nr II/12/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12472
2711 w Hyżnem Nr XI/73/02 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 12479
2712 w Hyżnem Nr XI/74/02 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 12479
2713 w Hyżnem Nr XI/75/02 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 12480
2714 w Hyżnem Nr XI/78/02 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zmian w ustaleniu górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych stałych 12483
2715 w Hyżnem Nr XI/82/02 z dnia 5 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za III kwartały 2003 r przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Hyżne 12483
2716 w Jodłowej Nr XII/50/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jodłowa 12484
2717 w Jodłowej Nr XII/51/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów 12487
2718 w Jodłowej Nr XII/52/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Jodłowa w 2004 roku 12487
2719 w Jodłowej Nr XII/53/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 12488
2720 w Jodłowej Nr XII/54/03 z dnia 10 grudnia 2003 r w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 12488
2721 w Kamieniu Nr XII/52/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Kamień 12489
2722 w Kamieniu Nr XII/53/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wyrysów i wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stawki tej opłaty oraz sposobu jej poboru i terminu płatności 12489
2723 w Kamieniu Nr XII/54/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie opłaty targowej 12490
2724 w Kamieniu Nr XII/55/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r w sprawie podatku od nieruchomości 12491
2725 w Kamieniu Nr XII/57/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego 12492
2726 w Świlczy Nr XI/93/2003 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12499
2727 w Świlczy Nr XI/94/2003 z dnia 28 listopada 2003 r w sprawie opłaty targowej 12499
POROZUMIENIE
2728 zawarte w dniu 3 listopada 2003 r pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Przeworskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r 12500
Dziennik Nr 178 z dnia 17.12.2003r. – część I
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2729 w Ustrzykach Dolnych Nr XIII/102/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych za 2004 rok 12508
2730 w Ustrzykach Dolnych Nr XIII/103/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne na 2004 rok. 12510
2731 w Ustrzykach Dolnych Nr XIII/104/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jego poboru na 2004 rok 12510
2732 w Ustrzytach Dolnych Nr XIII/105/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na terenie Gminy Ustrzyki Dolne, zarządzenia poboru w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso 12511
2733 w Ustrzykach Dolnych Nr XIII/106/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzorów deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości rolny, leśny. 12512
UCHWAŁY RAD GMIN:
2734 w Besku Nr IX/89/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 12532
2735 w Grodzisku Dolnym Nr XIV/90/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 12533
2736 w Jaworniku Polskim Nr 102/XI/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 12536
2737 w Jaworniku Polskim Nr 107/XI/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie Gminy Jawornik Polski. 12537
2738 w Jaworniku Polskim Nr 109/XI/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2004. 12538
2739 w Krzeszowie Nr XI/72/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 12538
2740 w Krzeszowie Nr XI/73/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004 12539
2741 w Krzeszowie Nr XI/74/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Krzeszów w roku 2004. 12539
2742 w Krzeszowie Nr XI/75/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej na terenie Gminy Krzeszów na rok 2004 12540
2743 w Krzeszowie Nr XI/76/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru na rok 2004. 12540
2744 w Krzeszowie Nr XI/77/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad ustalenia i terminu płatności tego podatku oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na rok 2004 12541
2745 w Krzeszowie Nr XI/78/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 12542
2746 w Krzeszowie Nr XI/79/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2004 12544
2747 w Krzywczy Nr 94/XI/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy w 2004 r. 12545
2748 w Krzywczy Nr 95/XI/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Krzywcza w 2004 r. 12545
2749 w Krzywczy Nr 99/XI/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krzywcza. 12546
2750 w Krzywczy Nr 100/XI/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w 2004 r. podatków od osób fizycznych rolnego, od nieruchomości i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12548
2751 w Łańcucie Nr XIII/87/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 12549
2752 w Majdanie Królewskim Nr XI/73/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004. 12551
2753 w Majdanie Królewskim Nr XI/74/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004. 12551
2754 w Majdanie Królewskim Nr XI/75/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004. 12552
2755 w Majdanie Królewskim Nr XI/76/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004. 12553
2756 w Majdanie Królewskim Nr XI/77/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na rok 2004 12555
2757 w Majdanie Królewskim Nr XI/79/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach. 12556
2758 w Majdanie Królewskim Nr XI/80/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach. 12568
2759 w Majdanie Królewskim Nr XI/81/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 12575
2760 w Markowej Nr XIV/56/03 z dnia 13 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2003 roku. 12585
2761 w Markowej Nr XIV/57/03 z dnia 13 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 12585
2762 w Markowej Nr XIV/58/03 z dnia 13 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 12586
2763 w Markowej Nr XIV/59/03 z dnia 13 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso. 12587
2764 w Markowej Nr XIV/60/03 z dnia 13 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok w Gminie Markowa. 12587
2765 w Nozdrzcu Nr XI/100/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości. 12589
2766 w Nozdrzcu Nr XI/101/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12590
2767 w Orłach Nr IX/79/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Orły. 12593
2768 w Orłach Nr IX/80/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 12595
2769 w Orłach Nr IX/81/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 12596
2770 w Orłach Nr IX/82/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości 12597
2771 w Orłach Nr IX/83/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach oraz wprowadzenia zmiany w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach 12597
2772 w Orłach Nr IX/89/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orły i uchylenia własnej uchwały. 12604
2773 w Pawłosiowie Nr X/70/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok. 12605
2774 w Pawłosiowie Nr X/71/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatków i opłat lokalnych na 2004 rok. 12605
2775 w Pawłosiowie Nr X/72/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta, będącego podstawą obliczenia podatku rolnego na 2004 rok oraz poboru tego podatku w drodze inkasa na obszarze Gminy Pawłosiów. 12606
2776 w Pawłosiowie Nr X/73/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty targowej 12606
2777 w Pawłosiowie Nr X/74/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Pawłosiów na 2004 rok. 12607
2778 w Pawłosiowie Nr X/75/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2004 rok 12610
2779 w Rokietnicy Nr XII/42/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia średniej ceny żyta dla celów podatku rolnego na 2004 r. 12610
2780 w Rokietnicy Nr XII/43/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 12611
2781 w Rokietnicy Nr XII/44/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rokietnica. 12611
2782 w Roźwienicy Nr 73/X/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Roźwienica na 2004 rok. 12614
2783 w Roźwienicy Nr 74/X/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 12614
2784 w Wielopolu Skrzyńskim Nr X/55/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/02 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12615
2785 w Zaleszanach X/98/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 12619
2786 w Zaleszanach X/100/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Zaleszany 12620
2787 w Zaleszanach X/104/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na terenie Gminy Zaleszany, terminu płatności oraz sposobu jego poboru 12620
2788 w Zaleszanach X/106/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 12621
2789 w Żurawicy Nr XI/101/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych w 2004 r. 12624
Dziennik Nr 178 z dnia 17.12.2003r. – część II
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2790 w Cieszanowie Nr 96/XI/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 12629
2791 w Jarosławiu Nr 175/XIX/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawek oraz sposobu jej poboru 12629
2792 w Lesku Nr VIII/94/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/113/99 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości opłaty targowej 12630
2793 w Lesku Nr IX/95/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od nieruchomości 12631
2794 w Lesku Nr IX/96/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatku od środków transportowych 12631
2795 w Lesku Nr IX/97/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/94/03 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/113/99 Rady Miejskiej w Lesku z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz wysokości opłaty targowej 12634
2796 w Leżajsku Nr X/104/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawek oraz sposobu jej poboru 12634
2797 w Mielcu Nr X/86/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłat administracyjnych za czynności urzędowe na 2004 rok 12635
2798 w Narolu Nr 74/IX/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego 12635
2799 w Narolu Nr 75/IX/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 12636
2800 w Narolu Nr 76/IX/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12636
2801 w Narolu Nr 77/IX/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12639
2802 w Narolu Nr 80/IX/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12645
2803 w Nowej Dębie Nr XVIII/129/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej, określenia wysokości stawek oraz sposobu jej poboru 12645
2804 w Ropczycach Nr XIII/132/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004 roku 12646
2805 w Ropczycach Nr XIV/134/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/132/2003 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2004 roku 12647
2806 w Ropczycach Nr XIV/135/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 12647
2807 w Ropczycach Nr XIV/136/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny DR-1 12654
2808 w Ropczycach Nr XIV/137/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny DL-1 12660
2809 w Rudniku nad Sanem Nr XI/82/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 12664
2810 w Sokołowie Młp. Nr XI/106/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 12664
2811 w Sokołowie Młp. Nr XI/109/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości – tekst jednolity 12665
2812 w Zagórzu Nr VIII/70/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 12666
2813 w Zagórzu Nr VIII/71/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 12666
2814 w Zagórzu Nr VIII/72/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 12667
2815 w Zagórzu Nr VIII/73/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, zwolnień, zasad jego poboru, terminów płatności, zarządzenie inkasa tj. wyznaczenie inkasentów i określenia wynagrodzeń za inkaso 12669
2816 w Zagórzu Nr VIII/75/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 12669
UCHWAŁY RAD GMIN:
2817 w Boguchwale Nr XIV/139/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Boguchwała 12674
2818 w Brzyskach Nr XII/50/03 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie obliczeń podatku rolnego 12674
2819 w Chmielniku Nr XII/75/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów 12675
2820 w Chorkówce Nr XI/88/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu poboru 12675
2821 w Dydni Nr XIV/99/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności podatkowych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 12676
2822 w Haczowie Nr XI/89/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 12677
2823 w Horyńcu – Zdroju Nr X/75/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta 12677
2824 w Horyńcu – Zdroju Nr X/77/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Horyniec – Zdrój za 2004 rok 12678
2825 w Horyńcu – Zdroju Nr X/79/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 12678
2826 w Horyńcu – Zdroju Nr X/80/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej 12679
2827 w Horyńcu – Zdroju Nr X/81/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty miejscowej 12679
2828 w Horyńcu – Zdroju Nr X/86/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Horyniec – Zdrój na 2004 rok 12680
2829 w Horyńcu – Zdroju Nr X/88/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego na terenie Gminy Horyniec – Zdrój w 2004 roku 12684
2830 w Jaśle Nr XIII/70/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 12685
2831 w Jaworniku Polskim Nr 103/XI/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 12685
2832 w Krempnej Nr XI/85/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku 12686
2833 w Lubaczowie Nr XI/127/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok 12688
2834 w Lubaczowie Nr XI/128/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 12688
2835 w Lubaczowie Nr XI/129/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2004 rok 12694
2836 w Lubaczowie Nr XII/139/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12694
2837 w Miejscu Piastowym Nr XII/95/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 12697
2838 w Nowym Żmigrodzie Nr X/89/03 z dnia 29 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 12698
2839 w Sanoku Nr XI/93/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12699
2840 w Sanoku Nr XI/94/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12700
2841 w Sanoku Nr XI/95/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad jego poboru oraz terminu płatności 12703
2842 w Tarnowcu Nr XII/94/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 12703
2843 w Tarnowcu Nr XII/95/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 12704
2844 w Tarnowcu Nr XII/96/2003 z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie stawki podatku od posiadania psów, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 12707
2845 w Tryńczy Nr X/82/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tryńcza 12707
2846 w Tryńczy Nr X/83/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 r. przyjmowanej za podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 rok 12708
2847 w Tryńczy Nr X/84/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 12708
2848 w Wadowicach Górnych Nr XIII/57/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Wadowice Górne w roku 2004 12710
2849 w Wadowicach Górnych Nr XIII/58/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów oraz zwolnień od tego podatku w 2004 roku na terenie Gminy Wadowice Górne 12711
2850 w Wadowicach Górnych Nr XIII/59/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 na terenie Gminy Wadowice Górne 12711
2851 w Wadowicach Górnych Nr XIII/60/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w roku 2004 na terenie Gminy Wadowice Górne 12712
2852 w Wadowicach Górnych Nr XIII/61/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na tok 2004 na terenie Gminy Wadowice Górne 12712
2853 w Wadowicach Górnych Nr XIII/62/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej na terenie Gminy Wadowice Górne na rok 2004, zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnienia od tej opłaty 12713
2854 w Wiązownicy Nr X/97/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12713
2855 w Wiązownicy Nr X/99/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12714
2856 w Wiązownicy Nr X/102/2003 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na 2004 rok 12717
2857 w Wojaszówce Nr IX/86/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 12717
2858 w Wojaszówce Nr IX/87/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12720
2859 w Zarszynie Nr XI/87/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości 12720
2860 w Zarszynie Nr XI/89/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności tego podatku 12721
2861 w Zarszynie Nr XI/90/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty targowej 12722
2862 w Zarszynie Nr XI/91/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty administracyjnej 12722
2863 w Zarszynie Nr XI/93/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 26 lutego 2003 r. Nr V/42/03 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 12723
2864 w Zarszynie Nr XII/98/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych 12723
2865 w Zarzeczu Nr 83/XI/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości. 12726
2866 w Zarzeczu Nr 84/XI/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz sposobu jego poboru 12727
2867 w Zarzeczu Nr 85/XI/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Zarzecze 12727
2868 w Żołyni Nr VIII/54/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej 12730
2869 w Żołyni Nr VIII/61/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie uchylenia uchwał Rady Gminy w Żołyni dot. zwolnień z podatku od nieruchomości 12731
2870 w Żołyni Nr VIII/62/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 12731
2871 w Żurawicy Nr XI/95/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu jego poboru na terenie Gminy Żurawica w roku 2004 12734
2872 w Żurawicy Nr XI/97/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w poszczególnych sołectwach oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 12734
2873 w Żyrakowie Nr XII/150/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Żyraków na 2004 rok 12735
2874 w Żyrakowie Nr XII/151/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej 12736
2875 w Żyrakowie Nr XII/152/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 12737
2876 w Żyrakowie Nr XII/153/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żyraków 12737
2877 w Żyrakowie Nr XII/154/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych przez podatnika podatku rolnego na terenie Gminy Żyraków 12740
POROZUMIENIE
2878 zawarte w dniu 10 grudnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2004 r. 12740
Dziennik Nr 178 z dnia 17.12.2003r. – część III
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2879 w Łańcucie Nr XI/68/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/2002 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 12747
2880 w Łańcucie Nr XI/69/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta Łańcuta, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 12749
2881 w Przemyślu Nr 143/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Słowackiego I/UR/03” 12750
UCHWAŁY RAD GMIN:
2882 w Besku Nr VIII/76/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XII/60/99 z dnia 28 października 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w Gminie Besko 12753
2883 w Brzyskach Nr V/25/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu Gminy Brzyska. 12753
2884 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr XI/111/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na 2004 rok 12768
2885 w Gorzycach Nr XIV/74/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gorzyce w roku 2004 12768
2886 w Gorzycach Nr XIV/75/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2004 12769
2887 w Gorzycach Nr XIV/76/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2004 12769
2888 w Gorzycach Nr XIV/77/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2004 12770
2889 w Gorzycach Nr XIV/78/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Gorzyce na rok 2004 12770
2890 w Gorzycach Nr XIV/79/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 12771
2891 w Gorzycach Nr XIV/80/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 12772
2892 w Gorzycach Nr XIV/81/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 12774
2893 w Harasiukach Nr X/61/03 z dnia 29 października 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy 12776
2894 w Harasiukach Nr XI/65/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 12776
2895 w Harasiukach Nr XI/66/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej za wydane wypisy i wyrysy 12777
2896 w Horyńcu – Zdroju Nr X/78/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Horyniec – Zdrój 12777
2897 w Kuryłówce Nr IX/68/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawek oraz sposobu jej poboru 12778
2898 w Laszkach Nr XII/69/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 12778
2899 w Laszkach Nr XII/70/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatku od nieruchomości 12779
2900 w Laszkach Nr XII/72/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 12787
2901 w Niwiskach Nr XI/86/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Niwiska na 2004 rok 12791
2902 w Niwiskach Nr XI/87/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych na 2004 r. 12794
2903 w Niwiskach Nr XI/88/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany wzoru deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości 12795
2904 w Ostrowie Nr XV/107/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2004 r. 12802
2905 w Ostrowie Nr XV/108/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od nieruchomości 12802
2906 w Ostrowie Nr XV/109/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od posiadania psów 12803
2907 w Ostrowie Nr XV/110/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ostrów 12803
2908 w Ostrowie Nr XV/111/2003 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej od 2004 r. 12806
2909 w Padwi Narodowej Nr IV/23/03 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Padew Narodowa 12807
2910 w Pawłosiowie Nr X/76/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji dla celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 12818
2911 w Radymnie Nr XIV/76/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny żyta do podatku rolnego na 2004 r. 12835
2912 w Radymnie Nr XIV/77/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radymno na 2004 rok 12835
2913 w Radymnie Nr XIV/78/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Radymno 12836
2914 w Radymnie Nr XIV/79/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Radymno 12836
2915 w Radymnie Nr XIV/80/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty administracyjnej 12840
2916 w Radymnie Nr XIV/81/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia podatku od posiadania psów na obszarze Gminy Radymno 12840
2917 w Radymnie Nr XIV/82/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 12841
2918 w Rakszawie Nr XI/54/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 12849
2919 w Rakszawie Nr XI/55/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rakszawa 12849
2920 w Rakszawie Nr XI/56/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości podatku od posiadania psów 12851
2921 w Rakszawie Nr XI/58/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 12852
2922 w Żurawicy Nr XI/100/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Żurawica w 2004 r. 12853
Dziennik Nr 179 z dnia 18.12.2003r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
2923 Nr XVI/158/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 12859
2924 Nr XVI/159/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmiany w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 12860
2925 Nr XVI/160/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 12862
UCHWAŁA RADY POWIATU
2926 w Leżajsku Nr XVII/115/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego 12862
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2927 w Jarosławiu Nr 150/XV/03 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego tereny użytkowane rolniczo położone po zachodniej stronie ulicy Starosanowej 12870
2928 w Jarosławiu Nr 151/XV/03 z dnia 6 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren położony wzdłuż istniejącego ciągu pieszego w rejonie ul. Pruchnickiej i Elektrownianej 12874
2929 w Jaśle Nr XII/94/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w Jaśle 12878
2930 w Jaśle Nr XV/115/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-składowa osiedle Brzyszczki” 12885
2931 w Jaśle Nr XV/121/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w Jaśle 12889
2932 w Jedliczu Nr XIII/138/2003 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Jedlicze oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 12889
2933 w Krośnie Nr XV/313/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty 12891
2934 w Mielcu Nr X/90/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2003 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego, usług, ogrodów działkowych i komunikacji w Mielcu przy ul. W. Witosa 12892
2935 w Mielcu Nr X/91/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia Miasta Mielca 12898
2936 w Rzeszowie Nr XV/161/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 23/5/2000 „Nowe Miasto – Czekaj” przy ul. Rejtana i al. Niepodległości w Rzeszowie w części oznaczonej konturem ABCDEFGHIJK 12913
2937 w Rzeszowie Nr XV/162/2003 z dnia 28 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 67/18/2002 przy ul. kpt. W. Raginisa – południe na osiedlu „Baranówka IV” w Rzeszowie 129264
2938 w Tyczynie Nr XII/97/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Hermanowa i Kielnarowa 12931
2939 w Tyczynie Nr XIII/105/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 9/2003 terenu zabudowy jednorodzinnej we wsi Biała 12935
2940 w Ustrzykach Dolnych Nr X/84/2003 z dnia 2 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strwiążyk – III” przy ul. Strwiążyk w Ustrzykach Dolnych pod budownictwo mieszkaniowe jako funkcja wiodąca 12938
2941 w Ustrzykach Dolnych Nr X/87/2003 z dnia 2 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzegi Dolne I” w Gminie Ustrzyki Dolne 12942
UCHWAŁY RAD GMIN:
2942 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr IX/90/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej w miejscowości Dąbrówki Gmina Czarna 12945
2943 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr IX/91/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług publicznych i komercyjnych w miejscowości Dąbrówki Gmina Czarna 12951
2944 w Krasiczynie Nr 61/IX/03 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Prałkowce – Długie/03” 12957
2945 w Pruchniku Nr 92/XII/2003 z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Pruchnik 12960
2946 w Starym Dzikowie Nr 89/XI/2003 z dnia 19 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cewków 12961
POROZUMIENIE
2947 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia przez Powiat Krośnieński, Miastu Krosno prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu krośnieńskiego 12965
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:
2948 w Jaśle Nr 115/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jasielskiego 12966
Dziennik Nr 180 z dnia 19.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2949 w Jaśle Nr XV/116/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Kazimierza Wielkiego – Nr 37” 12970
2950 w Jaśle Nr XV/125/2003 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie targowisk i ich regulaminów 12973
2951 w Krośnie Nr XV/328/03 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych 12980
2952 w Nisku Nr XIV/170/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedla Malce III w Nisku” 12982
UCHWAŁY RAD GMIN:
2953 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VII/68/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chrewt 6” 12989
2954 we Frysztaku Nr XIV/76/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej 12994
2955 we Frysztaku Nr XIV/80/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2004 rok 12995
2956 we Frysztaku Nr XIV/81/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 rok 12995
2957 w Łańcucie Nr XIII/85/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/02 Rady Gminy Łańcut z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 12999
2958 w Łańcucie Nr XIII/86/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 13000
2959 w Łańcucie Nr XIII/88/03 z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia ceny żyta przyjętej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łańcut na rok 2004 13000
2960 w Skołyszynie Nr X/79/03 z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Skołyszyn 13001
2961 w Tuszowie Narodowym Nr XIII/91/2003 z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004 13019
2962 w Żurawicy Nr XI/96/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Żurawica w roku 2004 13021
2963 w Żurawicy Nr XI/99/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów oraz sposobu jego poboru w roku 2004 13021
2964 w Żurawicy Nr XI/103/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żurawica 13022
INFORMACJA:
2965 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 grudnia 2003 r. nr OWA-820/6-A/16/KRA/2003/II/TKł w sprawie taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Dalkia Termika S.A w części dotyczącej prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło w Krakowie i Rzeszowie 13026
Dziennik Nr 181 z dnia 20.12.2003r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
2966 Nr XVII/175/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 13030
2967 Nr XVII/176/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 13033
2968 Nr XVII/177/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 13034
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
2969 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Szwedy w Gminie Jarocin 13034
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2970 w Kolbuszowej Nr XV/121/03 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Kolbuszowa 13035
2971 w Lubaczowie Nr 114/XVI/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej 13050
2972 w Mielcu Nr X/88/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Regionalnej na lata 2004 – 2008 13051
2973 w Mielcu Nr X/89/03 z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy Horyzontalnej na rok 2004 13058
2974 w Strzyżowie Nr XIV/111/03 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego 13064
UCHWAŁY RAD GMIN:
2975 w Baligrodzie Nr XIII/61/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 13064
2976 w Baligrodzie Nr XIII/62/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości 13065
2977 w Baligrodzie Nr XIII/63/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 13071
2978 w Baligrodzie Nr XIII/64/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie opłat administracyjnych za wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baligród 13073
2979 w Baligrodzie Nr XIII/65/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baligród na lata 2004 – 2008” 13074
2980 w Baligrodzie Nr XIII/67/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej 13077
2981 w Korczynie Nr XII/96/03 z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2004 r. 13078
POROZUMIENIA:zawarte w dniu 16 grudnia 2003 r. w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu kontroli przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz organizatorów turystyki w zakresie zapewnienia opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej pomiędzy:
2982 Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego 13080
2983 Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Magurskiego Parku Narodowego 13081
2984 Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Zarządu Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Krośnie 13082
2985 Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu 13083
INFORMACJA
2986 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 grudnia 2003 r. zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Firmy „WAFRO” sp. z o.o. z siedzibą w Brzozowie 13084
Dziennik Nr 182 z dnia 22.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
2987 w Dukli Nr XIII/88/03 z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 13086
2988 w Nisku Nr XIV/171/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 1 – Nr 16, Nr 19 – Nr 21, Nr 24 – Nr 27 terenów położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Nisko 13088
2989 w Rymanowie Nr IX/110/03 z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Rymanów do kategorii dróg gminnych 13121
UCHWAŁY RAD GMIN:
2990 w Adamówce Nr XI/90/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 13126
2991 w Czerminie Nr XII/58/03 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 13132
2992 w Czerminie Nr XII/59/03 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 13136
2993 w Czerminie Nr XII/60/03 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 13140
2994 w Czerminie Nr XII/61/03 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 13144
2995 w Czerminie Nr XII/62/03 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 13148
2996 w Czerminie Nr XII/63/03 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 13152
2997 w Czerminie Nr XII/64/03 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 13156
2998 w Czerminie Nr XII/65/03 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 13160
2999 w Czerminie Nr XII/66/03 z dnia 22 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 13164
3000 w Zarszynie Nr IX/67/2003 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaćmierz 13168
3001 w Zarszynie Nr IX/68/2003 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaćmierz Przedmieście 13174
3002 w Zarszynie Nr IX/69/2003 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Długie 13180
3003 w Zarszynie Nr XI/95/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zarszyn 13186
Dziennik Nr 183 z dnia 29.12.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
3004 w Adamówce Nr XI/94/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Adamówka 13195
3005 w Krasnem Nr XIII/107/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawki opłaty administracyjnej, sposobu poboru i terminu płatności 13198
3006 w Krasnem Nr XIII/108/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek kwotowych opłaty targowej, zarządzenia poboru, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 13199
3007 w Krasnem Nr XIII/118/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi z terenu Gminy Krasne do kategorii dróg gminnych 13200
3008 w Krempnej Nr XI/86/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krempna – „Krempna” 13202
3009 w Krempnej Nr XI/87/2003 z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Krempna – Świątkowa Mała” 13205
3010 w Niwiskach Nr XI/95/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Trześń 13208
3011 w Przecławiu Nr XI/91/2003 z dnia 15 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2003 terenu pod stację paliw z częścią usługowo – handlową w miejscowości Tuszyma w Gminie Przecław 13214
3012 w Zarzeczu Nr 69/IX/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Mieszkaniowego w Zarzeczu 13217
3013 w Zarzeczu Nr 70/IX/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kisielów 13221
3014 w Zarzeczu Nr 71/IX/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łapajówka 13225
3015 w Zarzeczu Nr 72/IX/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Maćkówka 13230
3016 w Zarzeczu Nr 73/IX/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pełnatycze 13234
3017 w Zarzeczu Nr 74/IX/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rożniatów 13239
3018 w Zarzeczu Nr 75/IX/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Siennów 13243
3019 w Zarzeczu Nr 76/IX/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zarzecze 13248
3020 w Zarzeczu Nr 77/IX/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zalesie 13252
3021 w Zarzeczu Nr 78/IX/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurawiczki 13257
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
3022 Nr 218/03 z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2004 r. 13261
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
3023 z dnia 22 grudnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Przecław przeprowadzonych w dniu 21 grudnia 2003 r. 13263
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
3024 Nr OKR-421-112(12)/2003/180/HH z dnia 23 grudnia 2003 r. (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu 13263
INFORMACJA
3025 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/348B/332/W/OKR/2003/WS (Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku 13268
Dziennik Nr 184 z dnia 30.12.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3026 w Krośnie Nr XVI/331/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie Miasta Krosna 13271
3027 w Ropczycach Nr XV/142/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2002 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 2 grudnia 2002 roku w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów od 2003 roku 13272
3028 w Rzeszowie Nr XVIII/206/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 13272
3029 w Rzeszowie Nr XVIII/209/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej 13273
3030 w Rzeszowie Nr XVIII/215/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 13275
3031 w Sanoku Nr XXI/224/03 z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Sanoku przeznaczonego po budowę ulicy zbiorczej typu „Z” od skrzyżowania z ul. Stawiska do skrzyżowania z ul. Robotniczą 13276
3032 w Sokołowie Młp. Nr XII/126/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych – tekst jednolity 13281
UCHWAŁY RAD GMIN:
3033 w Chmielniku Nr XIII/77/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 13284
3034 w Gorzycach Nr XV/84/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Gorzyce 13287
3035 w Gorzycach Nr XV/86/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Trześń-Błonie”, terenu położonego w miejscowości Trześń w Gminie Gorzyce 13340
3036 w Krempnej Nr XII/96/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie przyznania dodatków mieszkaniowych 13345
3037 w Krościenku Wyżnem Nr XI/78/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych na 2004 rok 13345
3038 w Nowym Żmigrodzie Nr XII/102/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy Nowy Żmigród” 13347
3039 w Orłach Nr X/92/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy 13351
3040 w Padwi Narodowej Nr XIII/66/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie dokonania zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Padew Narodowa 13353
3041 w Solinie Nr X/186/03 z dnia 29 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 13353
Dziennik Nr 185 z dnia 31.12.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
3046 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Wojewody Krośnieńskiego w sprawie utworzenia Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku Krajobrazowego 13367
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3047 brzozowskiego Nr XV/73/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego 13368
3048 łańcuckiego Nr XIII/62/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Łańcuckiego lub własność powiatowych osób prawnych oraz zasad ustalania czynszu 13368
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3049 w Błażowej Nr XIII/78/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Błażowa 13370
3050 w Dukli Nr XIV/99/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dukla 13370
3051 w Krośnie Nr XVI/332/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 13379
3052 w Krośnie Nr XVI/333/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego 13379
3053 w Lesku Nr X/103/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości dodatku mieszkaniowego 13380
3054 w Łańcucie Nr XII/74/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz określenia opłat i sposobu ich pobierania za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania 13380
3055 w Radymnie Nr 95/X/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych 13383
3056 w Rymanowie Nr X/117/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 13383
3057 w Rymanowie Nr X/118/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenia wysokości stawek oraz sposobu jej poboru 13395
3058 w Sędziszowie Młp. Nr X/99/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych służących do ustalenia dodatków mieszkaniowych 13395
3059 w Tyczynie Nr XII/98/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług sportu, turystyki i rekreacji położonych w miejscowości Borek Stary Gminy Tyczyn 13396
UCHWAŁY RAD GMIN:
3060 w Chłopicach Nr VIII/47/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru 13401
3061 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr VIII/82/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 13402
3062 w Grodzisku Dolnym Nr XV/102/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/90/03 Rady Gminy w Grodzisku Dolnym z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych 13403
3063 w Haczowie Nr XII/97/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej 13404
3064 w Hyżnem Nr XII/84/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian we wzorze deklaracji na podatek od nieruchomości i informacji o nieruchomościach 13404
3065 w Kołaczycach Nr XVI/76/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bieździadka 5” w Gminie Kołaczyce 13405
3066 w Leżajsku Nr XV/115/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego uchwałą Nr XXXI/265/2002 z dnia 25 marca 2002 r. dla fragmentu terenu w miejscowości Piskorowice zgodnie z rysunkiem planu, stanowiącym załącznik do uchwały 13408
3067 w Łańcucie Nr XIV/97/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Łańcut 13412
3068 w Medyce Nr XIII/73/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych 13413
3069 w Przecławiu Nr XII/94/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2003 terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rzemień w Gminie Przecław 13414
3070 w Rakszawie Nr XII/64/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie przedmiotowego zwolnienia z podatku od nieruchomości 13417
3071 w Raniżowie Nr XIV/87/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych 13417
3072 w Starym Dzikowie Nr 109/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla obliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego 13420
3073 w Starym Dzikowie Nr 111/XIII/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie 13420
3074 w Tryńczy Nr X/85/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Tryńcza 13430
3075 w Wadowicach Górnych Nr XIV/65/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach 13466