Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 80 z dnia 1.08.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1435 w Cieszanowie Nr 55/VI/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pn. „Zakład Dożywiania i Transportu Gminnego” oraz zmian w Statucie Miasta i Gminy Cieszanów 6646
1436 w Pilźnie Nr IX/84/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zarządzania poboru podatków w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego 6647
1437 w Strzyżowie Nr IX/67/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2002 terenu budownictwa mieszkalnego i usług komercyjnych na działce nr 1229/2 w Strzyżowie przy ul. Tunelowej 6648
UCHWAŁY RAD GMIN:
1438 w Dębowcu Nr VII/51/03 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 6652
1439 w Gawłuszowicach Nr X/53/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VIII/48/2003 w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Gawłuszowicach i Gimnazjum w Gawłuszowicach 6652
1440 w Gawłuszowicach Nr X/54/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VIII/49/2003 w sprawie określenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Gawłuszowice 6653
1441 w Gorzycach Nr VI/41/2003 z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej 6654
1442 w Hyżnem Nr VII/42/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej 6654
1443 w Hyżnem Nr VII/46/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej 6655
1444 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/64/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grabanina 6655
1445 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/65/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jaworze 6663
1446 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/66/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kąty 6671
1447 w Skołyszynie Nr VII/42/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gmin na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjalnych 6679
1448 Statut Międzygminnego Związku zaopatrzenia w wodę: Gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne 6680
Dziennik Nr 81 z dnia 4.08.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1449 w Fredropolu Nr III/18/2002 z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „NOWOSIÓŁKI DYDYŃSKIE 1/2002” 6686
1450 w Fredropolu Nr III/19/2002 z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „MAKOWA 1/2002” 6690
1451 w Fredropolu Nr III/20/2002 z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „KUPIATYCZE 1/2002” 6694
1452 w Laszkach Nr VIII/53/03 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6699
1453 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/67/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łężyny 6700
1454 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/68/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łysa Góra 6708
1455 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/69/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Makowiska 6716
Dziennik Nr 82 z dnia 5.08.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1456 Dębickiego Nr IX/102/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dębickiego 6726
UCHWAŁY RAD GMIN:
1457 w Fredropolu Nr V/41/2003 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie inkasa zobowiązań pieniężnych 6734
1458 w Jeżowem Nr VIII/39/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 6735
1459 w Krościenku Wyżnem Nr VII/51/2003 z dnia w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krościenko Wyżne 6736
1460 w Miejscu Piastowym Nr VII/64/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe – „GŁOWIENKA 2” 6749
1461 w Miejscu Piastowym Nr VII/65/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe – „GŁOWIENKA 3” 6753
1462 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/70/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów 6756
Dziennik Nr 83 z dnia 6.08.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1463 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 6766
1464 z dnia 5 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 6767
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1465 w Przemyślu Nr 50/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej udzielanej w Mieście Przemyślu. 6768
UCHWAŁY RAD GMIN:
1466 w Miejscu Piastowym Nr VII/66/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe – „ROGI 2”. 6770
1467 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/71/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nienaszów – Sośniny. 6777
1468 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/72/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sadki. 6785
SPRAWOZDANIE
1469 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działającej przy Staroście Powiatu Sanockiego – za rok 2002. 6793
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1470 Nr OKR-421-44(7)/2003/407/RW z dnia 31 lipca 2003 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Spółka z o. o. z siedzibą w Krośnie). 6794
1471 Nr OKR-421-3(11)/2003/4272/JP z dnia 4 sierpnia 2003 r. (Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowo – Produkcyjne „MOBO” z siedzibą w Krośnie). 6800
Dziennik Nr 84 z dnia 7.08.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1472 w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Kretówki” 6806
1473 w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Cisy w Nowej Wsi” 6807
1474 w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Igiełki” 6809
1475 w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Wadernik” 6810
UCHWAŁY RAD GMIN:
1476 w Boguchwale Nr II/18/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 6812
1477 w Boguchwale Nr III/27/02 z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie częściowego uchylenia uchwały Nr II/18/02 Rady Gminy w Boguchwale z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie określenia stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych 6813
1478 w Boguchwale Nr V/45/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2003 r. 6813
1479 w Boguchwale Nr V/55/03 z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie w sprawie częściowego uchylenia uchwały Nr V/45/03 Rady Gminy w Boguchwale z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Boguchwała na 2003 rok 6821
1480 w Boguchwale Nr VIII/83/03 z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie zasad przekazywania w dzierżawę oraz oddawania w najem nieruchomości stanowiących mienie komunalne 6822
1481 w Czarnej (pow. Łańcut) Nr VI/68/2003 z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług komercyjnych handlu i rzemiosła w miejscowości Czarna – Kołki Gmina Czarna 6823
1482 w Czarnej (pow. Łańcut) Nr VI/69/2003 z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług komercyjnych handlu i rzemiosła oraz mieszkalnictwa w miejscowości Czarna – Kołki Gmina Czarna 6826
1483 w Czarnej (pow. Łańcut) Nr VI/70/2003 z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności produkcyjnej, usług i mieszkalnictwa Czarna – Centrum w miejscowości Czarna Gmina Czarna 6829
1484 w Miejscu Piastowym Nr VII/67/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe – „NIŻNA ŁĄKA 1” 6835
1485 w Miejscu Piastowym Nr VII/68/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejsce Piastowe – „ZALESIE 1” 6840
1486 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/73/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Siedliska Żmigrodzkie 6845
1487 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/74/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Skalnik 6853
1488 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/75/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Żmigród 6861
1489 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/76/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Toki 6869
1490 w Osieku Jasielskim Nr VI/43/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „SAMOKLĘSKI II” w Gminie Osiek Jasielski obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego i usługowego 6877
Dziennik Nr 85 z dnia 12.08.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1491 w Mielcu Nr VII/57/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mielca „Obszar przemysłowy na osiedlu Wojsław” 6882
1492 w Rymanowie Nr VI/56/03 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Puławy I” 6889
1493 w Rymanowie Nr VI/57/03 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ryamnów Zdrój – DESZNO V” obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług 6892
UCHWAŁY RAD GMIN:
1494 w Birczy Nr VII/64/2003 z dnia 25 kwietnia 200 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 539, 541 o powierzchni około 1,24 ha w miejscowości Stara Bircza, Gmina Bircza 6895
1495 w Bukowsku Nr VII/45/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bukowsko IV 6900
1496 w Bukowsku Nr VII/46/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pobiedno I 6904
1497 w Bukowsku Nr VII/47/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wola Piotrowa III 6908
1498 w Chmielniku Nr IX/60/2003 z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie zmian do uchwały Nr XXVI/135/2001 Rady Gminy w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chmielnik na lata 2002-2006 6911
1499 w Czarnej (pow. Łańcut) Nr V/57/03 z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia prowizyjnego dla nich za inkaso podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych 6911
1500 w Korczynie Nr VII/54/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Korczyna 6912
1501 w Pawłosiowie Nr IV/40/2003 z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na 2003 rok 6912
1502 w Wiśniowej Nr VII/48/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2003 – terenu usług i działalności produkcyjnej we wsi Wiśniowa 6913
1503 w Zaklikowie Nr VIII/42/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zaklików w latach 2003 – 2007 6917
1504 w Zaleszanach Nr VI/67/2003 z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w Gminie Zaleszany 6919
Dziennik Nr 86 z dnia 13.08.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1505 w Jarocinie Nr VI/45/2003 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie statutów sołectw w Gminie Jarocin 6922
1506 w Komańczy Nr VI/55/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości 6983
Dziennik Nr 87 z dnia 14.08.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1507 z dnia 11 sierpnia 2003r. w sprawie ustalenia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Źródliska Jasiołki” na rok 2003 6985
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1508 w Leżajsku Nr VII/63/03 z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub nabywania na okres dłuższy niż 3 lata 6986
1509 w Leżajsku Nr VII/70/03 z dnia 18 czerwca 2003r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz spółdzielni mieszkaniowych prawa własności nieruchomości gruntowych zabudowanych, wykorzystywanych wyłącznie na cele mieszkaniowe, pozostających w użytkowaniu wieczystym spółdzielni oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży 6990
1510 w Łańcucie Nr VIII/54/2003 z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6991
UCHWAŁY RAD GMIN:
1511 w Komańczy Nr VI/56/03 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 6995
1512 w Padwi Narodowej Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Padew Narodowa na 2003r. 6997
1513 w Przeworsku Nr VII/49/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Przeworsku 7005
1514 w Wiązownicy Nr VI/54/02 z dnia 28 kwietnia 2003r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP „RADAWA 2/2001” dla terenów zabudowy mieszkaniowej wsi letniskowej Radawa 7019
Dziennik Nr 88 z dnia 18.08.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1515 w Brzozowie Nr VII/81/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminów targowisk w Mieście Brzozowie 7026
1516 w Brzozowie Nr VII/82/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXIX/312/2002 r z dnia 21 marca 2002 r w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzozów na lata 2002 – 2006 7028
1517 w Głogowie Małopolskim Nr VIII/91/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminu dla Targowiska Gminnego położonego w Głogowie Młp. przy ul. Parkowej 7029
1518 w Przeworsku Nr X/69/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu jednostek pomocniczych – Osiedli Miasta Przeworska 7031
1519 w Zagórzu Nr VI/57/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zagórza „SKOWRONÓWKA III” 7035
UCHWAŁY RAD GMIN:
1520 w Ostrowie Nr X/78/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zalesień w Gminie Ostrów 7038
1521 w Starym Dzikowie Nr 76/IX/2003 z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stary Dzików 7047
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1522 Nr OKR-421-80(6)/2003/1155/UJ z dnia 14 sierpnia 2003 r. (Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle) 7060
Dziennik Nr 89 z dnia 19.08.2003r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1523 Łańcuckiego Nr IX/46/2003 z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Powiatu Łańcuckiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w ich spłacaniu 7066
1524 Ropczycko-Sędziszowskiego Nr XXVII/143/2001 z dnia 27 września 2001r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w Ropczycach 7067
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1525 w Dębicy Nr VIII/119/02 z dnia 4 lipca 2003r. w sprawie zasad wynajmu lokali użytkowych stanowiących mienie Gminy Miasta Dębica 7070
1526 w Jarosławiu Nr 106/XII/03 z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jarosławia 7072
1527 w Jedliczu Nr IX/98/2003 z dnia 22 lipca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz ustalenia zasad poboru w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7082
1528 w Jedliczu Nr IX/99/2003 z dnia 22 lipca 2003r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego 7082
1529 w Stalowej Woli Nr X/129/03 z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola i żłobki prowadzone przez Miasto Stalowa Wola 7083
1530 w Strzyżowie Nr X/70/03 z dnia 24 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2003 w Strzyżowie 7084
UCHWAŁY RAD GMIN:
1531 w Baligrodzie Nr VI/29/2003r. z dnia 5 marca 2003r. w sprawie budżetu Gminy Baligród na rok 2003 7087
1532 w Brzyskach Nr IX/39/03 z dnia 16 lipca 2003r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Brzyska na lata 2004-2009 7093
1533 w Brzyskach Nr IX/40/03 z dnia 16 lipca 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Brzyska 7095
1534 w Lubeni Nr VII/33/2003 z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Lubenia od Nr 1/2003 do Nr 8/2003 7096
1535 w Sanoku Nr VIIII/57/2003 z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie określenia obwodu publicznych szkół podstawowych w Gminie Sanok 7103
Dziennik Nr 90 z dnia 20.08.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1536 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Pateraki” 7106
1537 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Zabłocie” 7107
1538 z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 7108
1539 z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 7109
1540 z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 7110
UCHWAŁA RADY MIASTA
1541 w Tarnobrzegu Nr XI/106/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 7111
UCHWAŁY RAD GMIN:
1542 w Czerminie Nr VIII/36/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Czermin. 7114
1543 w Trzebownisku Nr IV/42/2003 z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. 7128
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1544 Nr OKA-820/9257-B/1/2003/III/RK/Zmd – (FENICE – Poland Spółka z o. o. z siedzibą w Bielsku Białej) 7142
1545 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, ustalonych w taryfie dla ciepła Elektrociepłowni Mielec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu 7142
Dziennik Nr 91 z dnia 21.08.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1546 w Nowej Dębie Nr XIII/80/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Nowa Dęba w latach 2003-2007 7146
1547 w Rzeszowie Nr XI/110/2003 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie 7162
1548 w Rzeszowie Nr XI/113/2003 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 70/21/2002 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. B. Śmiałego i ul. Książęcej w Rzeszowie (dla terenu, oznaczonego na załączniku graficznym do uchwały Nr III/31/2002 Rady Miasta Rzeszowa, z dnia 30 grudnia 2002 r., numerem 26) 7163
1549 w Rzeszowie Nr XI/114/2003 z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 64/15/2002 w rejonie ul. Książęcej w Rzeszowie 7166
UCHWAŁY RAD GMIN:
1550 w Baligrodzie Nr VIII/36/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Baligród XI” 7169
1551 w Baligrodzie Nr VIII/37/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Mchawa II” 7172
1552 w Żołyni Nr IV/26/03 z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie budżetu na 2003 rok 7175
Dziennik Nr 92 z dnia 22.08.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1553 w Ostrowie Nr X/70/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Ocieka Gmina Ostrów 7186
1554 w Świlczy Nr VII/62/2003 z dnia 30 lipca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 na terenie Gminy Świlcza Nr II/8/2002 z dnia 4 grudnia 2002 r 7198
1555 w Zaklikowie Nr VIII/43/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 7198
1556 w Zarzeczu Nr 35/IV/2003 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7199
1557 w Żurawicy Nr III/24/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia budżetu gminy na rok 2003 7199
Dziennik Nr 93 z dnia 25.08.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1558 z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 7226
1559 z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 7227
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1560 w Jarosławiu Nr 107/XII/03 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych 7227
1561 w Tyczynie Nr VII/46/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2001 w Tyczynie 7228
1562 w Tyczynie Nr IX/66/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy i Miasta Tyczyn 7231
UCHWAŁY RAD GMIN:
1563 w Grodzisku Dolnym Nr VIII/61/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 7231
1564 w Krempnej Nr VIII/63/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 7232
1565 w Przemyślu Nr VIII/52/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 7233
1566 w Radomyślu nad Sanem Nr VIII/87/03 z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru 7298
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
1567 z dnia 11 sierpnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim przeprowadzonych w dniu 10 sierpnia 2003 r. 7299
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU BRZOZOWSKIEGO
1568 w sprawie naboru kandydatów na członków do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie brzozowskim 7299
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URE
1569 Nr OKA-820/9257-C/1/2003/III/RK/Zmd (FENICE Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej) 7300
Dziennik Nr 94 z dnia 26.08.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1570 w Ropczycach Nr VI/68/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 7306
UCHWAŁY RAD GMIN:
1571 w Haczowie Nr VII/53/2003 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Haczów 7327
1572 w Krasnem Nr VIII/72/2003 z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 7368
1573 w Przemyślu Nr VIII/56/2003 z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ostrów Mj” 7372
1574 w Radymnie Nr V/22/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Radymno na 2003 r. 7377
Dziennik Nr 95 z dnia 27.08.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1575 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr IV/41/2003 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy w Czarnej na 2003 rok 7386
1576 w Dynowie Nr IV/26/2003 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Dynów na 2003 rok 7395
1577 w Ostrowie Nr X/72/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Kozodrza Gmina Ostrów 7409
1578 w Roźwienicy Nr 36/V/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Roźwienica na rok 2003 7415
Dziennik Nr 96 z dnia 28.08.2003r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
1579 Nr XI/94/03 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 7426
1580 Nr XI/95/03 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 7427
1581 Nr XI/98/03 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 7429
1582 Nr XI/101/03 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz organów uprawnionych do umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności 7430
1583 Nr XI/102/03 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności i opłat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności i opłat 7432
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1584 w Nisku Nr X/107/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego „Nowosielec – 1” i „Nowosielec – 2 „ 7434
UCHWAŁY RAD GMIN:
1585 w Ostrowie Nr X/74/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Skrzyszów Gmina Ostrów 7440
1586 w Pawłosiowie Nr III/32/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Pawłosiów na 2003 rok 7445
1587 w Przeworsku Nr V/34/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Przeworsk na 2003 rok 7452
1588 w Tuszowie Narodowym Nr X/66/2003 z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącej podziału Sołectwa Malinie 7462
SPRAWOZDANIE
1589 z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Leskim – za 2002 r. 7462
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URE
1590 Zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła „”Ciepłowni Łańcut” Sp. z o. o. z siedzibą w Łańcucie 7463
Dziennik Nr 97 z dnia 29.08.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1591 z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Krościenko w Gminie Ustrzyki Dolne 7466
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1592 w Sanoku Nr XIV/123/03 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część dzielnicy Błonie przy ul. Kochanowskiego w Sanoku 7466
UCHWAŁY RAD GMIN:
1593 w Ostrowie Nr X/73/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Kamionka oraz Żdżary w Gminie Ostrów 7470
1594 w Żyrakowie Nr IV/65/03 z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Żyraków na 2003 r. 7480
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1595 Nr OKR-421-82(5)/2003/277/JP z dnia 19 sierpnia 2003 r. (Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o.o.) 7497
Dziennik Nr 98 z dnia 30.08.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1596 w Pilźnie Nr V/37/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Pilzno na 2003 r. 7506
UCHWAŁY RAD GMIN:
1597 w Jodłowej Nr V/7/03 z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały budżetowej na 2003 rok. 7520
1598 w Ostrowie Nr X/76/2003 z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu miejscowości Borek Mały w Gminie Ostrów 7533
1599 w Wielkich Oczach Nr IV/04/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. 7536