Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 37 z dnia 5.05.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
721 z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego z dnia: 21 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Cieplice w Gminie Adamówka, z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Mytarz w Gminie Nowy Żmigród, z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Krasne w Gminie Krasne, z dnia 21 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Zarzecze w Gminie Nisko, z dnia 26 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Głowienka w Gminie Miejsce Piastowe 3387
722 z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Korczyna w Gminie Korczyna 3387
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
723 jarosławskiego Nr VI/41/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego 3388
724 jasielskiego Nr IV/22/03 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego 3389
725 niżańskiego Nr VI/30/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Niżańskiego 3399
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:
726 w Krośnie Nr VI/115/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krosno 3413
UCHWAŁY RAD GMIN:
727 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr V/57/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia prowizyjnego dla nich za inkaso podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i podatku leśnego od osób fizycznych 3417
728 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr V/58/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody pitnej i odprowadzania ścieków 3418
729 w Medyce Nr VII/43/03 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 3418
730 w Medyce Nr VII/44/03 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 3420
731 w Pysznicy Nr V/40/03 z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Pysznica 3421
732 w Trzebownisku Nr V/74/03 z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 3462
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE:
733 z dnia 28 kwietnia 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Niebylcu przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003r. 3463
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W LEŻAJSKU:
734 Nr 13/39/03 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Leżajskiego 3464
OGŁOSZENIA
dot. możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowych Społecznych Rad do spraw Osób Niepełnosprawnych:
735 Starosty Powiatu Bieszczadzkiego 3478
736 Starosty Powiatu Dębickiego 3479
737 Starosty Jasielskiego 3479
738 Starosty Lubaczowskiego 3479
739 Starosty Sanockiego 3479
740 Starosty Rzeszowskiego 3480
741 Starosty Stalowowolskiego 3480
742 Starosty Tarnobrzeskiego 3480
743 Prezydenta Miasta Tarnobrzega 3481
Dziennik Nr 38 z dnia 6.05.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
744 w Lubaczowie Nr 56/VIII/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia odrębnego zamkniętego obwodu głosowania dla przeprowadzenia referendum w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 3486
745 w Łańcucie Nr VI/47/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 3486
746 w Przemyślu Nr 45/2003 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum w Przemyślu 3487
747 w Rzeszowie Nr VIII/72/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 3487
748 w Tarnobrzegu Nr VIII/85/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w obwodach głosowania na terenie Miasta Tarnobrzega 3488
749 w Tarnobrzegu Nr VIII/86/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Tarnobrzega 3489
UCHWAŁY RAD GMIN:
750 w Cmolasie Nr VI/51/03 z dnia 11 kwietnia 2003r. w sprawie likwidacji oddziału zamiejscowego gimnazjum w Trzęsówce i wprowadzenia zmian w uchwale Nr VI/44/99 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 11 marca 1999r. dot. założenia Publicznego Gimnazjum w Cmolasie zmienionej uchwałą Nr XVIII/118/00 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 18 kwietnia 2000r. 3490
751 w Cmolasie Nr VI/52/03 z dnia 11 kwietnia 2003r. w założenia Publicznego Gimnazjum w Trzęsówce 3490
752 w Cmolasie Nr VI/53/03 z dnia 11 kwietnia 2003r. w założenia Zespołu Szkół w Trzęsówce 3491
753 w Krościenku Wyżnem Nr V/43/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie podziału Gminy Krościenko Wyżne na obwodu głosowania w referendum ogólnokrajowym 3491
754 w Łańcucie Nr VII/56/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ZOZ Łańcut Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Handzlówce 3492
755 w Wiązownicy Nr V/39/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Sołectw 3493
756 w Żyrakowie Nr VI/79/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia nowego obwodu głosowania na terenie Gminy Żyraków dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 3553
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO TARNOBRZEGU:
757 z dnia 5 maja 2003r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miejskiej w Mielcu (okręg wyborczy nr 1) 3553
758 z dnia 5 maja 2003r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miejskiej w Mielcu (okręg wyborczy nr 4) 3554
759 z dnia 5 maja 2003r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miejskiej w Nisku (okręg wyborczy nr 1) 3554
760 z dnia 5 maja 2003r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miejskiej w Nisku (okręg wyborczy nr 2) 3555
Dziennik Nr 39 z dnia 7.05.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
761 w Lesku Nr IV/32/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dziurdziów 1” 3558
762 w Przemyślu Nr 35/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 3561
763 w Przemyślu Nr 36/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu poboru 3561
764 w Przemyślu Nr 37/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 3562
UCHWAŁY RAD GMIN:
765 w Birczy Nr V/44/03 z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bircza 3564
766 w Cmolasie Nr V/39/03 z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Cmolas 3568
767 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr IV/30/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Czarnej 3620
768 w Przemyślu Nr V/34/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przemyśl 3628
769 w Tarnowcu Nr V/43/03 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tarnowiec 3640
770 w Wiązownicy Nr V/37/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego działającego na obszarze Gminy Wiązownica 3653
771 w Wiązownicy Nr V/38/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia „Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wiązownica na lata 2003 –2007” 3657
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
772 Nr 64/03 z dnia 6 maja 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krasiczyn 3660
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI I ENERGETYKI:
773 Nr OWR –820/11 –A/31/2003/II/DT z dnia 5 maja 2003r. – (Przedsiębiorstwo Harpen Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu) 3661
Dziennik Nr 40 z dnia 9.05.2003r.
UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
774 w Rzeszowie Nr VII/53/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2003r. 3666
UCHWAŁA RADY MIASTA:
775 w Rzeszowie Nr VIII/65/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 24/7/2001 „Temida” w rejonie ul. Rejtana i gen. Kustronia w Rzeszowie, w konturze ABCDE, (w części uchylonej rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Podkarpackiego l.dz. P.I. 0911/69/02 z dnia 6 czerwca 2002r.) 3684
UCHWAŁY RAD GMIN:
776 w Boguchwale Nr V/43/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie ustalenia uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Gminy Boguchwała 3688
777 w Borowej Nr V/31/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Borowa 3689
778 w Czarnej pow. łańcucki Nr V/59/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów 3730
779 w Padwi Narodowej Nr V/35/03 z dnia 30 marca 2003r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 3730
780 w Pawłosiowie Nr III/33/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pawłosiów 3732
781 w Pruchniku Nr V/38/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Pruchnik 3743
782 w Pysznicy Nr V/39/2003 z dnia 2 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 3759
ANEKS DO POROZUMIENIA:
783 Nr 3 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Jasło wykonywania niektórych zadań biblioteki powiatowej 3760
Dziennik Nr 41 z dnia 13.05.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
784 w Brzozowie Nr VI/76/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Brzozów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego 3768
785 w Dębicy Nr V/89/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku rolnym 3768
786 w Dębicy Nr V/96/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania 3769
787 w Iwoniczu – Zdroju Nr IX/80/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowego 3769
788 w Kolbuszowej Nr VIII/60/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Mieście i Gminie Kolbuszowa 3770
789 w Krośnie Nr VII/140/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, określenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowym 3772
790 w Leżajsku Nr VI/61/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Leżajsku 3773
791 w Mielcu Nr VI/52/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Mielcu 3773
792 w Narolu Nr 49/V/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania 3774
793 w Sędziszowie Małopolskim Nr V/53/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia nowych obwodów głosowania w referendum oraz zmiany granic w stałych obwodach głosowania w miejscowości Zagorzyce 3774
794 w Ustrzykach Dolnych Nr VI/56/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany do uchwały Nr LVIII/423/2002 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 18 czerwca 2002r. dot. zmian w podziale gminy na obwody głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 3775
795 w Zagórzu Nr V/43/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie poboru w drodze inkasa niektórych podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 3776
UCHWAŁY RAD GMIN:
796 w Birczy Nr VI/56/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we wsi Łomna Gmina Bircza 3777
797 w Chorkówce Nr VI/46/03 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 3781
798 w Chorkówce Nr VI/50/03 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerzowa Polska XX” w Gminie Chorkówka obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego i usługowego 3782
799 w Chorkówce Nr VI/51/03 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Świerzowa Polska XXI” w Gminie Chorkówka obejmującego problematykę budownictwa mieszkaniowego i usługowego 3786
800 w Gawłuszowicach Nr VII/38/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa: Krzemienica, Gawłuszowice, Kliszów, Wola Zdakowska, Brzyście, Młodochów, Ostrówek 3789
801 w Komańczy Nr V/51/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia dodatkowych obwodów głosowania, ich numerów i granic oraz wyznaczonych siedzib obwodowych komisji w zarządzonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003r. ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 3810
802 w Krempnej Nr VII/55/03 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany statutu Gminy Krempna 3811
803 w Lubeni Nr VI/25/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad i terminu poboru tej opłaty, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 3811
804 w Łańcucie Nr VII/51/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornika retencyjnego wody wraz z otoczeniem miejscowości Głuchów 3813
805 w Olszanicy Nr VI/54/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych, ustalenia jego numeru, granic oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej 3817
806 w Pysznicy Nr V/38/03 z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 3817
807 w Rakszawie Nr III/19/03 z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3818
808 w Sanoku Nr VII/67/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego i innych podatków i opłat lokalnych oraz zasad wynagradzania za inkaso na terenie wsi 3823
809 w Starym Dzikowie Nr VII/68/03 z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia Zespołów Szkół w Gminie Stary Dzików oraz określenia ich obwodów 3823
810 w Świlczy Nr V/57/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/2002 z dnia 4 grudnia 2002 roku w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2003 na terenie Gminy Świlcza 3824
811 w Wielopolu Skrzyńskim Nr VI/32/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 3824
812 w Wiśniowej Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie: zmiany uchwały Nr II/11/02 Rady Gminy w Wiśniowej z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003r. 3825
813 w Wiśniowej Nr III/25/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie opłaty administracyjnej 3826
814 w Zarszynie Nr V/42/03 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa 3826
815 w Żyrakowie Nr IV/53/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Korzeniowie 3827
816 w Żyrakowie Nr IV/54/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Nagoszynie 3828
817 w Żyrakowie Nr IV/55/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Wiewiórce 3828
818 w Żyrakowie Nr IV/56/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Zasowie 3829
819 w Żyrakowie Nr IV/57/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej 3829
820 w Żyrakowie Nr IV/58/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Górze Motycznej 3830
821 w Żyrakowie Nr IV/59/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Korzeniowie 3831
822 w Żyrakowie Nr IV/60/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Nagoszynie 3831
823 w Żyrakowie Nr IV/61/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Straszęcinie 3832
824 w Żyrakowie Nr IV/62/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Wiewiórce 3833
825 w Żyrakowie Nr IV/63/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Zasowie 3833
826 w Żyrakowie Nr IV/64/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół Publicznych w Żyrakowie 3834
ANEKS DO UCHWAŁY:
827 Rady Gminy Dębowiec Nr 2 zawartej w dniu 30 stycznia 2003r. pomiędzy Gminą Miejską Jasło a Gminą Dębowiec (OŚ. 0712/92/03) 3835
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
828 Nr VIII/17/03 z dnia 5 marca 2003r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Domaradz na 2003 rok 3835
829 Nr VIII/18/03 z dnia 5 marca 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Domaradz 3836
830 Nr IX/12/03 z dnia 17 marca 2003r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2003r. 3837
831 Nr VII/18/03 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Baligród 3838
832 Nr IX/13/03 z dnia 24 marca 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Miejsce Piastowe na 2003 rok prognozy kwoty długu 3839
833 Nr VII/24/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Baligród na 2003r. 3840
834 Nr VIII/25/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu załączonej do budżetu Gminy Besko 3841
OGŁOSZENIA
dotyczące możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowych Społecznych Rad do spraw Osób Niepełnosprawnych:
835 Marszałka Województwa Podkarpackiego 3842
836 Starosty Powiatu Mieleckiego 3843
837 Starosty Powiatu Przemyskiego 3843
838 Prezydenta Miasta Rzeszowa 3844
Dziennik Nr 42 z dnia 15.05.2003r.
UCHWAŁY RAD POWIATU:
839 w Kolbuszowej Nr VII/67/03 z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kolbuszowskiego 3847
840 w Lubaczowie Nr V/46/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Lubaczowskiego 3847
841 Przemyskiego Nr IV/27/03 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Przemyskiego oraz ustalenia zasad tej sprzedaży 3848
UCHWAŁY RADY MIASTA:
842 w Krośnie Nr VII/143/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego 3849
843 w Krośnie Nr VII/144/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Mieście Krośnie oraz ustalenia stawek opłat 3850
844 w Nowej Sarzynie Nr VIII/77/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowa Sarzyna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3850
845 w Rudniku nad Sanem Nr VI/44/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 3852
846 w Rzeszowie Nr VIII/50/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/47/92 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 23 czerwca 1992r. w sprawie ustalenia granic osiedli na trenie Miasta Rzeszowa 3852
847 w Rzeszowie Nr VIII/55/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały o ustaleniu zasad polityki czynszowej 3854
848 w Strzyżowie Nr VII/40/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów 3854
849 w Strzyżowie Nr VII/41/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania usług opiekuńczych, zasad i trybu udzielania i pobierania opłat za te usługi, jak również częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za świadczone usługi 3855
850 w Strzyżowie Nr VII/48/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Zawadce 3857
851 w Strzyżowie Nr VII/49/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tropii 3858
UCHWAŁY RAD GMIN:
852 w Brzostku Nr V/56/03 z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Gminy Brzostek 3858
853 w Brzostku Nr V/59/03 z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład zasobu Gminy Brzostek oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 3863
854 w Czerminie Nr VI/26/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na okres pięciu lat 3865
855 w Czerminie Nr VI/27/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czermin 3867
856 w Gawłuszowicach Nr VIII/50/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w zmiany statutu Gminy Gawłuszowice 3868
857 w Markowej Nr VI/34/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod „Kaplicę przedpogrzebową” w miejscowości Markowa 3869
858 w Niwiskach Nr VI/44/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Niwiska 3872
859 w Radomyślu nad Sanem Nr VI/68/03 z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie poboru podatków w formie inkasa 3884
860 w Starym Dzikowie Nr 62/VII/03 z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Nowym Dzikowie 3885
861 w Starym Dzikowie Nr 63/VII/03 z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Cewkowie – Woli 3886
862 w Starym Dzikowie Nr 64/VII/03 z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Ułazowie 3886
863 w Starym Dzikowie Nr 65/VII/03 z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Cewkowie 3887
864 w Starym Dzikowie Nr 66/VII/03 z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Starym Dzikowie ul. Kościuszki 3887
865 w Starym Dzikowie Nr 67/VII/03 z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Stary Dzików 3888
866 w Wojaszówce Nr V/67/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wojaszówka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3888
867 w Zaklikowie Nr V/28/03 z dnia 7 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaklików 3889
868 w Zarszynie Nr VI/51/03 z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zarszyn 3904
869 w Zarszynie Nr VI/54/03 z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zarszyn w latach 2003 – 2007 3908
870 w Zarszynie Nr VI/55/03 z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zarszyn 3911
871 w Żyrakowie Nr IV/52/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Górze Motycznej 3913
Dziennik Nr 43 z dnia 16.05.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
872 w Dukli Nr VI/47/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 3919
873 w Krośnie Nr VI/106/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Turaszówka – III” 3919
874 w Zagórzu Nr V/46/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagórz „Tarnawa Dolna – I” 3927
875 w Zagórzu Nr V/47/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagórz „Poraż – I” 3931
876 w Zagórzu Nr V/48/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zagórza „Nowy Zagórz – IV” 3934
877 w Zagórzu Nr V/49/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zagórza „Pod Klasztorem – III” 3938
878 w Zagórzu Nr V/50/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zagórza „Skowronówka – II” 3942
879 w Zagórzu Nr V/51/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zagórza „Wielopole – IV” 3946
880 w Zagórzu Nr V/52//03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zagórza „Wielopole – III” 3950
881 w Zagórzu Nr V/54/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zagórz „Średnie Wielkie – I” 3954
882 w Ustrzykach Dolnych Nr VI/55/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie diet i wysokości inkasa dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej 3957
UCHWAŁY RAD GMIN:
883 w Borowej Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 3957
884 w Chmielniku Nr IV/32/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, określenie wysokości stawek oraz sposobu jej poboru 3972
885 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr V/51/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Czarnej, Dąbrówkach, Woli Małej, Medyni Łańcuckiej i Zalesiu, zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum w Krzemienicy i Publicznego Gimnazjum w Medyni Głogowskiej oraz określenia granic jej obwodów 3972
886 w Czudcu Nr VII/57/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/03 z dnia 28 marca 2003r w sprawie zarządzenia poboru inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso 3973
887 w Dębowcu Nr VI/49/03 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych 3974
888 w Domaradzu Nr I/47/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany własnej uchwały Nr III/6/03 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 3975
889 w Dynowie Nr V/32/03 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bachórz 1/02 w Gminie Dynów 3975
890 w Jasienicy Rosielnej Nr V/36/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jasienica Rosielna na lata 2002 – 2006 3979
891 w Jaśle Nr VII/39/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych w ramach zadań własnych gminy na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Jasło 3980
892 w Jaśle Nr VII/40/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło 3981
893 w Krościenku Wyżnem Nr III/26/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2003 rok 3984
894 w Lubeni Nr VI/25/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad i terminu poboru tej opłaty, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso 3993
895 w Nowym Żmigrodzie Nr VI/51/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nowy Żmigród miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3995
896 w Osieku Jasielskim Nr V/39/03 z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Osiek Jasielski miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3995
897 w Pawłosiowie Nr IV/40/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zwolnień od podatków od nieruchomości na 2003 rok 3996
898 w Stubnie Nr VI/41/03 z dnia 21 marca 2003r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjów publicznych prowadzonych przez Gminę Stubno oraz granice ich obwodów 3997
899 w Zarszynie Nr VI/56/03 z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 3997
Dziennik Nr 44 z dnia 17.05.2003r.
UCHWAŁY RADY MIASTA:
900 w Lubaczowie Nr 5/II/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Lubaczów 4002
901 w Łańcucie Nr VI/40/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia 14 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Mieście Łańcucie 4015
UCHWAŁY RAD GMIN:
902 w Czarnej pow. Łańcut Nr V/45/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czarna 4036
903 w Gorzycach Nr VII/43/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce 4051
904 w Grębowie Nr III/26/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2003 4057
905 w Miejscu Piastowym Nr IV/39/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejsce Piastowe 4066
906 w Radomyślu n/Sanem Nr V/38/03 z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Radomyśl n/Sanem 4077
UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJIZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
907 Nr XI/12/03 z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Miejskiej Przemyśl w 2003 roku 4090
908 Nr XI/18/03 z dnia 1 kwietnia 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Przemyśla na 2003 rok prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003r. 4091
909 Nr IX/15/03 z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Komańcza na 2003r. 4092
910 Nr IX/14/03 z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Komańcza na 2003 rok prognozy kwoty długu 4093
911 Nr VIII/26/03 z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Związku Gmin Brzozowskich w Brzozowie na 2003 rok 4094
912 Nr IX/24/03 z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wojaszówka na 2003r. 4095
913 Nr IX/25/03 z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Wojaszówka na 2003 rok prognozy kwoty długu 4096
914 Nr XI/24/03 z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Gać w 2003 roku 4097
915 Nr XI/24/03 z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku Gminy Gać 4098
OGŁOSZENIE STAROSTY STRZYŻOWSKIEGO:
916 w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych 4099
Dziennik Nr 45 z dnia 20.05.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
917 w Jarosławiu Nr 78/IX/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych wielomieszkaniowych i małych domach mieszkalnych 4103
918 w Kolbuszowej Nr VIII/67/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kolbuszowej – terenu w rejonie ul. Krakowskiej 4103
919 w Narolu Nr 26/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu Gminy Narol na 2003 rok 4106
920 w Sokołowie Młp. Nr VI/51/03 z dnia 26 kwietnia 2003r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sokołów Młp. na lata 2003-2006” 4117
921 w Sokołowie Młp. Nr VI/53/03 z dnia 26 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad i polityki czynszowej dla zasobu mieszkaniowego Gminy i Miasta 4119
922 w Sokołowie Młp. Nr VI/54/03 z dnia 26 kwietnia 2003r. w sprawie założenia gimnazjum nr 1 w Nienadówce 4121
923 w Sokołowie Młp. Nr VI/55/03 z dnia 26 kwietnia 2003r. w sprawie założenia gimnazjum w Trzebusce 4121
UCHWAŁY RAD GMIN:
924 w Czarnej (pow. dębicki) Nr IV/32/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu Gminy Czarna na 2003 rok 4122
925 w Krasnem Nr VI/56/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w zakładzie Karnym w Rzeszowie w ogólnokrajowym referendum w sprawie przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej wyznaczonym w dniach 7 i 8 czerwca 2003r. 4139
926 w Nowym Żmigrodzie Nr III/17/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowy Żmigród na 2003r. 4139
927 w Sanoku Nr VII/65/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Sanok 4151
928 w Zaleszanach Nr III/28/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaleszany na rok 2003 4152
OGŁOSZENIE STAROSTY ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO
929 w sprawie możliwości zgłoszenia kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego 4164
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
930 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Firmy „WAFRO” Sp. z o.o. w Brzozowie z siedzibą w Brzozowie 4165
931 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Termicznej Utylizacji Odpadów RA-TAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu 4165
932 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku 4166
933 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Elektrociepłowni Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie 4167
Dziennik Nr 46 z dnia 24.05.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU:
934 niżańskiego Nr VII/42/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem Powiatu Niżańskiego 4170
UCHWAŁA RADY MIASTA:
935 w Łańcucie Nr VI/44/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedli 4173
UCHWAŁY RAD GMIN:
936 w Baligrodzie Nr VII/34/2003 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie określenia Statutów Sołectw Gminy Baligród 4202
937 w Wiśniowej Nr VI/42/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutów sołectw Gminy Wiśniowa 4236
OBWIESZCZENIE DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W RZESZOWIE:
938 z dnia 22 maja 2003r. w sprawie wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w województwie podkarpackim 4273
Dziennik Nr 47 z dnia 29.05.2003r.
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
939 Nr 45/03 z dnia 26 maja 2003r. w sprawie uchylenia Rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Korczyna w Gminie Korczyna 4279
UCHWAŁA RADY POWIATU:
940 w Kolbuszowej Nr VII/68/03 z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 21 czerwca 2002r. Nr XLII/226/2002 w sprawie przekształcenia szkół ponadpodstawowych wchodzących w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Komisji Edukacji Narodowej w Weryni w szkoły ponadgimnazjalne oraz zmiany nazwy Zespołu 4279
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
941 w Baranowie Sandomierskim Nr VIII/41/03 z dnia 26 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia Zespołu: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślęzakach 4280
942 w Brzozowie Nr VI/70/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Brzozów 4280
943 w Dukli Nr VII/59/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 4285
944 w Jaśle Nr VIII/52/03 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle dla przeprowadzenia głosowania w ogólnokrajowym referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 4286
945 w Nowej Dębie Nr X/62/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany w podziale Gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania 4287
946 w Nowej Dębie Nr X/63/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 4288
947 w Nowej Sarzynie Nr VIII/72/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zasad umarzania niepodatkowych należności pieniężnych stanowiących dochody Miasta i Gminy Nowa Sarzyna oraz udzielania ulg w ich spłacaniu 4289
948 w Przemyślu Nr 44/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie zwolnienia od opłat za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 4290
949 w Sieniawie Nr V/28/03 z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na obszarze Miasta i Gminy Sieniawa 4290
950 w Sieniawie Nr VI/51/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Sienawa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 4296
951 w Sieniawie Nr VI/52/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego 4297
952 w Sieniawie Nr VI/53/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami 4298
953 w Strzyżowie Nr VIII/61/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania, ustalenia jego numeru i granic oraz siedziby obwodowej komisji do spraw referendum 4299
954 w Tarnobrzegu Nr VIII/83/03 z dnia 24 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 4299
955 w Ustrzykach Dolnych Nr VI/55/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie diet i wysokości inkasa dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej 4306
UCHWAŁY RAD GMIN:
956 w Domaradzu Nr VI/44/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały własnej VI/33/99 z dnia 27 lutego 1999r. w sprawie założenia gimnazjum w Domaradzu 4307
957 w Domaradzu Nr VI/45/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Domaradz 4307
958 w Iwierzycach Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Iwierzyce 4308
959 w Jaśle Nr VII/41/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie regulaminu dostarczania wody lub odprowadzania ścieków 4313
960 w Jaśle Nr VII/43/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie podziału Gminy Jasło na obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych 4318
961 w Kołaczycach Nr IV/20/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu Gminy Kołaczyce na 2003r. 4319
962 w Krempnej Nr VII/53/03 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem komunalnym Gminy Krempna 4333
963 w Krościenku Wyżnem Nr V/38/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krościenko Wyżne 4334
964 w Krościenku Wyżnem Nr V/39/03 z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pustyny 4341
965 w Przecławiu Nr VI/39/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w podziale Gminy na stałe obwody głosowania 4347
966 w Rokietnicy Nr IV/20/03 z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Rokietnica 4347
POROZUMIENIE:
967 z dnia 16 kwietnia 2003r. pomiędzy Powiatem Leżajskim a Powiatem Rzeszowskim 4358
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA TARNOBRZEGA:
968 Nr 46/03 z dnia 9 maja 2003r. zmieniające zarządzenie Nr 6/02 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Tarnobrzega 4359
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO:
969 w Przemyślu z dnia 12 maja 2003 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu radnego Rady Miasta Jarosławia 4361
970 w Przemyślu z dnia 19 maja 2003r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu radnego Rady Powiatu Przeworskiego 4361
971 w Przemyślu z dnia 19 maja 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lubaczów w województwie podkarpackim, przeprowadzonych w dniu 18 maja 2003r. 4362
972 w Rzeszowie z dnia 19 maja 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Żyrakowie przeprowadzonych w dniu 18 maja 2003r. 4362
DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
973 Nr OKR–421–22(5)/2003/332/JI z dnia 23 maja 2003r. (Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. z siedzibą w Sanoku) 4363
Dziennik Nr 48 z dnia 30.05.2003r.
DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
974 Nr OKR-421-13(7)/2003/518/JP z dnia 26 maja 2003r. – (Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o. o. z siedzibą w Ropczycach) 4374
975 Nr OKR-421-4(11)/2003/104/JI z dnia 26 maja 2003r. – (Elektrociepłownia Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie) 4378
Dziennik Nr 49 z dnia 31.05.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
976 w Lesku Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2003r. 4387
977 w Radomyślu Wielkim Nr VI/51/03 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie ustalenia regulaminu zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radomyśl Wielki 4399
978 w Ulanowie Nr VI/38/03 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Ulanów 4403
979 w Ustrzykach Dolnych Nr VI/54/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne”. 4416
UCHWAŁY RAD GMIN:
980 w Cisnej Nr IV/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu gminy na 2003r. 4419
981 w Niwiskach Nr VII/55/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niwiska 4428
982 w Olszanicy Nr IV/22/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie budżetu Gminy na 2003r. 4432
983 w Wiązownicy Nr IV/30/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie budżetu Gminy Wiązownica na 2003r. 4447
984 w Wojaszówce Nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy Wojaszówka 4457
985 w Wojaszówce Nr V/51/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wojaszówka 4471
986 w Wojaszówce Nr V/52/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bajdy 4471
987 w Wojaszówce Nr V/53/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Bratkówka 4472
988 w Wojaszówce Nr V/54/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łączki Jagiellońskie 4472
989 w Wojaszówce Nr V/55/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Łęki Strzyżowskie 4472
990 w Wojaszówce Nr V/56/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Odrzykoń 4473
991 w Wojaszówce Nr V/57/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Pietrusza Wola 4473
992 w Wojaszówce Nr V/58/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Przybówka 4473
993 w Wojaszówce Nr V/59/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzepnik 4474
994 w Wojaszówce Nr V/60/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Ustrobna 4474
995 w Wojaszówce Nr V/61/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wojaszówka 4474
996 w Wojaszówce Nr V/62/03 z dnia 29 kwietnia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Wojkówka 4475
POROZUMIENIA:
997 z dnia 8 maja 2003r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Wójtem Gminy Bircza w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych uczniów,. 4475
998 z dnia 9 maja 2003r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Przemyskiego a Gminą Bircza w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Bircza z przeznaczeniem na stypendia dla uzdolnionych uczniów 4476
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
999 Nr 76/2003 z dnia 30 maja 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim 4477
UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO „WISŁOK”
1000 Nr III/II/11/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie ustalenia budżetu na rok 2003 4478
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
1001 Nr XI/28/03 z dnia 16 kwietnia 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Sieniawa na 2003 rok prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2003 roku 4482
1002 Nr VIII/20/03 z dnia 8 maja 2003r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Krosna na prawach powiatu na 2003r. 4483
1003 Nr VIII/21/03 z dnia 12 maja 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta Krosna na prawach powiatu na 2003 rok prognozy kwoty długu 4484
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
1004 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Carbon Black Polska Spółka z o. o. z siedzibą w Jaśle 4486
1005 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o. 4486
1006 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonego w taryfie dla ciepła Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Sarzynie 4487