Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 23 z dnia 1.04.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
414 w Cieszanowie Nr 22/III/02 z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy w Cieszanowie 2202
415 w Cieszanowie Nr 5/I/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2217
UCHWAŁY RAD GMIN:
416 w Ostrowie Nr V/34/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostrów 2222
417 w Pysznicy Nr IV/24/03 z dnia 5 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 2233
418 w Stubnie Nr IV/16/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy Stubno 2244
419 w Wielkich Oczach Nr II/16/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wielkie Oczy 2255
Dziennik Nr 24 z dnia 3.04.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU:
420 Dębickiego Nr V/64/03 z dnia 14 marca 2003r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów oraz umieszczanie ich na parkingu na koszt właściciela na terenie Powiatu Dębickiego 2267
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
421 w Błażowej Nr IV/29/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Błażowa na posiłek dla ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz trybu pobierania odpłatności za posiłek w 2003 roku 2267
422 w Głogowie Małopolskim Nr II/38/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie 2268
423 w Jaśle Nr IV/40/03 z dnia 3 lutego 2003r. w sprawie zasad zarządu i trybu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – Rynku w Jaśle oraz określenia sposobu ustalenia opłat za jego korzystanie 2275
424 w Jedliczu Nr V/58/2003 z dnia 7 marca 2003r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy 2276
425 w Oleszycach Nr IV/40/03 z dnia 10 lutego 2003r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2278
426 w Pilźnie Nr IV/35/03 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 2284
427 w Przeworsku Nr V/25/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zmiany i ujednolicenia tekstu uchwały Rady Miasta Przeworska Nr LV/358/02 z dnia 7 października 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przeworsk 2286
428 w Przeworsku Nr VI/32/03 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zmiany tekstu uchwały Nr 36/VII/99 Rady Miasta Przeworska z dnia 15 marca 1999r. w sprawie ustalenia granic obwodu publicznych szkół podstawowych w Przeworsku 2290
UCHWAŁY RAD GMIN:
429 w Boguchwale Nr IV/29/03 z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/345/02 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych 2291
430 w Czudcu Nr IV/27/03 z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Czudec 2299
431 we Frysztaku Nr V/38/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2001 w gminie Frysztak (wieś Stępina) 2300
432 w Jaśle Nr V/21/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło – „Żółków 9” 2306
433 w Jaśle Nr V/23/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło – „Warzyce 7” 2309
434 w Jaśle Nr V/24/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło – „Warzyce 8” 2313
435 w Kołaczycach Nr V/31/03 z dnia 18 stycznia 2003r. w sprawie zwolnienia od opłaty za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne na terenie miejscowości Kołaczyce 2317
436 w Leżajsku Nr IV/53/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/43/99 z dnia 11 marca 1999r., w sprawie utworzenia Gimnazjum w Starym Mieście 2317
437 w Leżajsku Nr IV/54/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie utworzenia zespołu szkół pod nazwą „Zespół Szkół w Wierzawicach” 2318
438 w Nowym Żmigrodzie Nr II/4/02 z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie zmian Statutu Gminy Nowy Żmigród 2318
439 w Orłach Nr IV/36/03 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Elektrownie Wiatrowe, Orły – Hnatkowice” w Gminie Orły 2319
440 w Orłach Nr IV/41/03 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w Orłach 2323
441 w Skołyszynie Nr III/16/02 z dnia 14 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Skołyszyn miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków ich sprzedaży 2339
442 w Solinie Nr IV/37/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, obowiązującego na terenie Gminy Solina” 2340
443 w Solinie Nr IV/62/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bóbrka 1/2002” 2345
444 w Solinie Nr IV/63/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Horodek I” w miejscowości Horodek 2349
445 w Solinie Nr IV/64/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Horodek II” w miejscowości Horodek 2352
446 w Trzebownisku Nr IV/54/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum w Łukawcu 2355
447 w Trzebownisku Nr IV/55/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum w Nowej Wsi 2355
448 w Trzebownisku Nr IV/56/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie założenia Gimnazjum w Wólce Podleśnej 2356
Dziennik Nr 25 z dnia 7.04.2003r.
UCHWAŁY RAD GMIN:
449 w Oleszycach Nr V/46/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Oleszyce 2359
450 w Przeworsku Nr VII/45/03 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie Statutu Miasta Przeworska 2373
UCHWAŁY RAD GMIN:
451 w Dębicy Nr IV/39/03 z dnia 6 lutego 2003r. w o zmianie uchwały Nr I/1/99 Rady Gminy w Dębicy z dnia 16 marca 1999r. sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy 2388
452 w Dębicy Nr IV/40/03 z dnia 6 lutego 2003r. w o zmianie uchwały Nr I/2/99 Rady Gminy w Dębicy z dnia 16 marca 1999r. sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Głobikowej 2389
453 w Dębicy Nr IV/41/03 z dnia 6 lutego 2003r. w o zmianie uchwały Nr I/3/99 Rady Gminy w Dębicy z dnia 16 marca 1999r. sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Gumniskach 2389
454 w Dębicy Nr IV/42/03 z dnia 6 lutego 2003r. w o zmianie uchwały Nr I/5/99 Rady Gminy w Dębicy z dnia 16 marca 1999r. sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Nagawczynie 2390
455 w Dębicy Nr IV/43/03 z dnia 6 lutego 2003r. w o zmianie uchwały Nr I/6/99 Rady Gminy w Dębicy z dnia 16 marca 1999 r. sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Paszczynie 2390
456 w Dębicy Nr IV/44/03 z dnia 6 lutego 2003r. w o zmianie uchwały Nr I/11/99 Rady Gminy w Dębicy z dnia 16 marca 1999r. sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Stasiówce 2391
457 w Dębicy Nr IV/45/03 z dnia 6 lutego 2003r. w o zmianie uchwały Nr I/13/99 Rady Gminy w Dębicy z dnia 16 marca 1999r. sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Stobiernej 2391
458 w Dębicy Nr IV/46/03 z dnia 6 lutego 2003r. w. sprawie założenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie 2392
459 w Dębicy Nr IV/47/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Pustkowie Osiedlu 2392
460 w Dębicy Nr IV/48/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Brzeźnicy 2393
461 w Dębicy Nr IV/49/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Paszczynie 2394
462 w Dębicy Nr IV/50/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Pystyni 2394
463 w Dębicy Nr IV/51/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Nagawczynie 2395
464 w Dębicy Nr IV/52/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Zawadzie 2395
465 w Dębicy Nr IV/53/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Stobiernej 2396
466 w Dębicy Nr IV/54/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Stasiówce 2397
467 w Dębicy Nr IV/55/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Głobikowej 2397
468 w Dębicy Nr IV/56/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Gumniskach 2398
469 w Dębicy Nr IV/57/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Latoszynie 2398
470 w Dębicy Nr IV/58/03 z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Podgrodziu 2399
471 w Jaśle Nr V/19/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło – „Brzyście 2” 2400
472 w Jaśle Nr V/20/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło – „Trzcinica 5” 2404
473 w Jaśle Nr V/22/03 z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasło – „Szebnie 8” 2407
474 w Raniżowie Nr V/31/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Raniżów 2411
475 w Zaleszanach Nr IV/38/03 z dnia 12 grudnia 2002r w sprawie Statutu Gminy Zaleszany 2423
Dziennik Nr 26 z dnia 8.04.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:
476 w Tyczynie Nr IV/31/2003 z dnia 14 marca 2003r. w sprawie przyjęcia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tyczyn na lata 2003 – 2007” 2438
UCHWAŁA RADY GMINY:
477 w Harasiukach Nr V/28/03 z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie ustalenia statutu sołectw 2439
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
478 Nr 48/2003 z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Osieku Jasielskim 2513
479 Nr 49/2003 z dnia 7 kwietnia 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w Padwi Narodowej 2514
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU:
480 w Powiecie Rzeszowskim za 2002r. 2515
481 w Stalowej Woli za 2002r. 2517
482 w Tarnobrzegu za 2002r. 2519
Dziennik Nr 27 z dnia 9.04.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU:
483 w Przeworsku Nr IV/16/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Przeworskiego 2523
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
484 w Baranowie Sandomierskim Nr VII/36/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli 2523
485 w Błażowej Nr IV/36/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr II/11/02 Rady Miejskiej w Błażowej z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2579
486 w Brzozowie Nr V/50/03 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale własnej nr IV/36/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 2580
487 w Dębicy Nr IV/65/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/268/00 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 6 października 2000r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej pobieranej na targowiskach w Dębicy 2581
488 w Głogowie Małopolskim Nr V/65/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 4/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego i usług na osiedlu „Niwa” w Głogowie Małopolskim 2583
489 w Iwoniczu Zdroju Nr VII/58/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej 2587
490 w Iwoniczu Zdroju Nr VII/59/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2587
491 w Stalowej Woli Nr XXXVII/730/02 z dnia 8 marca 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2588
UCHWAŁY RAD GMIN:
492 w Harasiukach Nr V/34/03 z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy w latach 2003-2008 2595
493 w Jodłowej Nr V/16/03 z dnia 25 lutego 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002-2006 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2596
494 w Kołaczycach Nr VII/42/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości z dnia 18.01.2003r. 2597
495 w Kołaczycach Nr VII/43/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 2597
496 w Ostrowie Nr VI/46/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2605
497 w Przecławiu Nr V/37/03 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie zmiany § 2 uchwały Nr II/19/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 2611
498 w Rakszawie Nr IV/30/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rakszawa 2612
499 w Roźwienicy Nr V/33/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2615
500 w Zarzeczu Nr 19/II/02 z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarzecze 2619
501 w Żołyni Nr IV/36/03 z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2631
502 w Żyrakowie Nr IV/51/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 2638
Dziennik Nr 28 z dnia 10.04.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU:
503 w Krośnie Nr IV/25/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Krośnieńskiego 2642
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
504 w Błażowej Nr IV/30/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błażowa 2643
505 w Tarnobrzegu Nr VI/50/03 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Tarnobrzega 2653
506 w Ustrzykach Dolnych Nr V/37/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ustrzycki Dolne 2667
UCHWAŁY RAD GMIN:
507 w Przemyślu Nr IV/30/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Przemyśl miejsc sprzedaży napojów alkoholowych 2678
508 w Tyrawie Wołoskiej Nr IV/20/03 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Tyrawa Wołoska 2678
509 w Zarszynie Nr V/34/03 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zarszyn 2690
Dziennik Nr 29 z dnia 12.04.2003r.
UCHWAŁY RAD POWIATU:
510 w Przemyślu Nr III/16/03 z dnia 25 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Przemyskiego 2706
511 w Rzeszowie Nr IV/35/03 z dnia 8 marca 2003r. w sprawie opłat za usuwanie pojazdów oraz ich parkowanie 2724
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
512 w Głogowie Małopolskim Nr V/62/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie założenia gimnazjum w Budach Głogowskich 2725
513 w Głogowie Małopolskim Nr V/66/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę na posiłek dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum ora trybu pobierania odpłatności za posiłek 2726
514 w Leżajsku Nr XXXVIII/349/02 z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Nr 32/2000 w Leżajsku 2726
515 w Leżajsku Nr V/49/02 z dnia 5 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Leżajsku Nr IV/31/03 z dnia 23 stycznia 2003r. dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata 2729
516 w Ustrzykach Dolnych Nr V/46/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne 2729
UCHWAŁY RAD GMIN:
517 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr III/20/02 z dnia 27 grudnia 2002r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna „Polana 4” 2730
518 w Gawłuszowicach Nr V/35/03 z dnia 18 lutego 2003r. w sprawie zmiany statutu Gminy Gawłuszowice 2733
519 w Grębowie Nr IV/31/03 z dnia 26 lutego 2003r.w sprawie utworzenia Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wydrzy 2748
520 w Grębowie Nr IV/32/03 z dnia 26 lutego 2003r.w sprawie połączenia Przedszkola w Jamnicy z Filią Szkoły Podstawowej w Jamnicy i włączenia do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Grębowie 2748
521 w Jodłowej Nr V/11/03 z dnia 25 lutego 2003r.w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 2749
522 w Jodłowej Nr V/13/03 z dnia 25 lutego 2003r.w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Jodłowa oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż 3 lata 2750
523 w Kamieniu Nr IV/19/03 z dnia 28 lutego 2003r.w sprawie utworzenia Gimnazjum Publicznego w Łowisku 2752
524 w Kamieniu Nr IV/20/03 z dnia 28 lutego 2003r.w sprawie utworzenia zespołu szkół w Łowisku 2752
525 w Krasnem Nr IV/32/03 z dnia 24 lutego 2003r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/359/02 Rady Gminy Krasne z dnia 7 marca 2002 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 2753
526 w Lubaczowie Nr IV/43/03 z dnia 21 lutego 2003r.w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 2753
527 w Padwi Narodowej Nr IV/26/03 z dnia 18 lutego 2003r.w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Padew Narodowa oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 2755
528 w Wiśniowej Nr IV/29/03 z dnia 7 lutego 2003r.w sprawie określenia obwodu publicznych szkół podstawowych i Gimnazjum w Gminie Wiśniowa 2756
529 w Zarszynie Nr V/37/03 z dnia 26 lutego 2003r.w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zarszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 2757
530 w Żurawicy Nr III/38/03 z dnia 14 lutego 2003r.w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2758
POROZUMIENIA:
531 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Baligród w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2763
532 zawarte w dniu 1 kwietnia 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Bojanów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2764
533 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Brzostek w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2765
534 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Brzyska w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2766
535 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Czarna (pow. dębicki) w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2767
536 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dębica w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2768
537 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Dębica w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2769
538 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Dębowiec w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2770
539 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Dukla w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2771
540 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Dynów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2772
541 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Horyniec – Zdrój w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2773
542 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Iwonicz – Zdrój w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2774
543 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Jarosław w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2775
544 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Jasienica Rosielna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2776
545 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Jasło w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2777
546 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Jodłowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2778
547 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Krasiczyn w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2779
548 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Krempna w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2780
549 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Krosno w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2781
550 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Laszki w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2782
551 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Lubaczów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2783
552 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Lubenia w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2784
553 zawarte w dniu 1 kwietnia 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Łańcut w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2785
554 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Mielec w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2786
555 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Nowy Żmigród w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2787
556 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Przemyśl w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2788
557 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Przeworsk w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2789
558 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Radomyśl nad Sanem w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2790
559 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Radymno w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2791
560 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Rymanów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2792
561 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Rzeszów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2793
562 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Sanok w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2794
563 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Skołyszyn w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2795
564 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą i Miastem Sokołów Małopolski w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2796
565 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Stalowa Wola w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2797
566 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Miastem i Gminą Strzyżów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2798
567 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą – Miasto Tarnobrzeg w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2799
568 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Tarnowiec w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2800
569 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Ulanów w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2801
570 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Wiśniowa w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2802
571 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Zarszyn w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2803
572 zawarte w dniu 18 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Gminą Żyraków w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi 2804
573 zawarte w dniu 7 marca 2003r. pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka InformatykiTerenowego Banku Danych w Rzeszowie w sprawie powierzenia wykonania w imieniu Wojewody Podkarpackiego zadań z zakresu prowadzenia ewidencji pojazdów, wojewódzkiego zbioru meldunkowego oraz wykazu osób uprawnionych do otrzymania świadectw rekompensacyjnych 2805
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
574 Nr 46/03 z dnia 4 kwietnia 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Grodzisku Dolnym 2806
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE:
575 z dnia 14 marca 2003r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu w Leżajsku 2807
576 z dnia 31 marca 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ostrowie przeprowadzonych w dniu 30 marca 2003r. 2808
577 z dnia 17 marca 2003r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żołynia przeprowadzonych w dniu 16 marca 2003r. 2809
INFORMACJA
578 o decyzji Prezesa URE, rozstrzygającej spór, dotyczącej nieuzasadnionego wstrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne dostaw ciepła do obiektów odbiorcy położonych na terenie województwa podkarpackiego 2809
Dziennik Nr 30 z dnia 15.04.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
579 w Oleszycach Nr V/47/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów podatków i wynagrodzenia za inkaso 2815
580 w Sieniawie Nr V/39/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 2815
UCHWAŁY RAD GMIN:
581 w Adamówce Nr I/2/03 z dnia 27 stycznia 2003r. w sprawie Statutu Gminy Adamówka 2816
582 w Brzyskach Nr V/24/03 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzyska 2827
583 w Czarnej (pow. Łańcut ) Nr IV/26/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2003 rok 2838
584 w Czudcu Nr II/14/02 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości i poboru podatku od posiadania psów na 2003r. 2839
585 w Dębowcu Nr IV/26/03 z dnia 29 stycznia 2003r .w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dębowiec 2839
586 w Tryńczy Nr III/27/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tryńcza 2845
587 w Trzebownisku Nr IV/43/03 z dnia 21 lutego 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 2855
ZARZĄDZENIA:
588 Starosty Bieszczadzkiego Nr 9/03 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Moczarach w 2003r. 2855
589 Starosty Brzozowskiego Nr 14/03 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2003r. 2856
590 Starosty Brzozowskiego Nr 15/03 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w 2003r. 2856
591 Starosty Powiatu Jarosławskiego Nr 12/03 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej Powiatu Jarosławskiego 2003r. 2857
592 Starosty Jasielskiego Nr 93/03 z dnia 10 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w 2003 roku 2857
593 Starosty Jasielskiego Nr 94/03 z dnia 10 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pogodnej Starości „Nazaret” w Kołaczycach w 2003 roku 2858
594 Starosty Kolbuszowskiego Nr 10/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Cmolasie – Cmolas 274, na rok 2003 2858
595 Starosty Krośnieńskiego Nr 13/03 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2003r. 2859
596 Starosty Leżajskiego Nr 8/03 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w 2003r. 2859
597 Starosty Ropczycko – Sędziszowskiego Nr 6/03 z dnia 11 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie i Domu Pomocy Społecznej w Lubzinie 2860
598 Starosty Rzeszowskiego Nr 7/03 z dnia 17 marca 2003r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej powiatu rzeszowskiego 2860
599 Starosty Powiatu Sanockiego Nr 13/03 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zagórzu w 2003 roku 2861
600 Starosty Stalowowolskiego Nr 9/03 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli, będącym jednostką organizacyjną powiatu stalowowolskiego oraz w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez kościelną osobę prawną – Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej na podstawie umowy z dnia 29.04.1998r. zawartej pomiędzy Wojewodą Tarnobrzeskim, a Zgromadzeniem Sióstr Opatrzności Bożej z siedzibą Władz w Przemyślu 2861
601 Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego Nr 8/03 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej 2862
602 Prezydenta Miasta Krosna Nr 56/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnie przy ul. Żwirki i Wigury 4a w 2003 roku 2862
603 Prezydenta Miasta Krosna Nr 57/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Krośnie przy ul. Kletówka 6 w 2003 roku 2863
604 Prezydenta Miasta Przemyśla Nr 30/03 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej w 2003r. 2863
605 Prezydenta Miasta Rzeszowa Nr IV/57/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Rzeszowa w 2003 roku 2864
UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN BRZOZOWSKICH W BRZOZOWIE
606 Nr I/6/2003 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Brzozowskich w Brzozowie na 2003 rok 2864
Dziennik Nr 31 z dnia 17.04.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
607 w Dynowie Nr IV/42/03 z dnia 7 lutego 2003r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej 2871
608 w Nowej Sarzynie Nr VI/54/03 z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa 2871
609 w Przemyślu Nr 42/03 z dnia 14 kwietnia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w podziale Miasta Przemyśla na stałe obwody głosowania 2872
610 w Radomyślu Wielkim Nr IV/32/03 z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 2872
UCHWAŁY RAD GMIN:
611 w Besku Nr IV/41/03 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Besko 2874
612 w Cisnej Nr VI/25/03 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Cisna 2875
613 w Czarnej (pow. dębicki) Nr V/48/03 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Czarna 2882
614 w Czarnej (pow. dębicki) Nr V/49/03 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy w latach 2003-2007 2883
615 w Czarnej (pow. łańcucki) Nr II/17/02 z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia taryf oraz zasad rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2885
616 w Dębowcu Nr IV/27/03 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie zmian w Statutach Sołectw 2885
617 w Dydni Nr IV/41/03 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy Dynia” 2889
618 w Haczowie Nr V/47/03 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie kryterium dochodowego uprawniającego ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków ponoszonych na dożywianie uczniów w przypadku nie spełniania przez rodzinę ucznia kryterium dochodowego 2893
619 w Harasiukach Nr VI/40/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2894
620 w Hyżnem Nr V/27/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2007 2900
621 w Hyżnem Nr V/31/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie obniżenia w roku 2003 stawki podatku od nieruchomości 2902
622 w Krasiczynie Nr IV/25/03 z dnia 12 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krasiczyn 2903
623 w Miejscu Piastowym Nr V/45/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o przyjęciu przez Gminę Miejsce Piastowe od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych oraz pozbywania się tych odpadów 2914
624 w Nozdrzcu Nr VI/55/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Nozdrzec 2916
625 w Osieku Jasielskim Nr IV/32/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 2916
626 w Osieku Jasielskim Nr IV/33/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 2924
627 w Osieku Jasielskim Nr IV/34/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 2931
628 w Ostrowie Nr VII/55/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2002 w Gminie Ostrów, wieś Ostrów – Kozodrza 2936
629 w Świlczy Nr IV/38/03 z dnia 21 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 5/2002 pod zabudowę usługową z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej we wsi Świlcza 2939
OBWIESZCZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
630 z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie wysokości dotacji podmiotowej zaplanowanej dla przewoźników realizujących autobusowe przewozy pasażerskie na terenie województwa podkarpackiego w 2003r. 2942
Dziennik Nr 32 z dnia 19.04.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
631 w Sieniawie Nr V/27/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sieniawa 2947
632 w Tyczynie Nr IV/25/03 z dnia 14 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Tyczyn 2960
633 w Tyczynie Nr IV/35/03 z dnia 14 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/4/2002 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 3 grudnia 2002r. dot. określenia stawek podatku od nieruchomości i podatku od posiadania psów oraz sposobu poboru podatku od nieruchomości, podatku od posiadania psów, podatku rolnego i leśnego, a także wynagrodzenia za inkaso na rok podatkowy 2075
634 w Zagórzu Nr IV/34/03 z dnia 17 marca 2003r. w sprawie utworzenia sołectwa Kalnica i nadania mu statutu 2975
635 w Zagórzu Nr IV/35/03 z dnia 17 marca 2003r. w sprawie ustalenia Statutu Gminy Zagórz 2981
UCHWAŁY RAD GMIN:
636 w Czarnej (pow. bieszczadzki) Nr IV/26/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości w 2003r. 2991
637 w Hyżnem Nr V/28/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Hyżne 2991
638 w Hyżnem Nr V/29/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie 2992
639 w Hyżnem Nr V/30/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych nieobjętych selekcją i ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych objętych selekcją przez jednostki i podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie oraz wskazanie jednostek i podmiotów posiadających zezwolenia do usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych i ciekłych 2995
640 w Jasienicy Rosielnej Nr IV/31/03 z dnia 4 marca 2003r. w sprawie uchwalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych 2996
641 w Jeżowem Nr V/29/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie ustalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jeżowe na lata 2003-2007 2996
642 w Komańczy Nr IV/23/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komańcza „Smolnik IV” 2999
643 w Komańczy Nr IV/24/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komańcza „Komańcza I” 3003
644 w Komańczy Nr IV/25/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komańcza „Komancza II” 3006
645 w Komańczy Nr IV/26/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komańcza „Wysoczany I” 3010
646 w Komańczy Nr IV/27/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komańcza „Wisłok Wielki I” 3014
647 w Komańczy Nr IV/28/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komańcza „Łupków III” 3017
648 w Komańczy Nr IV/29/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Komańcza „Łupków II” 3020
649 w Komańczy Nr IV/30/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rzepedź o nazwie „Rzepedź I” 3023
650 w Przecławiu Nr V/35/03 z dnia 19 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przecław 3029
Dziennik Nr 33 z dnia 22.04.2003r.
UCHWAŁA RADY POWIATU:
651 Dębickiego Nr III/37/02 z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego 3042
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
652 w Błażowej Nr IV/33/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej 3054
653 w Pilźnie Nr III/28/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Pilzno 3055
UCHWAŁY RAD GMIN:
654 w Dydni Nr III/31/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Dydnia 3059
655 w Jaworniku Polskim Nr IV/25/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie statutu Gminy Jawornik Polski 3071
656 w Krempnej Nr VI/43/03 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 3091
657 w Krempnej Nr VI/44/03 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 3098
658 w Krempnej Nr VI/45/03 z dnia 26 marca 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości i obiektach budowlanych 3103
659 w Przecławiu Nr IV/28/03 z dnia 14 lutego 2003r. w sprawie ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 3109
660 w Wielkich Oczach Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa 3114
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
661 Nr 58a/2003 z dnia 22 kwietnia 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Nowej Dębie 3118
662 Informacja Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 kwietnia 2003r. o wykreśleniu Związku Komunalnego „Jasionka” z rejestru związków międzygminnych 3119
Dziennik Nr 34 z dnia 25.04.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
663 z dnia 14 kwietnia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Pruchnik w Gminie Pruchnik 3123
664 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego: z dnia 10 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Rożubowice w Gminie Przemyśl, z dnia 14 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Buszkowiczki w Gminie Żurawica, z dnia 14 marca 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Kniażyce w Gminie Fredropol 3124
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
665 w Krośnie Nr VI/117/03 z dnia 28 marca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 3124
666 w Pilźnie Nr VI/50/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie lokalizacji i ustalenia regulaminu targowiska na terenie Miasta Pilzna 3125
667 w Pilźnie Nr VI/53/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr IV/35/03 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 3127
668 w Radomyślu Wielkim Nr IV/31/03 z dnia 11 lutego 2003r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem Gminy Radomyśl Wielki 3127
669 w Stalowej Woli Nr VI/71/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu układu komunikacyjnego miasta Stalowa Wola Trasa Podskarpowa – ulica Leśna 3129
670 w Tarnobrzegu Nr VII/74/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym 3134
671 w Tyczynie Nr IV/34/03 z dnia 14 marca 2003r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Tyczyn 3135
UCHWAŁY RAD GMIN:
672 w Birczy Nr V/46/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Bircza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3136
673 w Haczowie Nr V/49/02 z dnia 13 marca 2003r. w sprawie zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Haczów 3137
674 w Kamieniu Nr IV/17/03 z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz planu modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych w Gminie Kamień 3138
675 w Komańczy Nr IV/32/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie Statutu Gminy Komańcza 3145
676 w Komańczy Nr IV/36/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uznania za pomniki przyrody 3158
677 w Komańczy Nr IV/37/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Komańcza w latach 2003-2007 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 3161
678 w Komańczy Nr IV/38/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Komańcza 3173
679 w Krościenku Wyżnym Nr IV/30/03 z dnia 31 marca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2003 rok 3178
680 w Krościenku Wyżnym Nr IV/31/03 z dnia 31 marca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania psów na 2003 rok 3179
681 w Krościenku Wyżnym Nr IV/32/03 z dnia 31 marca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2003 roku 3179
682 w Krościenku Wyżnym Nr IV/33/03 z dnia 31 marca 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2003 roku 3180
683 w Raniżowie Nr V/32/03 z dnia 3 marca 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 3180
684 w Raniżowie Nr VI/40/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raniżów 3205
685 w Stubnie Nr VI/39/03 z dnia 21 marca 2003r. w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Stubno 3211
686 w Wiśniowej Nr V/35/03 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Wiśniowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 3212
ZARZĄDZENIA:
687 Wojewody Podkarpackiego Nr 52/03 z dnia 17 kwietnia 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnej (powiat łańcucki) 3212
688 Starosty Powiatu Mieleckiego Nr 13/03 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mielcu przy ul. Wyszyńskiego 16 w roku 2003 3214
689 Starosty Przemyskiego Nr 12/03 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach w roku 2003 3214
690 Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 24/03 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 211 w roku 2003 3215
691 Prezydenta Miasta Tarnobrzega Nr 25/03 z dnia 25 marca 2003r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu ul. Kurasia 7 w roku 2003 3215
Dziennik Nr 35 z dnia 29.04.2003r.
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:
692 w Lubaczowie Nr 26/IV/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług komercyjnych zlokalizowanego przy ul. Wyszyńskiego w Lubaczowie 3218
UCHWAŁY RAD GMIN:
693 w Chmielniku Nr III/22/02 z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lasów i zalesień na obszarze Gminy Chmielnik 3221
694 w Czarnej (pow. dębicki) Nr VIII/369/02 z dnia 30 września 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna 3238
695 w Jeżowem Nr IV/21/03 z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Jeżowe 3299
696 w Przeworsku Nr VI/42/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego, podatków i opłat lokalnych, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso zobowiązań pieniężnych podatków i opłat lokalnych 3300
INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
697 umarzającej postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, w sprawie rozstrzygnięcia sporu dot. odmowy zawarcia umowy sprzedaży ciepła przez przedsiębiorstwo energetyczne 3300
698 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie 3301
699 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła Delphi Krosno Spółka Akcyjna z siedzibą w Krośnie 3302
Dziennik Nr 36 z dnia 30.04.2003r.
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
700 w Lesku Nr IV/24/03 z dnia 11 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Leskiego 330
701 w Rzeszowie Nr V/43/03 z dnia 15 kwietnia 2003r. w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Rzeszowskiego lub osób prawnych Powiatu Rzeszowskiego 3322
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
702 w Brzozowie Nr V/46/03 z dnia 20 lutego 2003r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Brzozów miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych 3323
703 w Jedliczu Nr II/21/02 z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jedlicze na 2003r. 3323
704 w Mielcu Nr V/41/03 z dnia 20 marca 2003r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Mielca 3343
705 w Nowej Dębie Nr IX/57/03 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w uchwale Nr III/11/02 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 3344
706 w Pilźnie Nr VI/55/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr III/30/02 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30.12.2002r. dotyczącej zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pilzno 3345
707 w Pilźnie Nr VII/64/03 z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Pilzno obwodu głosowania w zakładzie pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej w Parkoszu w referendum ogólnokrajowym w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 3345
UCHWAŁY RAD GMIN:
708 w Birczy Nr V/50/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości za inkaso 3346
709 w Boguchwale Nr VI/48/03 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 3346
710 w Boguchwale Nr VI/50/03 z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso 3347
711 w Gawłuszowicach Nr VII/39/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz od posiadania psów 3348
712 w Jarocinie Nr IV/34/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych 3349
713 w Jarocinie Nr IV/35/03 z dnia 28 marca 2003r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Jarocin 3349
714 w Leżajsku Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok 3350
715 w Lubaczowie Nr IV/46/03 z dnia 6 marca 2003r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 3361
716 w Nowym Żmigrodzie Nr V/44/03 z dnia 31 marca 2003r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 3362
717 w Osieku Jasielskim Nr IV/36/03 z dnia 18 marca 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 3363
718 w Wielkich Oczach Nr V/9/03 z dnia 27 marca 2003r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego 3371
719 w Zarszynie Nr III/24/02 z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zarszyn na 2003 rok 3372
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PRZEMYŚLU:
720 z dnia 15 kwietnia 2003 r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu radnego Rady Miasta Jarosławia 3383