Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 60 z dnia 1.07.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1218 w Kańczudze Nr III/24/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/02 „Przemysł, przetwórstwo i usługi w Kańczudze”. 5627
1219 w Kańczudze Nr III/25/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/02 „Przetwórstwo i usługi w Siedleczce”. 5630
1220 w Nowej Sarzynie Nr IX/88/2003 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna. 5633
1221 w Przemyślu Nr 52/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kruhel Wielki Mn/02”. 5634
1222 w Sieniawie Nr V/24/03 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie budżetu na rok 2003. 5637
UCHWAŁY RAD GMIN:
1223 w Birczy Nr VII/63/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bircza 1/2002”. 5650
1224 w Domaradzu Nr VI/41/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Domaradz. 5653
1225 w Gaci Nr 35/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. 5666
1226 w Jarosławiu Nr II/14/2003 z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jarosław. 5680
1227 w Korczynie Nr VII/41/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przekształcenia organizacyjnego Gimnazjum w Korczynie. 5686
1228 w Korczynie Nr VII/42/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gminie Korczyna. 5686
1229 w Korczynie Nr VII/43/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie założenia Gimnazjum w miejscowości Iskrzynia. 5687
1230 w Korczynie Nr VII/44/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie założenia Gimnazjum w miejscowości Kombornia. 6787
1231 w Korczynie Nr VII/45/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie założenia Gimnazjum w miejscowości Węglówka. 5688
1232 w Korczynie Nr VII/46/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Iskrzyni oraz Gimnazjum w Iskrzyni w Zespół Szkół. 5688
1233 w Korczynie Nr VII/47/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Komborni oraz Gimnazjum w Komborni w Zespół Szkół. 5689
1234 w Korczynie Nr VII/48/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Węglówce oraz Gimnazjum w Węglówce w Zespół Szkół. 5690
1235 w Korczynie Nr VII/49/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Korczynie Szkoły Podstawowej im. A. Fredry w Korczynie. 5690
1236 w Leżajsku Nr VIII/72/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą „Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej”. 5691
1237 w Leżajsku Nr VIII/73/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą „Zespół Szkół w Dębnie”. 5691
1238 w Leżajsku Nr VIII/74/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą „Zespół Szkół w Piskorowicach”. 5692
1239 w Leżajsku Nr VIII/75/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą „Zespół Szkół w Starym Mieście”. 5692
1240 w Ostrowie Nr IX/69/2003 z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr V/40/2003 z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ostrów. 5693
1241 w Pawłosiowie Nr V/42/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego „Cieszacin Mały” dz. nr 564/20, 564/16 w Gminie Pawłosiów – Województwo Podkarpackie,. 5693
1242 w Pawłosiowie Nr V/44/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego „Tywonia” dz. nr 193/4 w Gminie Pawłosiów – Województwo Podkarpackie. 5696
1243 w Pawłosiowie Nr V/45/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego „Pawłosiów” (Maleniska) dz. nr 354/1, 354/2, 334/6 w Gminie Pawłosiów – Województwo Podkarpackie. 5699
1244 w Radymnie Nr VII/40/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „F-Łazy, Gmina Radymno. 5702
1245 w Zarszynie Nr VII/61/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowosielce. 5706
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KROŚNIE
1246 z dnia 23 czerwca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Osieku Jasielskim przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2003 r. 5711
INFORMACJE O DECYZJI PREZESA URE:
1247 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych ustalonych w taryfie dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu. 5712
1248 odmawiającej przedłużenia okresu obowiązywania współczynników korekcyjnych ustalonych w taryfie dla ciepła przedsiębiorstwa Fabryka Firanek „Wisan” w Skopaniu Spółka Akcyjna. 5712
1249 zmieniającej okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego Xw ustalonego w taryfie dla ciepła Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Spółka z o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie. 5713
Dziennik Nr 61 z dnia 7.07.2003r.
SPRAWOZDANIE ROCZNE
1250 z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2002 r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1251 w Jaśle Nr X/72/2003 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr L/477/2002 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Jasło na lata 2002-2006.
1252 w Przemyślu Nr 71/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy w formie zakupu gorących posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
UCHWAŁA RADY GMINY
1253 w Horyńcu Zdroju Nr 37/V/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa.
Dziennik Nr 62 z dnia 10.07.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1254 w Chorkówce Nr VII/52/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Chorkówka 5799
1255 w Chorkówce Nr VII/53/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Bóbrka 5813
1256 w Chorkówce Nr VII/54/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Chorkówka 5816
1257 w Chorkówce Nr VII/55/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Draganowa 5820
1258 w Chorkówce Nr VII/56/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Faliszówka 5824
1259 w Chorkówce Nr VII/57/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Kobylany 5827
1260 w Chorkówce Nr VII/58/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Kopytowa 5831
1261 w Chorkówce Nr VII/59/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Leśniówka 5835
1262 w Chorkówce Nr VII/60/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Machnówka 5838
1263 w Chorkówce Nr VII/61/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Poraj 5842
1264 w Chorkówce Nr VII/62/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Sulistrowa 5846
1265 w Chorkówce Nr VII/63/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Świerzowa Polska 5849
1266 w Chorkówce Nr VII/64/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Szczepańcowa 5853
1267 w Chorkówce Nr VII/65/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Zręcin 5857
1268 w Chorkówce Nr VII/66/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Sołectwa Żeglce 5860
1269 w Czudcu Nr IV/21/03 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2003 5864
1270 w Dydni Nr VIII/57/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dydnia na lata 2003–2007 5874
1271 w Dydni Nr VIII/58/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 5875
1272 w Grodzisku Dolnym Nr III/21/2003 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. 5876
1273 w Ostrowie Nr VI/45/2003 z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Ostrów na 2003 r. 5885
1274 w Ostrowie Nr IX/65/2003 z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrów na lata 2003–2007 5895
1275 w Trzebownisku Nr VI/84/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2001/02 w Gminie Trzebownisko na terenie wsi Jasionka 5899
OGŁOSZENIE:
1276 dotyczące możliwości zgłaszania kandydatów na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Miasta Rzeszów 5902
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:
1277 Nr XIII/16/2003 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Stary Dzików w 2003 r. 5902
1278 Nr XIII/20/2003 z dnia 7 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Stary Dzików na 2003 r. prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 r. 5903
Dziennik Nr 63 z dnia 11.07.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1279 z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia ochrony drzewa pomnikowego 5906
UCHWAŁA RADY GMINY
1280 w Pruchniku Nr 47/VI/2003 z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw z terenu Gminy Pruchnik 5906
Dziennik Nr 64 z dnia 14.07.2003 r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1281 w Dębicy Nr VII/105/03 z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/535/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 września 2002 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 5954
1282 w Iwoniczu Zdroju Nr X/85/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Iwonicz–Zdrój 5954
1283 w Lubaczowie Nr 60/IX/2003 z dnia 23 maja 2003 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lubaczów – ul. M. Konopnickiej” 5964
1284 w Mielcu Nr VII/61/03 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej zasad sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Mielca 5967
1285 w Sanoku Nr XIII/108/03 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Sanoka 5967
UCHWAŁY RAD GMIN:
1286 w Dębicy Nr III/22/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 5975
1287 w Krzywczy Nr 61/VII/2003 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krzywcza na lata 2003-2004” 5986
Dziennik Nr 65 z dnia 15.07.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1288 w Rymanowie Nr VI/58/03 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rymanów 5994
1289 w Rymanowie Nr VI/64/03 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 6008
1290 w Stalowej Woli Nr IX/121/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie założenia gimnazjum nr 7 w Stalowej Woli 6009
1291 w Stalowej Woli Nr IX/122/03 z dnia 30 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli 6010
1292 w Stalowej Woli Nr IX/123/03 z dnia 30 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci gimnazjów publicznych i granic ich obwodów w Mieście Stalowa Wola 6010
1293 w Zagórzu Nr VI/61/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów 6011
UCHWAŁY RAD GMIN
1294 w Czudcu Nr IX/69/03 z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Czudec Nr XXXV/254/2001 z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów 6012
1295 w Dębowcu Nr VII/54/03 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6012
1296 w Jodłowej Nr VIII/25/03 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Jodłowa 6016
1297 w Krzywczy Nr 60/VII/203 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6016
1298 w Krzywczy Nr 62/VII/03 z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Krzywcza 6026
Dziennik Nr 66 z dnia 16.07.2003r
UCHWAŁY RAD GMINY:
1299 w Jaśle Nr VIII/46/2003 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło – „SZEBNIE 7” 6034
1300 w Lubaczowie Nr VII/79/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lubaczów 6039
1301 w Markowej Nr VII/37/03 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Husów 6054
1302 w Markowej Nr VII/38/03 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Markowa 6058
1303 w Markowej Nr VII/39/03 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Tarnawka 6062
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1304 Nr OKR-421 – 68(8)/2003/404/MG z dnia 10 lipca 2003 r. (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Ustrzykach Dolnych). 6066
Dziennik Nr 67 z dnia 17.07.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1305 w Nisku Nr V/45/2003 z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy i Miasta Nisko na 2003 rok 6074
1306 w Ustrzykach Dolnych Nr IV/26/2003 z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 6082
UCHWAŁY RAD GMIN:
1307 w Pawłosiowie Nr V/43/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego „Wierzbna” dz. Nr 500/16 w Gminie Pawłosiów, województwo podkarpackie 6096
1308 w Pysznicy Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 r. 6099
POROZUMIENIE
1309 w sprawie powierzenia Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Ustrzykach Dolnych wykonywania zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ustrzykach Dolnych 6109
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
1310 z dnia 30 czerwca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Padew Narodowa przeprowadzonych w dniu 29 czerwca 2003 r. 6110
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO
1311 z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Leskiego 6110
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URE:
1312 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o. o. z siedzibą w Jarosławiu 6111
1313 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie 6111
Dziennik Nr 68 z dnia 18.07.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1314 w Błażowej Nr IV/39/2003 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy 6114
1315 w Tarnobrzegu Nr VI/51/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na 2003 r. 6129
Dziennik Nr 69 z dnia 19.07.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1316 w Białobrzegach Nr IV/25/2003 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2003 6154
1317 w Miejscu Piastowym Nr IV/28/03 z dnia 21 lutego 2003 w sprawie budżetu Gminy Miejsce Piastowe na rok 2003 6166
POROZUMIENIA
w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a:
1318 Gminą Baranów Sandomierski w dniu 3 lipca 2003 r. 6180
1319 Gminą Besko w dniu 3 lipca 2003 r. 6181
1320 Gminą Boguchwała w dniu 16 czerwca 2003 r. 6182
1321 Gminą Harasiuki w dniu 16 czerwca 2003 r. 6183
1322 Gminą – Miasto Jarosław w dniu 16 czerwca 2003 r. 6184
1323 Gminą Jedlicze w dniu 16 czerwca 2003 r. 6185
1324 Gminą Oleszyce w dniu 16 czerwca 2003 r. 6186
1325 Gminą Rudnik nad Sanem w dniu 1 lipca 2003 r. 6187
1326 Gminą Sanok w dniu 16 czerwca 2003 r. 6188
POROZUMIENIE
1327 zawarte w dniu 10 czerwca 2003 r. w Krośnie pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Miastem Krosnem w sprawie przekazania – przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej związanego z organizacją i bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Powiadamiania Ratunkowego 6189
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE
1328 z dnia 14 lipca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnej przeprowadzonych w dniu 13 lipca 2003 r. 6190
INFORMACJA WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1329 z dnia 19 lipca 2003 r. o wykreśleniu „Związku Gmin Ziemi Przemyskiej”, z rejestru związków gminnych 6191
Dziennik Nr 70 z dnia 21.07.2003r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
1330 w Przeworsku Nr VI/35/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2003 6194
UCHWAŁY RAD GMIN:
1331 w Brzostku Nr IV/24/2003 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok. 6203
1332 w Chmielniku Nr IV/27/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Chmielnik na 2003 rok 6215
1333 w Jaśle Nr VIII/47/2003 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło – „OSOBNICA 7” 6223
1334 w Jaśle Nr VIII/48/2003 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło – „ZIMNA WODA 2” 6226
1335 w Zaklikowie Nr VIII/49/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad i terminu poboru tej opłaty, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6229
1336 w Zaklikowie Nr VIII/51/03 z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład nieruchomości Gminy Zaklików oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż trzy lata 6230
POROZUMIENIE
1337 zawarte w dniu 1 lipca 2003 r. pomiędzy Powiatem Leżajskim a Gminą Kuryłówka w sprawie udzielenia pomocy finansowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli poprzez budowę siedziby posterunku wodnego Policji miejscowości Ożanna 6232
Dziennik Nr 71 z dnia 22.07.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1338 w Jarosławiu Nr 110/XII/03 z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie określania dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie Miasta Jarosławia, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej 6234
1339 w Kańczudze Nr I/1/2003 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 6236
UCHWAŁY RAD GMIN:
1340 w Korczynie Nr VIII/60/03 z dnia 23 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso 6254
1341 w Osieku Jasielskim Nr VI/42/03 z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczącej podziału jednostki sołectwa Pielgrzymka 6255
1342 w Tuszowie Narodowym Nr IX/56/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za pobór zobowiązania podatkowego w drodze inkasa 6255
ANEKSY DO POROZUMIEŃ
w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a:
1343 Gminą Brzostek z dnia 16 czerwca 2003 r. 6256
1344 Gminą Czarna z dnia 16 czerwca 2003 r. 6256
1345 Gminą – Miasto Dębica z dnia 16 czerwca 2003 r. 6257
1346 Gminą Dębowiec z dnia 16 czerwca 2003 r. 6257
1347 Gminą Dukla z dnia 16 czerwca 2003 r. 6258
1348 Gminą Jasienica Rosielna z dnia 16 czerwca 2003 r. 6259
1349 Gminą Jasło z dnia 16 czerwca 2003 r. 6259
1350 Gminą Jodłowa z dnia 1 lipca 2003 r. 6260
1351 Gminą – Miasto Lubaczów z dnia 1 lipca 2003 r. 6261
1352 Gminą Nowy Żmigród z dnia 16 czerwca 2003 r. 6261
1353 Gminą – Miasto Przeworsk z dnia 16 czerwca 2003 r. 6262
1354 Gminą Radymno z dnia 1 lipca 2003 r. 6262
1355 Gminą – Miasto Sanok z dnia 16 czerwca 2003 r. 6263
1356 Gminą Ulanów z dnia 16 czerwca 2003 r. 6264
1357 Gminą Wiśniowa z dnia 16 czerwca 2003 r. 6264
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1358 Nr OKR-421-58(5)/2003/221/JP z dnia 9 lipca 2003 r. – (Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy) 6265
Dziennik Nr 72 z dnia 23.07.2003r.
UCHWAŁA RADY MIASTA
1359 w Krośnie Nr X/188/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie zasad używania Herbu Miasta Krosna 6274
UCHWAŁY RAD GMIN:
1360 w Łańcucie Nr VIII/63/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie lokalizacji utworzenia targowiska na terenie Gminy Łańcut 6274
1361 w Radomyślu n. Sanem Nr V/43/03 z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Radomyśl n. Sanem 6276
Dziennik Nr 73 z dnia 24.07.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1362 w Brzozowie Nr V/38/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozów na rok 2003 6366
1363 w Nowej Dębie Nr VIII/46/2003 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2003 rok 6377
1364 w Sędziszowie Małopolskim Nr IV/35/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2003 r. 6390
UCHWAŁY RAD GMIN:
1365 w Białobrzegach Nr IX/54/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XVI/72/96 z dnia 28 lutego 1996 r. w sprawie ustalenia godzin otwarcia i zamknięcia placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych działających na terenie Gminy Białobrzegi 6401
1366 w Krempnej Nr VIII/67/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Krempna 6401
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU
1367 z dnia 7 lipca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowej Dębie przeprowadzonych w dniu 6 lipca 2003 r. 6402
POROZUMIENIE
1368 zawarte w dniu 1 lipca 2003 r. w Przemyślu pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Gminą Krzywcza w sprawie powierzenia zadań ponadgminnych 6402
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1369 Nr 111/2003 z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Osieku Jasielskim 6403
Dziennik Nr 74 z dnia 25.07.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
1370 w Skołyszynie Nr V/25/2003 z dnia 21 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 6406
1371 w Świlczy Nr III/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Świlcza na 2003 rok 6418
1372 w Wielopolu Skrzyńskim Nr IV/19/2003 z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2003 6428
SPRAWOZDANIE
1373 z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Lubaczowie za 2002 rok 6441
Dziennik Nr 75 z dnia 26.07.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1374 z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Bukowy Las” 6446
1375 z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Minokąt” 6447
1376 z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Źródła Tanwi”. 6449
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1377 w Dynowie Nr VI/51/03 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Dynowa na 2003 rok 6450
UCHWAŁY RAD GMIN:
1378 w Czerminie Nr V/25/2003 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Czermin na 2003 rok 6459
1379 w Dzikowcu Nr IV/19/2003 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Dzikowiec na 2003 rok 6469
1380 w Grodzisku Dolnym Nr VIII/57/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, ich usytuowania na terenie Gminy Grodzisko Dolne oraz ustalenia miejsc zakazu spożywania napojów alkoholowych 6479
1381 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/59/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z obiektów sportowych Gminy Nowy Żmigród oraz ustalenia stawek opłat za to korzystanie 6481
1382 w Wiśniowej Nr VII/47/2003 z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych od nieruchomości leśnego oraz rolnego 6482
Dziennik Nr 76 z dnia 28.07.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1383 w Jaśle Nr X/59/2003 z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica przemysłowo-handlowa – część północno-wschodnia” 6486
1384 w Jaśle Nr X/60/2003 z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jasła dla obszaru osiedla „Bryły I” 6490
1385 w Krośnie Nr IX/158/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „KROŚCIENKO IX” UL. CHOPINA 6494
UCHWAŁY RAD GMIN:
1386 w Hyżnem Nr IV/25/03 z dnia 13 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy na 2003 rok 6499
1387 w Medyce Nr VI/34/03 z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 rok 6511
1388 w Solinie Nr VI/91/03 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bukowiec 1/2002” 6521
Dziennik Nr 77 z dnia 29.07.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1389 z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego: z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Straszęcin w Gminie Żyraków, z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Pruchnik w Gminie Pruchnik, z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Hurko w Gminie Medyka 6527
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1390 w Dukli Nr IV/27/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Dukla na rok 2003 6527
1391 w Krośnie Nr VII/138/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum Nr 5 w Krośnie 6538
1392 w Nowej Dębie Nr XIII/77/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany w uchwale Nr III/11/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 6539
1393 w Stalowej Woli Nr X/138/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 6539
UCHWAŁY RAD GMIN:
1394 w Lubeni Nr VII/38/2003 z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych nie objętych selekcją przez jednostkę lub podmiot gospodarczy posiadający zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów komunalnych 6540
1395 w Osieku Jasielskim Nr VI/46/03 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie przyjętych w gminie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum 6541
1396 w Sanoku Nr VIII/81/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sanok 6541
POROZUMIENIE
1397 zawarte w dniu 14 lipca 2003 r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Gminą Iwonicz Zdrój w sprawie powierzenia do prowadzenia niektórych zadań publicznych 6545
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU
1398 z dnia 21 lipca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasiczyn w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 20 lipca 2003 r. 6546
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1399 Nr OKR-421-20(12)/2003/470/JP z dnia 17 lipca 2003 r. (Carbon Black Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle) 6547
1400 Nr OKR-421-90(2)/2003/1719/RW z dnia 17 lipca 2003 r. (Przedsiębiorstwo Termicznej Utylizacji Odpadów RA-TAR Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu) 6552
1401 Nr OKR-421-72(4)/2003/1480/UJ z dnia 18 lipca 2003 r. (Zakłady Płyt Pilśniowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu) 6558
INFORMACJA
1402 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/30A/277/W/OKR/2003/WS i Nr PCC/30A/277/W/OKR/2003/WS 6563
Dziennik Nr 78 z dnia 30.07.2003r.
ROZPORZĄDZENIA:
1403 z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Nr 3/02 Wojewody Podkarpackiego z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 6567
1404 z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Jaźwiana Góra” 6567
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1405 Dębickiego Nr VII/81/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zapewniających całodobową opiekę na terenie Powiatu Dębickiego 6568
1406 Jarosławskiego Nr VIII/55/2003 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego 6570
1407 Jarosławskiego Nr VIII/61/2003 z dnia 30 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/339/2002 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 8 października 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Jarosławskiego 6570
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1408 w Łańcucie Nr VIII/52/2003 z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „trasy gazociągu DN 400” w Mieście Łańcucie 6571
1409 w Przemyślu Nr 69/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za usługi opiekuńcze i lecznicze, pomocy pieniężnej lub w naturze przyznanej pod warunkiem zwrotu, pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie oraz sprawienie pogrzebu 6575
1410 w Rymanowie Nr V/55/03 z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Królik Polski III” obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług 6577
1411 w Sędziszowie Małopolskim Nr VI/59/03 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2003 terenu usług w zakresie obsługi komunikacji oraz budownictwa mieszkaniowego we wsi Szkodna w Gminie Sędziszów Małopolski 6580
1412 w Sokołowie Małopolskim Nr VII/59/2003 z dnia 31 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na posiłek dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz trybu pobierania odpłatności za posiłek 6583
1413 w Tyczynie Nr VIII/57/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe 6584
UCHWAŁY RAD GMIN:
1414 w Grębowie Nr VI/61/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 6584
1415 w Grodzisku Dolnym Nr VIII/61/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 6588
1416 w Lubeni Nr VII/36/2003 z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków w szkołach 6588
1417 w Raniżowie Nr VIII/48/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Korczowiskach 6589
1418 w Solinie Nr VI/92/03 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Myczkowce 1/2001” 6590
1419 w Solinie Nr VI/93/03 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Myczkowce 2/2002” 6593
1420 w Solinie Nr VI/94/03 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Myczków 1/2002” 6595
1421 w Solinie Nr VI/95/03 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polańczyk 1/2002” 6598
1422 w Solinie Nr VI/96/03 z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Polańczyk 2/2002” 6601
Dziennik Nr 79 z dnia 31.07.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU
1423 Przeworskiego Nr VII/45/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Przeworskiego 6606
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:
1424 w Brzozowie Nr VII/77/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzozów „HUMNISKA 5” 6610
UCHWAŁY RAD GMIN:
1425 w Domaradzu Nr IV/19/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Baryczy 6613
1426 w Domaradzu Nr IV/21/03 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Baryczy 6613
1427 w Domaradzu Nr VI/53/03 z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez gminę na posiłek dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów oraz trybu pobierania odpłatności za posiłek w 2003 r. 6614
1428 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/61/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezowa 6614
1429 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/62/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Desznica 6622
1430 w Nowym Żmigrodzie Nr VIII/63/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gorzyce 6630
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
1431 w Powiecie Przemyskim za 2002 rok 6638
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1432 Nr OKR-421-23(11)/2003/8004/JI z dnia 25 lipca 2003 r. (Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Sarzynie) 6639
INFORMACJE:
1433 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WCC/213A/1480/W/OKR/2003/WS i Nr PCC/224A/1480/W/OKR/2003/WS 6642
1434 o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Firmy „WAFRO” Sp. z o.o. w Brzozowie 6643