Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 50 z dnia 5.06.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1007 w Jarosławiu Nr 76/IX/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia na terenie Miasta Jarosławia odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym w dniach 7-8 czerwca 2003r. 4491
1008 w Lesku Nr V/51/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Ogólnym w Lesku dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 4491
1009 w Oleszycach Nr VI/58/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/14/02 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 10.12.2002r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 4492
1010 w Stalowej Woli Nr VIII/98/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie przewozów środkami Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli 4492
1011 w Ulanowie Nr VI/39/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 4495
UCHWAŁY RAD GMIN:
1012 w Brzostku Nr IV/25/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Brzostek 4495
1013 w Brzostku Nr IV/26/03 z dnia 10 lutego 2003 r w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bączałka 4502
1014 w Brzostku Nr IV/27/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bukowa 4509
1015 w Brzostku Nr IV/28/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Głobikówka 4516
1016 w Brzostku Nr IV/29/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Gorzejowa 4523
1017 w Brzostku Nr IV/30/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grudna Dolna 4530
1018 w Brzostku Nr IV/31/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grudna Górna 4537
1019 w Brzostku Nr IV/32/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Januszkowice 4544
1020 w Brzostku Nr IV/33/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamienica Dolna 4551
1021 w Brzostku Nr IV/34/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Kamienica Górna 4558
1022 w Brzostku Nr IV/35/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Klecie 4565
1023 w Brzostku Nr IV/36/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Nawsie Brzosteckie 4572
1024 w Brzostku Nr IV/37/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Opacionka 4579
1025 w Brzostku Nr IV/38/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przeczyca 4586
1026 w Brzostku Nr IV/39/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Siedliska – Bogusz 4593
1027 w Brzostku Nr IV/40/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Skurowa 4600
1028 w Brzostku Nr IV/41/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Smarżowa 4607
1029 w Brzostku Nr IV/42/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Brzostecka 4614
1030 w Brzostku Nr IV/43/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zawadka Brzostecka 4621
1031 w Czudcu Nr VII/54/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Czudec 4628
1032 w Dydni Nr III/26/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VI/46/99 z dnia 12 marca 1999r. w/s przekształceni Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Dydni 4629
1033 w Dydni Nr III/27/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum w Końskiem 4629
1034 w Dydni Nr III/29/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr VI/48/99 z dnia 12 marca 1999r. w/s założenia Gimnazjum w Dydni 4630
1035 we Fredropolu Nr VI/50/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach 4630
1036 w Orłach Nr II/8/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach jednostek pomocniczych 4631
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU:
1037 z dnia 26 maja 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grębów przeprowadzonych w dniu 25 maja 2003r. 4631
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1038 odmawiającej zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: RAF – ENERGIA Sp. z o. o. z siedzibą w Jedliczu 4632
Dziennik Nr 51 z dnia 6.06.2003r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
1026 Dębickiego Nr IV/49/03 z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie zaliczenia drogi Dębica – Straszęcin do kategorii dróg powiatowych 4639
1027 Kolbuszowskiego Nr IV/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 21 czerwca 2002r. Nr XLII/227/02 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej w szkoły ponadgimnazjalne oraz zmiany nazwy Zespołu 4639
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1028 w Jedliczu Nr II/27/02 z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego „Jaszczew II” Gminy Jedlicze obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego z dopuszczeniem usług 4640
1029 w Laszkach Nr VII/46/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej 4643
1030 w Lesku Nr V/56/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 4643
1031 w Medyce Nr VIII/53/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym 4644
1032 w Narolu Nr 44/V/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Łukawicy 4644
1033 w Narolu Nr 45/V/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu 4644
UCHWAŁY RAD GMIN:
1034 w Czarnej (pow. dębicki) Nr V/52/2003 z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/186/2000 Rady Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso bieżących należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranych od mieszkańców sołectw na terenie Gminy Czarna 4645
1035 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr VI/62/03 z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzemienia 4645
1036 we Fredropolu Nr IV/29/03 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Fredropol 4651
1037 w Jarosławiu Nr III/22/03 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Pełkiniach do głosowania w referendum w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej zarządzonego na dzień 7, 8 czerwca 2003 r. 4728
1038 w Kołaczycach Nr VI/38/03 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach 4728
1039 w Łańcucie Nr VI/45/03 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Łańcut na posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2003. 4729
1040 w Nowym Źmigrodzie Nr VI/52/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Nowy Żmigród 4730
1041 w Nozdrzcu Nr V/29/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Hłudnie 4731
1042 w Nozdrzcu Nr V/30/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie założenia Gimnazjum w Warze 4731
1043 w Nozdrzcu Nr V/31/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie zmian w uchwałach własnych 4732
1044 w Nozdrzcu Nr V/32/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Hłudnie 4732
1045 w Nozdrzcu Nr V/33/03 z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Warze 4733
1046 w Orłach Nr V/47/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale o ustaleniu wysokości prowizji za inkaso 4733
OBWIESZCZENIE ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE
1047 z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie informacji o działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w roku 2002 4734
OGŁOSZENIA
dotyczące możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
1048 Starosty Jarosławskiego z dnia 23 maja 2003 r. 4738
1049 Starosty Leżajskiego z dnia 3 czerwca 2003 r. 4739
1050 Starosty Przeworskiego z dnia 28 maja 2003 r. 4739
Dziennik Nr 52 z dnia 9.06.2003r.
UCHWAŁA RADY MIASTA:
1051 w Mielcu Nr V/38/03 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Mielec 4742
UCHWAŁA RADY GMINY:
1052 w Jarocinie Nr V/39/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Jarocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4760
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1053 Nr OKR-421-155(10)/2002/1577/MG z dnia 28 maja 2003 r. – (Zakłady Mięsne w Dębicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy 4761
1054 Nr OKR-421-157(5)/2002/979/MG z dnia 28 maja 2003 r. – (Zakłady Usług Komunalnych ENERGOKOM Spółka z o. o. z siedzibą w Rakszawie) 4766
Dziennik Nr 53 z dnia 12.06.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1055 z dnia 10 czerwca 2003r. zmieniające orzeczenie R.L. VI-B-13/P Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr 35-46 z 12.III.1954r. w sprawie uznania pomników przyrody 4776
UCHWAŁA RADY POWIATU:
1056 w Brzozowie Nr VIII/42/03 z dnia 22 maja 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego 4776
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1057 w Cieszanowie Nr III/29/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum w Nowym Lublińcu 4777
1058 w Cieszanowie Nr III/30/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu i Gimnazjum Nowym Lubińcu w Zespół Szkół w Nowym Lublińcu 4777
1059 w Cieszanowie Nr III/31/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum w Dachnowie 4778
1060 w Cieszanowie Nr III/32/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. Marii Moralewicz w Dachnowie i Gimnazjum w Dachnowie w Zespół Szkół w Dachnowie 4778
1061 w Cieszanowie Nr III/33/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie połączenia Szkoły Podstawowej im. płk Bronisławy Wysłouchowej z Szabatowskich w Cieszanowie i Gimnazjum w Cieszanowie – Nowym Siole w Zespół Szkół w Cieszanowie 4779
1062 w Jedliczu Nr VII/73/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 4779
1063 w Jedliczu Nr VII/74/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 4789
1064 w Jedliczu Nr VII/75/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 4800
1065 w Mielcu Nr V/40/03 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr XLII/340/2002 z dnia 3 października 2002r. w sprawie pakietu działań w zakresie wspierania przedsiębiorczości, ograniczaniu bezrobocia na terenie Miasta Mielca w 2002 i 2003r. 4807
1066 w Oleszycach Nr VI/56/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/47/03 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 4 marca 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów podatków i wynagrodzenia za inkaso 4811
1067 w Przemyślu Nr 145/2001 z dnia 20 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Za Strzelnicą” 4812
1068 w Przemyślu Nr 3/2002 z dnia 24 stycznia 2003 r w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przemyśla 4815
1069 w Radomyślu Wielkim Nr VI/49/03 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zasad stosowania umorzeń i innych ulg w spłacie należności z tytułu udostępnienia mienia komunalnego oraz innych należności gminy, do których nie mają zastosowania przepisy – Ordynacja podatkowa 4819
1070 w Sokołowie Młp. Nr VI/52/03 z dnia 26 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sokołów Młp. 4820
1071 w Tarnobrzegu Nr VIII/84/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla „Sandomierska” w Tarnobrzegu 4821
UCHWAŁY RAD GMIN:
1072 w Białobrzegach Nr VII/39/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia stawki prowizji dla sołtysów i inkasentów z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych 4828
1073 w Białobrzegach Nr VII/43/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Białobrzegi 4828
1074 w Brzyskach Nr VII/36/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości 4829
1075 w Chmielniku Nr VI/50/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/12/2002 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości pobieranego na terenie Gminy Chmielnik oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy 4829
1076 w Cisnej Nr VII/35/2003 z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krzywe 1/2002” 4830
1077 w Cisnej Nr VII/36/2003 z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Przysłup 2/2002” 4833
1078 w Cisnej Nr VII/37/2003 z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Roztoki Górne 1/2002” 4836
1079 w Cisnej Nr VII/38/2003 z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smerek 2/2002” 4839
1080 w Cisnej Nr VII/39/2003 z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smerek 3/2002” 4842
1081 w Cisnej Nr VII/40/2003 z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Smerek 4/2002” 4845
1082 w Czarnej (pow. dębicki) Nr VII/69/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/186/2000 Rady Gminy Czarna z dnia 24 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla sołtysów za inkaso bieżących należności z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego pobieranych od mieszkańców sołectw na terenie Gminy Czarna 4848
1083 w Olszanicy Nr VI/39/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Orelec I” w Gminie Olszanica 4848
1084 w Olszanicy Nr XXXI/243/2002 z dnia 13 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia Gimnazjum w Wałkowej 4851
1085 w Olszanicy Nr XXXI/245/2002 z dnia 13 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych 4851
1086 w Olszanicy Nr VI/47/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych 4852
1087 w Olszanicy Nr XXXI/246/2002 z dnia 13 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy 4853
1088 w Olszanicy Nr VI/46/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu Zespołu Szkół Publicznych w Olszanicy 4853
1089 w Olszanicy Nr XXXI/247/2002 z dnia 13 czerwca 2002r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Wałkowe. 4854
1090 w Przemyślu Nr VI/47/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krówniki PSU” 4855
1091 w Wojaszówce Nr V/64/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 4858
1092 w Wojaszówce Nr V/65/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 4866
1093 w Wojaszówce Nr V/66/2003 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych 4871
1094 w Żyrakowie Nr II/19/02 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żyraków 4878
POROZUMIENIE:
1095 Nr 1/03 zawarte w dniu 23.04.03r. pomiędzy Powiatem Przemyskim a Miastem Przemyśl w sprawie przyjęcia do realizacji przez Miasto Przemyśl zadania Powiatu Przemyskiego w zakresie prowadzenia badań i wydawania przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną ul. Dworskiego 98 w Przemyślu, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczeń o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących z terenu Powiatu Przemyskiego 4882
ANEKS:
1096 Nr 1 z dnia 12 marca 2003r. do porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2001r. pomiędzy Powiatem Krośnieńskim a Powiatem Jasielskim w sprawie zasad udzielania uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek oraz dzieciom, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom z terenu Powiatu Jasielskiego pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Krośnie w zakresie orzekania o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzekania o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących oraz dzieci z autyzmem 4883
Dziennik Nr 54 z dnia 17.06.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1097 w Brzozowie Nr VI/54/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzozów 9” w miejscowości Brzozów 4887
1098 w Brzozowie Nr VI/55/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Brzozów 14” 4891
1099 w Brzozowie Nr VI/56/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górki 5” w miejscowości Górki 4895
1100 w Dębicy Nr II/18/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu dla Miasta Dębicy na rok 2003 4899
1101 w Głogowie Małopolskim Nr III/41/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów Małopolski na rok 2003 4920
1102 w Krośnie Nr VII/142/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 4936
1103 w Przemyślu Nr 54/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl 4938
1104 w Przeworsku Nr IX/56/03 z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Przeworska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4939
1105 w Sędziszowie Małopolskim Nr V/49/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/260/02 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 4939
1106 w Sędziszowie Małopolskim Nr V/50/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, od osób fizycznych oraz wynagrodzenia za inkaso 4949
1107 w Sędziszowie Małopolskim Nr V/51/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej 4949
1108 w Ustrzykach Dolnych Nr VI/58/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustrzyki Dolne „WINCENTEGO POLA- II/2002” 4950
UCHWAŁY RAD GMIN:
1109 w Besku Nr V/43/03 z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków w drodze inkasa, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 4956
1110 w Dynowie Nr V/31/03 z dnia 10 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Dynów 4956
1111 w Dzikowcu Nr V/42/03 z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLV/264/02 Gminy Dzikowiec z dnia 30 kwietnia 2003 roku dot. programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dzikowiec w latach 2002- 2006 4991
1112 w Fedropolu Nr VI/46/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Huwniki SG-H” 4991
1113 w Krasiczynie Nr 18/III/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Krasiczyn na 2003 rok 4994
1114 w Lutowiskach Nr III/14/02 z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Lutowiska na 2003 rok 5008
1115 w Niebylcu Nr VII/39/03 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 5016
1116 w Nozdrzcu Nr VII/61/03 z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie czasowego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Gminy Nozdrzec 5017
1117 w Radomyślu n. Sanem Nr VII/73/03 z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Radomyśl n. Sanem 5017
1118 w Zaklikowie Nr VII/36/03 z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie: inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 5018
Dziennik Nr 55 z dnia 18.06.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1119 z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody 5022
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1120 w Jarosławiu Nr 77/IX/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Bandurskiego-Harcerska-1/01” 5022
1121 w Rudniku nad Sanem Nr V/33/03 z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 5026
1122 w Stalowej Woli Nr VII/81/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli w SP ZZOZ Powiatowy Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli oraz w Zespole Domów Studenckich Filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli 5038
UCHWAŁY RAD GMIN:
1123 w Bojanowie Nr III/23/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bojanów na 2003 rok 5039
1124 w Brzyskach Nr V/22/03 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Brzyska miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów 5046
1125 w Jarocinie Nr IV/29/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Jarocin 5046
1126 w Jeżowem Nr VII/34/03 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jeżowe 5082
1127 w Laszkach Nr V/22/03 z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Laszki na 2003 rok 5095
1128 w Lubeni Nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok 5104
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
1129 Nr XI/28/03 z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Sieniawa na 2003 rok 5117
1130 Nr XI/39/03 z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Gać na 2003 rok prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku 5118
1131 Nr XI/26/03 z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gać na 2003 r. 5119
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URE:
1132 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych ustalonych w taryfie dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Dębicy 5120
1133 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie 5121
PROTOKÓŁ USTALENIA WYNIKU REFERENDUM
1134 w Wielkich Oczach w sprawie przejęcia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku zbiórki i pozbywania się odpadów komunalnych 5122
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:
1135 w Jaśle Nr 5/02 z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu jasielskiego 5123
Dziennik Nr 56 z dnia 20.06.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1136 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Hurko w Gminie Medyka 5131
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ
1137 w Lesku Nr IV/42/03 z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lesko 5131
UCHWAŁY RAD GMIN:
1138 w Kołaczycach Nr VI/35/03 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kołaczyce 5147
1139 w Radomyślu nad Sanem Nr V/41/03 z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Radomyśl nad Sanem na rok 2003 5147
1140 w Sanoku Nr VII/40/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5158
1141 w Sanoku Nr VII/41/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5173
1142 w Sanoku Nr VII/43/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5179
1143 w Sanoku Nr VII/44/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5184
1144 w Sanoku Nr VII/45/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5189
1145 w Sanoku Nr VII/46/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5196
1146 w Sanoku Nr VII/47/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5199
1147 w Sanoku Nr VII/48/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5202
1148 w Sanoku Nr VII/49/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5205
1149 w Sanoku Nr VII/50/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5209
1150 w Sanoku Nr VII/51/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5213
1151 w Sanoku Nr VII/52/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5216
1152 w Sanoku Nr VII/53/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5221
1153 w Sanoku Nr VII/54/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5224
1154 w Sanoku Nr VII/55/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5227
1155 w Sanoku Nr VII/56/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5229
1156 w Sanoku Nr VII/57/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5232
1157 w Sanoku Nr VII/58/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5236
1158 w Sanoku Nr VII/59/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5243
1159 w Sanoku Nr VII/60/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5255
1160 w Sanoku Nr VII/61/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5262
1161 w Sanoku Nr VII/62/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5274
1162 w Sanoku Nr VII/63/03 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Sanok 5284
1163 w Wadowicach Górnych Nr VII/36/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata 5289
POROZUMIENIE
1164 zawarte w dniu 23.04.2003 r. w Dębicy pomiędzy Powiatem Dębickim a Gminą Miasto Dębica w sprawie przejęcia do realizacji zadań publicznych na drogach (ulicach) powiatowych w Mieście Dębica należących do zarządcy drogi 5291
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1165 Nr 88/2003 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubaczów 5291
Dziennik Nr 57 z dnia 26.06.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU PRZEWORSKIEGO
1166 Nr VII/39/03 z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Przeworskiego 5298
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1167 w Baranowie Sandomierskim Nr IX/52/03 z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Gminy Baranów Sandomierski 5298
1168 w Przemyślu Nr 49/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla 5298
UCHWAŁY RAD GMIN:
1169 we Frysztaku Nr IX/57/03 z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 5300
1170 w Grębowie Nr IV/43/03 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stacji paliw „Auto – gaz” w Grębowie 5398
OGŁOSZENIE STAROSTY PRZEMYSKIEGO
1171 o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych 5401
Dziennik Nr 58 z dnia 27.06.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU ŁAŃCUCKIEGO
1172 Nr II/7/2002 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zmian Statutu Powiatu Łańcuckiego 5407
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1173 w Nowej Dębie Nr XI/72/2003 z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 5408
1174 w Sieniawie Nr VI/54/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerce 5409
1175 w Sieniawie Nr VI/55/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Czerwona Wola 5413
1176 w Sieniawie Nr VI/56/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dobra 5417
1177 w Sieniawie Nr VI/57/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dybków 5421
1178 w Sieniawie Nr VI/58/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Leżachów 5425
1179 w Sieniawie Nr VI/59/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paluchy 5429
1180 w Sieniawie Nr VI/60/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pigany 5433
1181 w Sieniawie Nr VI/61/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rudka 5437
1182 w Sieniawie Nr VI/62/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wylewa 5441
1183 w Zagórzu Nr VI/58/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zagórz” 5445
UCHWAŁY RAD GMIN:
1184 w Czarnej (pow. dębicki) Nr VII/67/2003 z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Czarna 5449
1185 w Domaradzu Nr IV/18/2003 z dnia 10 lutego 2003 r. w sprawie budżetu gminy na 2003 r. 5450
1186 w Gaci Nr 36/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 5462
1187 w Gaci Nr 37/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 5465
1188 w Gaci Nr 38/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 5468
1189 w Gaci Nr 39/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 5470
1190 w Gaci Nr 40/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 5473
1191 w Gaci Nr 41/V/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa 5476
1192 w Harasiukach Nr VIII/49/03 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5479
1193 w Kamieniu Nr VII/37/03 z dnia 12 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków sprzedaży tych napojów i liczby ich punktów 5479
1194 w Tarnowcu Nr VII/60/2003 z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 5480
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE:
1195 z dnia 17 czerwca 2003 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu Ropczycko–Sędziszowskiego 5480
1196 z dnia 23 czerwca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Grodzisku Dolnym przeprowadzonych w dniu 22 czerwca 2003 r. 5481
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
1197 Nr OKR-421-8(10)/2003/4271/RW z dnia 18 czerwca 2003 r. – (BALTIC WOOD S.A. z siedzibą w Jaśle) 5482
Dziennik Nr 59 z dnia 28.06.2003r.
UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
1198 Nr VIII/66/03 z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 5491
1199 Nr IX/83/03 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003 r. 5491
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1200 w Dukli Nr VIII/63/03 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 5493
1201 w Dynowie Nr IX/59/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej i zasad jej pobierania 5493
1202 w Mielcu Nr IV/31/03 z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Miasta Mielca na 2003 rok 5494
1203 w Przemyślu Nr 51/03 z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Przemyśla 5515
1204 w Strzyżowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 5528
1205 w Strzyżowie Nr III/11/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 5536
1206 w Strzyżowie Nr III/12/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 5545
UCHWAŁY RAD GMIN:
1207 w Chorkówce Nr IV/37/03 z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 5551
1208 w Gawłuszowicach Nr V/34/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. w sprawie budżetu Gminy Gawłuszowice na 2003 rok 5561
1209 w Krasnem Nr II/13/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 5570
1210 w Krasnem Nr II/14/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 5582
1211 w Krasnem Nr II/15/2002 z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 5587
1212 w Niebylcu Nr VII/37/03 z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych lub punktach wydawania posiłków w szkołach 5596
1213 w Solinie Nr VI/110/03 z dnia 4 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów 5597
1214 w Stubnie Nr VI/37/03 z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 5597
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
1215 Nr 95/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pruchnik 5605
1216 Nr 100/03 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Borowa 5606
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO
1217 z dnia 27 czerwca 2003 r. o sprostowaniu błędów 5607