Archiwum Dzienników Urzędowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie

Dziennik Nr 1 z dnia 3.01.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
1 w Głogowie Małopolskim Nr II/34/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/02 w Głogowie Małopolskim 2
2 w Głogowie Małopolskim Nr II/35/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/02 w Gminie Głogów Małopolski 5
3 w Głogowie Małopolskim Nr II/36/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/02 w Gminie Głogów Małopolski 8
4 w Leżajsku Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Leżajska 11
5 w Łańcucie Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Łańcuta
6 w Sędziszowie Małopolskim Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie podziału Sołectwa Zagorzyce oraz uchwalenia statutów sołectw 40
7 w Sędziszowie Małopolskim Nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Sędziszów Młp. 51
8 w Sędziszowie Małopolskim Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw 60
9 w Sędziszowie Małopolskim Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli 126
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
10 Nr 1/2003 z dnia 2 stycznia 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rad Gmin w Chorkówce, Dydni i Zarszynie 146
INFORMACJA:
11 o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. z siedzibą w Tarnobrzegu 147
Dziennik Nr 2 z dnia 7.01.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
12 z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie Miasta Niska 151
13 z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Brzuska w Gminie Bircza 152
14 z dnia 3 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Morawsko w Gminie Jarosław 152
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
15 w Głogowie Małopolskim Nr I/3/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głogów Małopolski 153
16 w Głogowie Małopolskim Nr I/10/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Budy Głogowskie 168
17 w Głogowie Małopolskim Nr I/11/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Hucisko 172
18 w Głogowie Małopolskim Nr I/12/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lipie 176
19 w Głogowie Małopolskim Nr I/13/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Miłocin 181
20 w Głogowie Małopolskim Nr I/14/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pogwizdów Nowy 185
21 w Głogowie Małopolskim Nr I/15/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Pogwizdów Stary 189
22 w Głogowie Małopolskim Nr I/16/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Przewrotne 194
23 w Głogowie Małopolskim Nr I/17/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rogoźnica 198
24 w Głogowie Małopolskim Nr I/18/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Rudna Mała 202
25 w Głogowie Małopolskim Nr I/19/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Styków 207
26 w Głogowie Małopolskim Nr I/20/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wola Cicha 211
27 w Głogowie Małopolskim Nr I/21/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wysoka Głogowska 215
28 w Głogowie Małopolskim Nr I/22/02 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Zabajka 220
UCHWAŁY RAD GMIN:
29 w Medyce Nr IV/31/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 224
30 w Niebylcu Nr III/16/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w statutach sołectw 228
POROZUMIENIE
31 zawarte w dniu 6 stycznia 2003r. w pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Zarządem Powiatu Przeworskiego w sprawie powierzenia niektórych zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003r. 229
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
32 Nr 162/02 z dnia 5 listopada 2002r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Podkarpackiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Rzeszowie 232
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO
33 w Krośnie z dnia 6 stycznia 2003r. o zmianie Rady Powiatu w Jaśle. 232
Dziennik Nr 3 z dnia 8.01.2003r.
UCHWAŁA RADY MIASTA W STALOWEJ WOLI
34 Nr XXXVII/722/02 z dnia 8 marca 2002r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenie w formie dożywiania uczniów 238
UCHWAŁY RAD GMIN:
35 w Łańcucie Nr IV/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Albigowa 239
36 w Łańcucie Nr IV/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Cierpisz 266
37 w Łańcucie Nr IV/23/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Głuchów 276
38 w Łańcucie Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Handzlówka 304
39 w Łańcucie Nr IV/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Kosina 313
40 w Łańcucie Nr IV/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Kraczkowa 329
  UCHWAŁY RAD GMIN:
41 w Łańcucie Nr IV/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Rogóżno 374
42 w Łańcucie Nr IV/28/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Sonina 378
43 w Łańcucie Nr IV/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Wysoka 415
44 w Trzebownisku Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Trzebownisko 454
45 w Trzebownisku Nr III/24/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebownisko 494
46 w Trzebownisku Nr III/25/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Trzebownisko stałego zakazu spożywania napojów alkoholowych na posesjach, na których usytuowane są punkty sprzedaży napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży. 495
ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA
47 Nr 20/2002 z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na 2003r. 495
Dziennik Nr 4 z dnia 14.01.2003r.
  UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:
48 Nr III/24/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003r. 503
49 Nr III/25/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2003r. 505
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
50 z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Szwedy w Gminie Jarocin 511
UCHWAŁY RAD POWIATU:
51 w Kolbuszowej Nr III/28/2002 z dnia 28 grudnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Kolbuszowskiego 511
52 Ropczycko – sędziszowskiego Nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym 512
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
53 w Brzozowie Nr IV/36/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości 512
54 w Dynowie Nr III/24/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 513
55 w Głogowie Małopolskim Nr I/23/2002 z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Głogowa Małopolskiego 518
56 w Stalowej Woli Nr II/5/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Stalowej Woli 522
UCHWAŁY RAD GMIN:
57 w Dębicy Nr III/28/02 z dnia 20 grudnia 2002r. o zmianie uchwały nr I/15/99 z dnia 16 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Latoszynie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Głobikowej, Gumniskach i Podgrodziu 543
58 w Dębicy Nr III/29/02 z dnia 20 grudnia 2002r. o zmianie uchwały Nr I/14/99 z dnia 16 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Brzeźnicy wraz z oddziałami zamiejscowymi w Paszczynie i Pustyni 543
59 w Dębicy Nr III/30/02 z dnia 20 grudnia 2002r. o zmianie uchwały nr I/18/99 z dnia 16 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Zawadzie wraz z oddziałami zamiejscowymi w Nagawczynie, Stobiernej i Stasiówce 544
60 w Dębicy Nr III/31/02 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Podgrodziu 544
61 w Dębicy Nr III/32/02 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Głobikowej 545
62 w Dębicy Nr III/33/02 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Gumniskach 545
63 w Dębicy Nr III/34/02 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Nagawczynie 546
64 w Dębicy Nr III/35/02 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Paszczynie 546
65 w Dębicy Nr III/36/02 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Pustyni 547
66 w Dębicy Nr III/37/02 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Stobiernej 547
67 w Dębicy Nr III/38/02 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Stasiówce 548
68 w Grębowie Nr II/21/02 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie zmian w uchwale Nr XXIII/184/02 Rady Gminy w Grębowie w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Grębów 548
69 w Jasiency Rosielnej Nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jasienica Rosielna 549
70 w Kamieniu Nr III/12/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie poboru niektórych podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 561
71 w Kołaczycach Nr XLVII/283/02 z dnia 1 października 2002r. w sprawie uchwalenia statutu gminy 562
72 w Krasiczynie Nr 13/II/02 z dnia 3 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą „Tarnawce –Dybawka Górna /02” 577
ANEKS:
73 z dnia 31 grudnia 2002r. zawarty pomiędzy Starostą Powiatu Dębickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębica do porozumienia zawartego w dniu 2 stycznia 2002r. pomiędzy Starostą Powiatu Dębickiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Dębica 580
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE:
74 z dnia 8 stycznia 2003r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Gminy w Boguchwale 580
75 z dnia 8 stycznia 2003r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Miejskiej w Ropczycach 581
76 z dnia 10 stycznia 2003r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatu w Radzie Powiatu w Strzyżowie. 581
Dziennik Nr 5 z dnia 15.01.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
77 w Leżajsku Nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 45/2002 terenu ulicy dojazdowej łączącej ul. Marii Curie – Skłodowskiej i ul. Łukasza Opalińskiego w Leżajsku 587
78 w Leżajsku Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 46A/2002 terenu pomiędzy ul. Opalińskiego a ul. Konopnickiej, bezpośrednio przyległego do ul. Św. Jana z Dukli w Leżajsku 590
79 w Leżajsku Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 49/2002 w Leżajsku 594
80 w Nisku Nr III/38/2002 z dnia 16 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy i Miasta Nisko 597
81 w Nisku Nr IV/43/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 610
82 w Radomyslu Wielkim Nr III/21/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy. 613
UCHWAŁY RAD GMIN:
83 w Chłopicach Nr II/6/2002 z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Chłopice 628
84 w Dynowie Nr III/14/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie statutu sołectwa Bachórz 629
85 w Dynowie Nr III/15/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie statutu sołectwa Dąbrówka Starzeńska 633
86 w Dynowie Nr III/16/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie statutu sołectwa Dylągowa 638
87 w Dynowie Nr III/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie statutu sołectwa Harta 642
88 w Dynowie Nr III/18/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie statutu sołectwa Laskówka 646
89 w Dynowie Nr III/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie statutu sołectwa Łubno 650
90 w Dynowie Nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie statutu sołectwa Pawłokoma 654
91 w Dynowie Nr III/21/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie statutu sołectwa Ulanica 658
92 w Dynowie Nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie statutu sołectwa Wyręby 662
93 w Jarosławiu Nr IX/52/2002 z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie Statutu Gminy Jarosław 666
94 w Krzeszowie Nr III/24/02 z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzeszów 676
95 w Przeworsku Nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” 691
96 w Radomyślu n/Sanem Nr XXXIII/337/02 z dnia 9 października 2002r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/230/01 z dnia 30 sierpnia 2001r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy oraz uchwałę Nr XXVII/263/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy 695
97 w Radomyślu n/Sanem Nr III/21/02 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radomyśl n/Sanem w latach 2003 – 2007 696
98 w Radomyślu n/Sanem Nr III/22/02 z dnia 13 grudnia 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Radomyśl n/Sanem 698
99 w Wadowicach Górnych Nr III/20/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wadowice Górne 700
100 w Wadowicach Górnych Nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody przez Zakład Usług Wodnych w Wampierzowie. 701
WYROK NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W WARSZAWIE OŚRODEK ZAMIEJSCOWY W RZESZOWIE:
101 sygn. Akt. SA/Rz 2057/02 z dnia 22 stycznia 2003r. w przedmiocie rozpatrzenia projektu planu i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sieniawa – 1/2000” dla terenu mieszkaniowo – usługowego. 705
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
102 z dnia 14 stycznia 2003r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu w Kolbuszowej (okręg wyborczy nr 2) 705
103 z dnia 14 stycznia 2003r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu w Kolbuszowej (okręg wyborczy nr 3) 706
104 z dnia 14 stycznia 2003r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Powiatu Niżańskiego 706
105 z dnia 14 stycznia 2003r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miejskiej w Mielcu 707
106 z dnia 14 stycznia 2003r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miasta Tarnobrzega (okręg wyborczy nr 2) 707
107 z dnia 14 stycznia 2003r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miasta Tarnobrzega (okręg wyborczy nr 3) 708
108 z dnia 14 stycznia 2003r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miasta Tarnobrzega (okręg wyborczy nr 3). 708
Dziennik Nr 6 z dnia 16.01.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
109 Nr 3/2003 z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Nowa Wieś w Gminie Harasiuki 715
110 Nr 4/2003 z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Hucisko Nienadowskie w Gminie Dubiecko 716
UCHWAŁA RADY POWIATU:
111 mieleckiego Nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym 717
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
112 w Błażowej Nr III/26/2002 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2002 w Gminie Błażowa 717
113 w Jarosławiu Nr 22/III/2002 z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Jarosław 720
114 w Rzeszowie Nr III/34/2002 z dnia 30 grudnia 2002r w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy – Miasto Rzeszów 724
115 w Strzyżowie Nr IV/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2002 w Mieście Strzyżów 731
UCHWAŁY RAD GMIN:
116 w Chłopicach Nr II/7/2002 z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutów Sołectw Boratyn, Chłopice, Dobkowice, Jankowice, Lutków, Łowce i Zamiechów 735
117 w Grębowie Nr II/7/02 z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grębów 736
118 w Grębowie Nr III/25/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw z terenu Gminy Grębów 749
119 w Kołaczycach Nr III/19/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 769
120 w Leżajsku Nr II/13/2002 z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 773
121 w Leżajsku Nr II/14/2002 z dnia 28 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Leżajsk 774
122 w Medyce Nr IV/30/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy 786
123 w Niwiskach Nr III/27/02 z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2002 w Gminie Niwiska 795
124 w Solinie Nr III/17/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Berezka 1/2002” 798
125 w Solinie Nr III/18/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Berezka 2/2002” 801
126 w Solinie Nr III/19/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Werlas 1/2002” 804
127 w Solinie Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wołkowyja 2/2002” 807
128 w Świlczy Nr II/16/2002 z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świlcza 810
129 w Wielopolu Skrzyńskim Nr II/7/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 7/02 w gminie Wielopole Skrzyńskie 817
130 w Wiśniowej Nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Gminy Wiśniowa 820
ZARZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
131 Nr 4/2003 z dnia 15 stycznia 2003r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Ostrowie 833
UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE:
132 Nr IX/2/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Miasta i Gminy Dukla na 2003 rok prognozy kwoty długu 834
133 Nr IX/3/2003 z dnia 13 stycznia 2003r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Dukla na 2003r. 835
Dziennik Nr 7 z dnia 21.01.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
135 z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Święcany w Gminie Skołyszyn 839
136 z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Cieplice w Gminie Adamówka 839
UCHWAŁA RADY POWIATU STALOWOWOLSKIEGO:
137 Nr III/26/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego parkowanie na parkingu strzeżonym. 840
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
138 w Dukli Nr II/11/02 z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata na terenie Miasta i Gminy Dukla 841
139 w Jedliczu Nr III/32/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jedlicze na lata 2002 – 2006 843
140 w Krośnie Nr III/46/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie Statutu Miasta Krosna 846
141 w Rzeszowie Nr III/32/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 18/4/99 Pobitno „Orzechy” zespołu usług publicznych, komercyjnych i zabudowy mieszkaniowej przy alei Armii Krajowej w Rzeszowie 860
142 w Sędziszowie Młp. Nr III/29/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w Mieście Sędziszowie Młp. Nr 4/2002, Nr 5/2002 i Nr 6/2002 866
143 w Sędziszowie Młp. Nr III/30/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Góra Ropczycka w Gminie Sędziszów Młp. 873
144 w Sędziszowie Młp. Nr III/31/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Będziemyśl Gmina Sędziszów Małopolski 876
145 w Stalowej Woli Nr III/45/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenie z pomocy społecznej w formie dożywiania uczniów 880
146 w Zagórzu Nr III/25/03 z dnia 21 stycznia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Zagórz. 881
UCHWAŁY RAD GMIN:
147 w Dynowie Nr III/13/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dynów 881
148 w Grębowie Nr III/28/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obwodnicy miejscowości Grębów Gmina Grębów 882
149 w Kołaczycach Nr V/26/03 z dnia 18 stycznia 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 884
150 w Kołaczycach Nr V/27/03 z dnia 18 stycznia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 884
151 w Kołaczycach Nr V/28/03 z dnia 18 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 885
152 w Kołaczycach Nr V/29/03 z dnia 18 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 892
153 w Kołaczycach Nr V/30/03 z dnia 18 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 897
154 w Korczynie Nr III/29/03 z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości 904
155 w Majdanie Królewskim Nr IV/32/03 z dnia 21 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Majdan Królewski 904
156 w Radomyślu n/Sanem Nr IV/30/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody z wodociągu publicznego na terenie Gminy Radomyśl n/Sanem 919
157 w Wiśniowej Nr II/19/02 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 2/2002 terenu budownictwa mieszkaniowego i usług w Wiśniowej. 922
UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W RZESZOWIE
158 Nr IV/17/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu miasta na 2003r. prognozy kwoty długu gminy – Miasto Dębica. 926
Dziennik Nr 8 z dnia 30.01.2003r.
ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
160 Nr 7/03 z dnia 23 stycznia 2003r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia poboru w Województwie Podkarpackim w 2003r., w sprawie powołania oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania komisji lekarskich i poborowych 931
161 Nr 8/03 z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Mytarz w Gminie Nowy Żmigród 931
162 Nr 9/03 z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Podkarpackiego: z dnia 4 listopada 2002r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie Miasta Przemyśla, z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie miejscowości Głowienka w Gminie Miejsce Piastowe, z dnia 3 grudnia 2002r w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie Miasta Krosna, z dnia 6 grudnia 2002r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt na terenie Miasta Krosna 932
163 Nr 10/03 z dnia 29 stycznia 2003r zmieniające rozporządzenie Nr 12/97 Wojewody Rzeszowskiego z dnia 27 marca 1997r. w sprawie podziału województwa rzeszowskiego na obwody łowieckie (Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego z dnia 2 kwietnia 1997r., Nr 3, poz. 26) i rozporządzenie Nr 9 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 1 lipca 1997r. w sprawie podziału województwa tarnobrzeskiego na obwody łowieckie 933
UCHWAŁA RADY POWIATU:
164 jarosławskiego Nr IV/27/2003 z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Jarosławskiego 934
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
165 w Baranowie Sandomierskim Nr II/5/02 z dnia 30 listopada 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baranów Sandomierski 934
166 w Dębicy Nr III/45/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Miasta Dębicy 950
167 w Głogowie Małopolskim Nr IV/51/2003 z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/385/2002 Rady Miejskiej w Głogowie Młp. z dnia 15 marca 2002r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Głogów Młp. 956
168 w Jedliczu Nr IV/45/2003 z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 957
169 w Jedliczu Nr IV/46/2003 z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie zmiany uchwały własnej z dnia 3 grudnia 2002r. Nr II/13/2002 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności oraz ustalenia zasad poboru w drodze inkasa, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 960
170 w Jedliczu Nr IV/47/2003 z dnia 24 stycznia 2003r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od należnych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego 960
171 w Krośnie Nr III/57/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Krosna „Suchodół VII” ul. Polna 961
172 w Krośnie Nr IV/74/03 z dnia 23 stycznia 2003r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno na lata 2002 –2006 966
173 w Nowej Dębie Nr III/13/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 966
174 w Nowej Dębie Nr III/14/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 974
175 w Nowej Dębie Nr III/15/2002 z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 986
176 w Ropczycach Nr IV/25 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ropczyce 992
UCHWAŁA RADY GMINY:
177 w Miejscu Piastowym Nr III/22/02 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej wprowadzania zwolnień w podatku od nieruchomości 1006
ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODKARPACKIEGO:
178 Nr 7/03 z dnia 23 stycznia 2003r. zmieniające zarządzenie w sprawach składu komisji lekarskich i komisji poborowych powołanych do realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem poboru w 2003r. 1007
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO:
179 w Krośnie z dnia 17 stycznia 2003r. o wygaśnięciu i obsadzeniu mandatów w radach powiatów i radach gmin powyżej 20 tys. mieszkańców 1007
INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
180 zmieniającej okres obowiązywania współczynnika korekcyjnego ustalonego w taryfie dla ciepła Miejskiego Zakładu Komunalnego Spółka z o. o. w Leżajsku 1009
Dziennik Nr 9 z dnia 31.01.2003r.
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
181 w Przeworsku Nr V/26/2003 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu regulowanego dla budynków Przeworskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. położonych w Przeworsku przy ul. Dworcowej 8 oraz Gorliczyńskiej 13 1015
182 w Rymanowie Nr IV/34/03 z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego , podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa , określenia wysokości inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso 1017
183 w Sanoku Nr VI/43/03 z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach 1017
184 w Sanoku Nr VI/44/03 z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach 1029
184 w Sanoku Nr VI/45/03 z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach 1035
186 w Strzyżowie Nr V/27/03 z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie wyznaczenia obszaru miasta, na którym mogą być wprowadzone opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz wysokości opłat z tego tytułu 1046
UCHWAŁY RAD GMIN:
187 w Boguchwale Nr IV/32/03 z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 1048
188 w Dębowcu Nr IV/29/03 z dnia 29 stycznia 2003r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dębowiec miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1060
189 we Frysztaku Nr IV/24/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Frysztak miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1061
190 w Jodłowej Nr III/75/02 z dnia 27 grudnia 2002r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Jodłowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów 1062
191 w Korczynie Nr III/21/03 z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata 1063
192 w Markowej Nr III/29/03 z dnia 28 stycznia 2003r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej 1065
193 w Nowym Żmigrodzie Nr XL/323/02 z dnia 10 października 2002r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 – 2006 1072
194 w Nowym Żmigrodzie Nr XL/325/02 z dnia 10 października 2002r. w sprawie zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy 1073
195 w Roźwienicy Nr 31/IV/2003 z dnia 22 stycznia 2003r. w sprawie wprowadzenia zmian w statutach sołectw 1074
197 w Tryńczy Nr II/22/2002 z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tryńcza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1076
OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO:
197 w Tarnobrzegu z dnia 29 stycznia 2003r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miejskiej w Nisku (okręg wyborczy Nr 1) 1076
198 w Tarnobrzegu z dnia 29 stycznia 2003r. o wynikach obsadzenia wygasłego mandatu w Radzie Miejskiej w Nisku (okręg wyborczy Nr 2) 1077
OBWIESZCZENIE PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW:
199 z dnia 29 stycznia 2003r. o wpisanie do rejestru zbytków 1077
SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU:
200 w powiecie brzozowskim za 2002r. 1078
201 w powiecie dębickim za 2002r. 1079
202 w powiecie jarosławskim 1081
203 w Jaśle za 2002r. 1082
204 w Nisku za rok 2002. 1082
INFORMACJE O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI:
205 zmieniającej okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw ustalonych w taryfie dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Rzeszów Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie z dnia 27 stycznia 2003r. 1083
206 w sprawie zmiany koncesji dla Harpen Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2003r. 1084