Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 99 z dnia 1.09.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1600 we Frysztaku Nr V/31/2003 z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 7546
1601 w Kamieniu Nr IV/22/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Kamień na 2003 r. 7561
1602 w Ostrowie Nr X/77/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wola Ociecka Gmina Ostrów 7569
POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
1603 Nr 136 z dnia 21 sierpnia 2003 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie utworzenia Zespołu Szkół pod nazwą Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego ze szkół – Szkoła Podstawowa w Gawłuszowicach i Gimnazjum w Gawłuszowicach 7582
Dziennik Nr 100 z dnia 2.09.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1604 w Lubaczowie Nr 50/VII/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta Lubaczowa na 2003 rok 7586
1605 w Łańcucie Nr VIII/56/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 7597
1606 w Nowej Sarzynie Nr VI/52/2003 z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Nowa Sarzyna na 2003 r. 7597
UCHWAŁA RADY GMINY
1607 w Bukowsku Nr IV/30/03 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 7608
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1608 Nr OKR-421-75(6)/2003/529/JI z dnia 27 sierpnia 2003 r.(„Ciepłownia Łańcut” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łańcucie) 7620
Dziennik Nr 101 z dnia 3.09.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1609 w Radymnie Nr 23/IV/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2003 r. 7626
1610 w Sanoku Nr IX/93/02 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2003 7634
UCHWAŁY RAD GMIN:
1611 w Jaśle Nr VIII/49/03 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu skansenu archeologicznego – „Trzcinica – IV” 7657
1612 w Ostrowie Nr X/71/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Blizna Gmina Ostrów 7660
INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1613 Nr WCC/151D/221/W/OKR/2003/WS i Nr PCC/160B/221/W/OKR/2003/WS (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy) 7663
Dziennik Nr 102 z dnia 4.09.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1614 w Jaśle Nr V/44/2003 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jasła na 2003 rok 7666
1615 w Leżajsku Nr V/37/03 z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok 7705
UCHWAŁY RAD GMIN:
1616 w Gorzycach Nr VI/38/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 7716
1617 w Harasiukach Nr VI/41/2003 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 7725
Dziennik Nr 103 z dnia 5.09.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1618 w Łańcucie Nr V/32/2003 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta Łańcuta na rok 2003 7734
UCHWAŁY RAD GMIN:
1619 w Besku Nr IV/33/2003 z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Besko na 2003 rok 7748
1620 w Chłopicach Nr III/16/2003 z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 7757
1621 w Świlczy Nr VII/58/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę usługową o charakterze nieuciążliwym oraz pod zabudowę mieszkaniową we wsi Świlcza 7765
Dziennik Nr 104 z dnia 6.09.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1622 z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Woronikówka” 7774
1623 z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Gołoborze” 7775
1624 z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Cisy na Górze Jawor” 7776
1625 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Olszyna Łęgowa w Kalnicy” 7777
1626 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Sine Wiry” 7778
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1627 w Baranowie Sandomierskim Nr VIII/42/2003 z dnia 26 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim nr XXVII/179/2001 z dnia 9 lutego 2001 roku w sprawie określenia zasady poboru oraz terminów płatności opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 7780
1628 w Jarosławiu Nr 71/VIII/2003 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta Jarosławia na 2003 r. 7780
UCHWAŁA RADY GMINY
1629 w Ostrowie Nr X/75/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Ostrów Gmina Ostrów 7795
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1630 Nr OKR-421-69(6)/2003/1274/JM z dnia 13 sierpnia 2003 r. (Elektrownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli) 7808
Dziennik Nr 105 z dnia 8.09.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1631 w Krośnie Nr VI/109/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta Krosna na prawach powiatu na 2003 rok 7814
1632 w Ropczycach Nr X/101/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/384/2001 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej od 2002 r. 7891
Dziennik Nr 106 z dnia 9.09.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1633 w Kolbuszowej Nr VII/52/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2003 rok 7894
1634 w Przemyślu Nr 21/2003 z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2003 rok 7910
UCHWAŁY RAD GMIN:
1635 w Dubiecku Nr 44/VI/2003 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Dubiecko na 2003 r. 7936
1636 w Wiązownicy Nr VII/62/03 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Wiązownica 7949
Dziennik Nr 107 z dnia 10.09.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1637 w Cieszanowie Nr 9/II/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 7962
1638 w Jedliczu Nr IX/93/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jedlicze. 7962
1639 w Oleszycach Nr V/45/03 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2003 rok 7979
1640 w Przeworsku Nr XI/73/03 z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/328/2002 Rady Miasta Przeworska z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie lokalizacji targowiska na terenie Miasta Przeworsk oraz ustalenie regulaminu targowiska 7988
1641 w Ulanowie Nr V/29/2002 z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Ulanów na 2003 r. 7990
UCHWAŁY RAD GMIN:
1642 w Baligrodzie Nr IX/42/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty targowej 7998
1643 w Czarnej (pow. dębicki) Nr IX/94/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna 7999
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU:
1644 z dnia 1 września 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubaczów w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 31 sierpnia 2003 r. 8017
1645 z dnia 1 września 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pruchnik w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 31 sierpnia 2003 r. 8017
POROZUMIENIE
1646 zawarte w dniu 29 sierpnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Zakładu Obsługi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie powierzenia wykonywania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu obsługi dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanych jednostek oraz przedsiębiorstw, dla których organem założycielskim był Wojewoda Podkarpacki 8018
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1647 Nr OKR-421-67(8)/2003/1334/WK z dnia 2 września 2003 r. (Elektrociepłownia Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu) 8019
Dziennik Nr 108 z dnia 11.09.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1648 w Radymnie Nr 53/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „3 – go MAJA” 8027
1649 w Radymnie Nr 54/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „1839-1840″ 8029
1650 w Radymnie Nr 55/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „BEMA” 8031
1651 w Radymnie Nr 56/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „1640″ 8033
1652 w Radymnie Nr 57/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „1658-1659” 8035
1653 w Radymnie Nr 58/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „SŁOWACKIEGO” 8037
1654 w Radymnie Nr 59/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „KOŚCIUSZKI” 8040
1655 w Radymnie Nr 60/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „DOLNA” 8042
1656 w Radymnie Nr 61/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „NADBRZEŻNA” 8044
1657 w Radymnie Nr 62/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „ZASANIE” 8047
1658 w Radymnie Nr 63/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „SANOWA” 8051
1659 w Radymnie Nr 64/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „ZAGRODY” 8054
1660 w Radymnie Nr 65/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „ZŁOTA GÓRA I” 8056
1661 w Radymnie Nr 66/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „ZŁOTA GÓRA II” 8061
1662 w Radymnie Nr 67/VI/2003 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Radymna – „LWOWSKA – JANA PAWŁA II” 8064
1663 w Tyczynie Nr IV/24/2003 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Tyczyn na 2003 rok 8066
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1664 zmieniającej okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego Xw ustalonego w taryfie dla ciepła Gminy Nowa Sarzyna prowadzącej działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego pn. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Nowej Sarzynie 8075
Dziennik Nr 109 z dnia 12.09.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1665 z dnia 9 września 2003 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Przemyskiego Nr 1 z dnia 30 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości województwa przemyskiego zaliczonych do terenów górskich i górzystych 8078
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1666 w Iwoniczu-Zdroju Nr XI/104/03 z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Iwonicz-Zdrój na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2003 8078
UCHWAŁY RAD GMIN:
1667 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr VIII/80/03 z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Czarnej Nr V/57/03 z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia prowizyjnego dla nich za inkaso podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych 8079
1668 w Domaradzu Nr IX/57/03 z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr XIII/97/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek oraz poboru opłaty targowej 8079
1669 w Haczowie Nr VII/65/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od posiadania psów w 2003 roku 8080
1670 w Krasnem Nr V/43/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Krasne na 2003 rok 8080
1671 w Krempnej Nr VI/40/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krempna na 2003 rok 8090
1672 w Łańcucie Nr VII/57/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia prowizyjnego dla prowadzących inkaso podatku rolnego, od nieruchomości oraz leśnego od osób fizycznych 8099
1673 w Przemyślu Nr V/32/2003 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 8100
1674 w Świlczy Nr VIII/72/03 z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy 8110
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
1675 z dnia 2 września 2003 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miejskiej w Kolbuszowej 8111
POROZUMIENIA:
1676 zawarte w dniu 29 sierpnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Brzostem w sprawie przekazania zadań z zakresu ochrony zdrowia 8111
1677 zawarte w dniu 20 sierpnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Czarna w sprawie przekazania zadań z zakresu ochrony zdrowia 8113
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1678 Nr 137/2003 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Haczowie 8114
Dziennik Nr 110 z dnia 13.09.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1679 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Leśnictwa z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 8118
1680 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 8119
1681 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 8120
1682 z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 8121
UCHWAŁY RAD GMIN:
1683 w Jarosławiu Nr IV/25/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie budżetu Gminy Jarosław na 2003 r 8122
1684 w Kuryłówce Nr IV/42/03 z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 8130
1685 w Majdanie Królewskim Nr V/34/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 8139
1686 w Niwiskach Nr VI/42/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok. 8149
1687 w Rokietnicy Nr V/24/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Rokietnica na 2003 rok. 8160
1688 w Starym Dzikowie Nr 54/VI/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Stary Dzików na 2003 rok 8167
Dziennik Nr 111 z dnia 15.09.2003r.
OBWIESZCZENIA:
1689 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 61/VIII/2003 Rady Gminy Dubiecko z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Dubiecko 8178
1690 Rady Gminy Dubiecko z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 62/VIII/2003 Rady Gminy Dubiecko z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 8192
1691 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 10 września 2003 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w radzie gminy powyżej 20 tys. mieszkańców 8278
INFORMACJA
1692 o decyzji Prezesa URE, zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych XW, ustalonych w taryfie dla ciepła Zakładu Czynników Energetycznych Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Dębie 8278
Dziennik Nr 112 z dnia 16.09.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1693 w Cieszanowie Nr 19/II/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy w Cieszanowie na 2003 r. 8282
UCHWAŁY RAD GMIN:
1694 w Jarocinie Nr IV/31/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. 8291
1695 w Jaworniku Polskim Nr 49/VI/2003 z dnia 1 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Jawornik Polski na 2003 r. 8299
1696 w Leżajsku Nr IX/80/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji piasku we wsi Przychojec w Gminie Leżajsk 8307
1697 w Zaklikowie Nr VI/33/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Zaklików na 2003 r. 8309
1698 w Zaklikowie Nr VIII/41/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zaklików 8318
Dziennik Nr 113 z dnia 17.09.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1699 w Lubaczowie Nr V/48/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Lubaczów na 2003 r. 8322
1700 w Łańcucie Nr VI/41/03 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Łańcut na 2003 rok 8334
1701 w Pysznicy Nr VII/53/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pysznica 8346
1702 w Rakszawie Nr IV/31/03 z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 8350
Dziennik Nr 114 z dnia 18.09.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1703 we Fredropolu Nr V/40/2003 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. 8362
1704 w Iwierzycach Nr 37/03 z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwierzyce 8373
1705 w Komańczy Nr IV/33/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. 8387
1706 w Korczynie Nr V/35/03 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. 8402
1707 w Tuszowie Narodowym Nr VII/40/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Tuszów Narodowy na 2003 r. 8410
1708 w Tyrawie Wołoskiej Nr V/27/2003 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tyrawa Wołoska na 2003 r. 8418
Dziennik Nr 115 z dnia 19.09.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:
1709 w Sieniawie Nr VIII/74/03 z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sieniawa – Dybków 1/2002” dla terenów mieszkaniowych 8430
UCHWAŁY RAD GMIN:
1710 w Grębowie Nr VII/73/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Grębów 8433
1711 w Hyżnem Nr VII/49/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Hyżne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 8433
1712 w Hyżnem Nr VII/50/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych 8434
1713 w Hyżnem Nr VII/51/03 z dnia 25 czerwca 2003 r w sprawie ustalenia godzin granicznych otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności działających na terenie Gminy Hyżne 8435
1714 w Tryńczy Nr IV/32/03 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Tryńcza na rok 2003 8436
1715 w Wadowicach Górnych Nr VI/32/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2003 8443
1716 w Wiązownicy Nr VII/62/03 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Wiązownica 8454
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU:
1717 z dnia 8 września 2003 r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miasta Tarnobrzega 8466
1718 z dnia 15 września 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borowa przeprowadzonych w dniu 14 września 2003 r. 8466
Dziennik Nr 116 z dnia 20.09.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1719 w Pysznicy Nr 7/51/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 8470
1720 w Raniżowie Nr VI/38/03 z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. 8520
1721 w Wojaszówce Nr IV/24/2003 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wojaszówka na 2003 r. 8532
Dziennik Nr 117 z dnia 22.09.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1722 w Mielcu Nr VIII/56/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Mieleckiego 8554
UCHWAŁY RAD GMIN:
1723 w Bojanowie Nr VII/52/2003 z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 8566
1724 w Gaci Nr 26/IV/2003 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Gać na rok 2003 8568
1725 w Tarnowcu Nr V/24/2003 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 8577
1726 w Zarzeczu Nr 37/IV/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Zarzecze na 2003 rok 8583
Dziennik Nr 118 z dnia 23.09.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1727 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie uchylenia ochrony drzewa pomnikowego 8594
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1728 w Błażowej Nr IX/56/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Błażowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 8594
1729 w Głogowie Małopolskim Nr X/117/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat targowych. 8595
1730 w Mielcu Nr VIII/63/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg, istniejących na terenie Miasta Mielca do kategorii dróg gminnych 8595
1731 w Rudniku nad Sanem Nr IX/70/03 z dnia 8 września 2003 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych na terenie Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem 8596
1732 w Sieniawie Nr IX/82/03 z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład tego zasobu 8597
UCHWAŁY RAD GMIN:
1733 w Baligrodzie Nr X/49/2003 z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmiany statutu Gminy Baligród 8606
1734 w Nowym Żmigrodzie Nr IX/80/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarka 8607
1735 w Nowym Żmigrodzie Nr IX/81/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Mytarz 8615
1736 w Nowym Żmigrodzie Nr IX/82/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Żmigród 8623
1737 w Osieku Jasielskim Nr VII/51/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr V/39/2003 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Osiek Jasielski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 8631
1738 w Zaklikowie Nr XI/54/03 z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 8631
Dziennik Nr 119 z dnia 24.09.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1739 w Birczy Nr VI/54/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Bircza na 2003 rok 8634
1740 w Czarnej (pow. dębicki) Nr XI/109/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Gminy Czarna we wsi Czarna 8641
1741 w Gorzycach Nr XI/56/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 8/1/2003 w Gminie Gorzyce (Gorzyce – Osiedle) 8644
1742 w Gorzycach Nr XI/57/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 9/2/2003 w Gminie Gorzyce (wieś Wrzawy – Kąty) 8648
1743 w Horyńcu – Zdroju Nr IV/33/03 z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Horyniec – Zdrój na 2003 rok 8652
1744 w Radymnie Nr VIII/41/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Radymno 8662
POROZUMIENIE
1745 zawarte w dniu 28 sierpnia 2003 r. w Przemyślu pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Wójtem Gminy Żurawica 8671
Dziennik Nr 120 z dnia 25.09.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1746 z dnia 24 września 2003 r. w sprawie ustanowienia rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Szwajcaria Ropczycka” 8674
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1747 w Jedliczu Nr IX/89/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dobieszyn III” w Gminie Jedlicze obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego i usługowego 8675
1748 w Jedliczu Nr IX/90/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chlebna I” obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług 8678
1749 w Jedliczu Nr IX/91/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jedlicze V” obejmującego problematykę budownictwa usługowego 8681
1750 w Jedliczu Nr IX/92/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jedlicze Va” obejmującego problematykę budownictwa usługowego 8683
UCHWAŁY RAD GMIN:
1751 w Brzyskach Nr VI/26/03 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 8685
1752 w Krzywczy Nr 47/V/2003 z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 ro 8696
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1753 Nr OKR-421-104(4)/2003/2227/UJ z dnia 22 września 2003 r. (Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnobrzegu) 8708
Dziennik Nr 121 z dnia 26.09.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1754 w Jaworniku Polskim Nr 85/IX/2003 z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy, jej poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 8714
1755 w Jeżowem Nr V/26/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 8715
1756 w Laszkach Nr X/58/03 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 8723
1757 w Łańcucie Nr IX/74/03 z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 8723
1758 w Markowej Nr IV/30/03 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Markowa na 2003 rok 8724
1759 w Mielcu Nr IV/20/2003 z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie budżetu na 2003 rok 8735
OBWIESZCZENIA:
1760 Komisarza Wyborczego w Krośnie z dnia 22 września 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 21 września 2003 r. 8747
1761 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 września 2003 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych na okres 6 miesięcy od dnia 1 października 2003 r. do dnia 31 marca 2004 r. 8748
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU
1762 w Sanoku Nr 124/2003 z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na obszarze działania Powiatu Sanockiego 8749
Dziennik Nr 122 z dnia 27.09.2003r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
1763 w Tarnobrzegu Nr VI/59/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Mokrzyszów w Tarnobrzegu 8754
UCHWAŁY RAD GMIN:
1764 w Niebylcu Nr V/28/2003 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. 8765
1765 w Nozdrzcu Nr VI/46/03 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 8776
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1766 Nr OKR-421-100(6)/2003/813/JI z dnia 22 września 2003 r. (Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzyżowie) 8787
Dziennik Nr 123 z dnia 29.09.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1767 w Baranowie Sandomierskim Nr XII/62/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Marki 8794
1768 w Głogowie Małopolskim Nr VIII/87/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2001 w Gminie Głogów Młp. na terenie wsi Rudna Mała 8799
1769 w Radymnie Nr 77/VII/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli Miasta Radymno 8803
1770 w Stalowej Woli Nr XII/153/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 8817
1771 w Stalowej Woli Nr XII/154/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie opłaty administracyjnej 8818
UCHWAŁY RAD GMIN:
1772 w Grodzisku Dolnym Nr XI/72/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.. 8819
1773 w Korczynie Nr X/75/03 z dnia 12 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korczyna 8819
1774 w Solinie Nr VIII/131/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Berezka 1/2003” 8820
1775 w Solinie Nr VIII/132/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowiec 1/2003” 8823
1776 w Solinie Nr VIII/133/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bóbrka 1/2003” 8826
1777 w Solinie Nr VIII/134/03 z dnia 5 września 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Rajskie 1/2003” 8829
Dziennik Nr 124 z dnia 30.09.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1778 w Pruchniku Nr 73/X/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 8834
1779 w Pysznicy Nr VIII/60/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 8834
1780 w Wiśniowej Nr V/30/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. 8881